TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 18
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Gdański
okładka
 • aktualna ocena: 3.44/6
Celem książki jest przybliżenie czynników rozwoju wymienionych w teoriach wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz czynników rozwoju wskazywanych w teoriach wzrostu i rozwoju regionalnego. Punktem wyjścia dla analiz jest teoria biegunów wzrostu kładąca nacisk na występowanie napędowych branż. Dla weryfikacji istotnych czynników rozwoju przeprowadzona jest w pracy analiza istniejących badań empirycznych dotyczących różnych determinant rozwoju oraz ocena. Na podstawie weryfikacji danych dla Polski opracowany jest model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych. Model ten może być wykorzystany do wskazania obszarów biegunów wzrostu i problemowych, które należą do obszarów strategicznej interwencji według Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020.
37.80
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
W ostatnich dekadach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zachodzą istotne zmiany w ich gospodarkach narodowych oraz regionach. Zmienia się charakter i kierunek wymiany zagranicznej, ma miejsce konwergencja makroekonomiczna sfery realnej i finansowej do standardów europejskich, dokonuje się intensywny rozwój regionalny, poprawia konkurencyjność gospodarcza i mechanizmy regulacyjne. Procesy te zachodzą we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jednak szczególnie dynamicznie w krajach zaliczanych do tzw. Grupy Wyszehradzkiej, obejmującej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Wybranym aspektom rozwoju gospodarczego i konkurencyjności czterech wymienionych krajów oraz ich regionów jest poświęcona prezentowana książka.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Niniejsza publikacja jest próbą spojrzenia, z wielu perspektyw, na rozwój współczesnego miasta doby neoliberalizmu. Autorzy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe (architekci,urbaniści, geografowie, socjologowie, historycy sztuki) podejmują kwestię miasta neoliberalnego, skupiając swoją uwagę nie tylko na aspektach funkcjonalno-przestrzennych i gospodarczo-społecznych jego rozwoju, ale także na kierunkach prowadzonej przez nie polityki miejskiej i jej konsekwencjach dla miasta i jego użytkowników.
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.80/6
Główne zagadnienia przedstawione w publikacji:
I Charakterystyka polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
II Obsługa ładunków, pasażerów i statków
III Zarządzanie polskimi portami morskimi
IV Struktury organizacyjne i własnościowe podmiotów świadczących usługi portowe
V Opłaty pobierane w portach
VI Podstawowe inwestycje portowe w latach 2004-2013
VII Działania poprawiające dostęp do portów
VIII Charakterystyka i rozwój wybranych portów lokalnych
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
Atlas stanowi najszersze i najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne, z wydanych dotychczas w Polsce, poświęcone problematyce zagrożeń, jakości i ochrony środowiska. Może on znaleźć odbiorców wśród przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów i projektantów, przygotowujących różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym, na poziomie kraju, województw i powiatów, dotyczące przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki przestrzennej.
63.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Próbując znaleźć wspólną płaszczyznę dla debaty nad kondycją miasta, wśród wielu terminów określających doniosłość zmian, na myśl przychodzi termin hybrydyzacja. Miasto wprawdzie zawsze było swoistą hybrydą kulturowo-społeczną, gdzie stykały się i mieszały różne kultury, gdzie powstawały nowe zjawiska, dziś jednak hybryda ta coraz bardziej podkopuje fundamenty, na których miejskość została pierwotnie zbudowana.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
Wybrane zagadnienia stanowią płaszczyznę do rozważań nad problematyką regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej. Zaprezentowane teoretyczne podłoże kwestii regionalnych i lokalnych może się stać punktem wyjścia do poszukiwań skutecznych metod prowadzenia polityki rozwoju regionalnego - trafnego określania celów i sprawnego wykorzystywania mechanizmów służących do ich osiągania.
23.10
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
 
W publikacji autor opisuje teoretyczne zagadnienia dotyczące polityki regionalnej. Omawia genezę i modyfikacje polityki regionalnej w Unii Europejskiej, tj. w latach 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006. Następnie szczegółowo przedstawia genezę polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii, sytuację społeczno-ekonomiczną w regionach celu 1 oraz organizację polityki regionalnej w tych krajach. Ocenia też efekty polityki regionalnej realizowanej w irlandzkich i angielskich regionach celu 1.
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Przedstawiona specyfika transportu miejskiego determinuje potrzebę odrębnego potraktowania zagadnienia gospodarowania w tej dziedzinie. Potrzebie tej wychodzi naprzeciw niniejsze opracowanie, które stanowi kontynuację opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w 1986 r. skryptu pt."Ekonomika komunikacji miejskiej", w 1997 podręcznika pt. "Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej" oraz w 2002 r. podręcznika pt. "Gospodarowanie w komunikacji miejskiej".
39.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!