Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_96945fc84ddcb7ffdf63b42c501abb9a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356c3cd0e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356c4aefd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356c4b5ac' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356c70356' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356c88abb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356cd6a76' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356cddca5' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356ce3f3b' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356d077f6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356d22e38' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82356d619ef' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 27
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie polskich doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu struktur klastrowych na tle innych, szczególnie bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie wynikających z tych struktur korzyści dla firm, regionów i gospodarek oraz zwrócenie uwagi na bariery, a także potencjalne zagrożenia związane z ich rozwojem.
Publikacja ta przygotowana została z myślą o studentach takich kierunków jak ekonomia, europeistyka oraz gospodarka i administracja publiczna, a także o wszystkich, którzy chcą się zapoznać z problematyką funkcjonowania i rozwoju klastrów w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.
19.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
 
Monografia składa się z pięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały, oraz z wprowadzenia i zakończenia. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą umiejscowienia subsydiów w teorii ekonomii i w nauce o finansach oraz przesłanek subsydiowania ochrony środowiska w warunkach gospodarki rynkowej. W rozdziale pierwszym zdefiniowano kategorię subsydiów i funkcje, jakie pełnią one w gospodarce. Ustalono także zależności między takimi kategoriami jak subsydia, subwencje i dotacje. W rozdziale drugim zaproponowano kryteria i sposób oceny subsydiów publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
1. Ekonomika dziedzictwa kulturowego. Wybrane problemy
2. Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
3. Płaszczyzny oddziaływania dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy
4. Uwarunkowania wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
5. Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwojowy jednostek terytorialnych. Studia przypadków
63.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Głównym celem badań jest stworzenie kompleksowej i uniwersalnej metodyki planowania negocjacji w przedsiębiorstwie, mającej zastosowanie w poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania (dla różnorodnych rodzajów negocjacji w firmie). Proponowana koncepcja stanowi zarówno narzędzie identyfikacji (charakterystyki) badanych negocjacji (model deskryptywny), jak i zbiór zasad, metod i technik ich skutecznego planowania (model normatywny).
52.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
Główne zagadnienia przedstawione w publikacji dotyczą: istoty opłat i podatków ekologicznych w świetle teorii ekonomii, tendencji zmian opodatkowania ekologicznego w krajach OECD, funkcjonowania systemu opłat ekologicznych w Polsce, podatków ekologicznych w polskim systemie podatkowym oraz jego ocenę  i proponowane kierunki zmian.
50.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
Praca przybliża problematykę geograficzno-ekonomiczną dotyczącą Krakowa na przełomie XX i XXI wieku, a więc w okresie przejścia od gospodarki sterowanej centralnie do gospodarki rynkowej.
17.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
Głównym celem europejskiej polityki spójności jest konwergencja europejskich regionów i krajów członkowskich, czyli awans cywilizacyjny regionów słabiej rozwiniętych w stosunku do najlepiej rozwiniętych regionów unijnych. Europejska polityka spójności integruje zatem wszystkie rodzaje polityki unijnej dotyczące jej celów cząstkowych, przyczyniające się do wyrównywania się poziomu rozwoju unijnych regionów i krajów członkowskich, które jednocześnie nie naruszają mechanizmu wolnej konkurencji.
32.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Tworzenie się i rozpad małżeństw, rozrodczość, umieralność oraz migracje - dla demografów to procesy masowe. Badają ich przebieg w ujęciu ilościowym, mając na względzie aspekt jakościowy. Celem podejmowanych badań jest poznanie prawidłowości rządzących rozwojem populacji.
49.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
1. Omówienie podstawowych typów pytań egzaminacyjnych. 2. Przykładowe pytania i odpowiedzi z uzupełnieniem oraz uwagi metodyczne, według działów geografii. Przykłady pełnych zestawów pytań. 4. Charakterystyka najczęstszych błędów popełnianych przez zdających egzamin z geografii ekonomicznej.
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
Rozdz. 1. Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej. Rozdz. 2. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Rozdz. 3. Samorząd terytorialny w wybranych krajach.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
Spis treści: Rozdz. 1. Teoretyczne podstawy użytkowania ziemi. Rozdz. 2. Uwarunkowania gospodarki ziemią w Krakowie. Rozdz. 3. Ewolucja użytkowania ziemi na terenie Krakowa. Rozdz. 4. Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku. Rozdz. 5. Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zygmuntowi Szymli
Wprowadzenie (Anna Harańczyk)
Działalność naukowa i zawodowa Profesora Zygmunta Szymli (Anna Harańczyk,Tadeusz Kudłacz)
Wykaz publikacji Profesora Zygmunta Szymli (oprać. Anna Harańczyk)

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik - Badania regionalne. Refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne
Tadeusz Markowski - Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych
Stanisław Korenik - Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Wybrane kwestie
Jacek Szlachta - Wpływ kryzysu z końca pierwszej dekady XXI wieku na europejską politykę spójności
50.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.61/6
1. Podstawowe pojęcia z zakresu środowiska przyrodniczego. 2. Zasoby przyrody jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań przestrzennych. 3. Środowiskowe ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. 4. Ewolucja środowiska przyrodniczego i podstawowe czynniki je kształtujące.
17.85
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.25/6
1. Charakterystyka sfery mieszkaniowej w Polsce. 2. Zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. 3. Zarządzanie zasobami spółdzielni mieszkaniowych. 4. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym. 5. Zarządzanie zakładowym zasobem mieszkalnym. 6. Zarządzanie zasobami towarzystw budownictwa społecznego. 7. Zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych. 8. Inne instytucje zarządzające nieruchomościami mieszkaniowymi.
27.30
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
1. Pojęcie specjalnych stref ekonomicznych. 2. Podstawy prawne regulujące działalność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. 3. Efekty funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce. 4. Specjalne strefy ekonomiczne jako zachęta dla inwestorów zagranicznych i zalążek tworzenia klastrów.
13.65
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
1. Wybrane problemy teoretyczne i metodyczne rewitalizacji nieruchomości. 2. Miejsce rewitalizacji nieruchomości w procesie odnowy miast. 3. Rewitalizacja nieruchomości gruntowych. 4. Rewitalizacja nieruchomości budynkowych i lokalowych. 5. Rewaloryzacja nieruchomości zabytkowych. 6. Partnerstwo publiczno-prywatne jako model realizacji rewitalizacji nieruchomości.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
Rozdz. 1. Podstawowe kategorie innowacyjności. Rozdz. 2. Jednostki badawczo-rozwojowe jako element systemu innowacyjnego. Rozdz. 3. Koncepcje terytorialnych modeli innowacji jako teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej. Rozdz. 4. Systemowe uwarunkowania polityki innowacyjnej. Rozdz. 5. Przykłady polityki innowacyjnej w wymiarze międzynarodowym. Rozdz. 6. Charakterystyka polskiej polityki innowacyjnej. Rozdz. 7. Potencjał krajowego sektora jednostek badawczo-rozwojowych w świetle przeprowadzonych badań. Podsumowanie i wnioski. Załączniki.
38.85
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
 
Książka poświęcona administracji publicznej m.in. w Bułgarii, Czechach, Estonii, Litwie, Bułgarii.
stara cena 28.35 PLN
21.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.07/6
1. Liczba ludności świata i Polski. 2. Ruch naturalny ludności. 3. Główne cechy demograficzne. 4. Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne ludności. 5. Zróżnicowanie etniczne i społeczno-kulturowe.
21.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_96945fc84ddcb7ffdf63b42c501abb9a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_96945fc84ddcb7ffdf63b42c501abb9a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0