TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 12
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Zasadniczym celem pracy jest prezentacja i ocena zagrożeń środowiskowych występujących na obszarach wiejskich, skali i charakteru działań podejmowanych w celu eliminacji bądź minimalizowania tych zagrożeń przez wybrane podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich oraz kształtowania środowiska w procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
stara cena 45.50 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Zróżnicowanie zjawisk i struktur oraz procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni jest złożone i nadal się komplikuje pod wpływem różnorodnych czynników. Przy nasilającej się globalizacji gospodarki paradoksalnie obserwuje się wzrost znaczenia regionów, a przede wszystkim wzrost wpływu cech terytorium na procesy rozwoju.
Zeszyt naukowy: Prace z gospodarki przestrzennej. Zjawiska i procesy współczesnego rozwoju spoleczno-gospodarczego zawiera artykuły pracowników i doktorantów Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będące głównie efektem badań prowadzonych w latach 2011-2012. Zróżnicowanie tematyki prezentowanych prac jest skutkiem hetero-geniczności przedmiotu gospodarki przestrzennej oraz zainteresowań badawczych autorów. Klamrą spinającą są wymiary przestrzenne zjawisk i procesów oraz złożoność struktur społeczno-ekonomicznych w przestrzeni.
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
Prezentowany podręcznik przedstawia, systematyzuje i jednocześnie poszerza podstawową wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, objaśniając pojęcia, zależności, metody, techniki i uwarunkowania z nim związane. Rozważania teoretyczne uzupełniają i ilustrują przykłady i analizy z praktyki marketingu miast, regionów i państw całego świata.
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Tytuł niniejszej publikacji w znacznej mierze determinuje cel badawczy pracy,który osiągnięto w wymiarze poznawczym i praktycznym. W grupie celów o charakterze poznawczym znalazło się:
– podsumowanie dorobku w zakresie definiowania konkurencyjności regionalnej,
– identyfikacja czynników kształtujących współcześnie konkurencyjność regionalną,
– charakterystyka nowego paradygmatu konkurencyjności regionalnej.
25.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy to książka poświęcona ocenie oddziaływania władz samorządu gminnego na procesy rozwojowe w turystyce. Oryginalność ujęcia podjętej tematyki polega na badaniu związków między zakresem i charakterem stosowanych w gminach instrumentów wpływania na te procesy a stadium rozwoju funkcji turystycznej obszaru.
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia ewolucyjnego kierunku badań przestrzennych i regionalnych. Jednym z jej osiągnięć jest identyfikacja kodu rozwojowego w regionalnym systemie gospodarki polskiej.
I. ZMIENNOŚĆ PRZESTRZENNYCH UKŁADÓW GOSPODARKI
II. TEORETYCZNE KONCEPCJE EWOLUCJI I JEJ MECHANIZMÓW
III. FORMOWANIE SIĘ STRUKTUR I NOWEGO PORZĄDKU PRZESTRZENNEGO W PROCESIE EWOLUCJI
IV. KU POLITYCE PODTRZYMYWALNEGO ROZWOJU PRZESTRZENI EKONOMICZNEJ
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 

Konwergencja regionalna podejmuje niezwykle ważny i relatywnie słabo w literaturze prezentowany problem konwergencji na szczeblu regionalnym, w przekroju regionów szczebla NUTS-2 oraz NUTS-3 w wybranych 12 krajach Unii Europejskiej przyjętych w 2004 roku i później. Wiele jest publikacji z zakresu konwergencji na szczeblu gospodarek narodowych, o tyle konwergencja regionalna, mimo że jest już w zainteresowaniu wielu badaczy, nie ma jeszcze wielu zwartych monografii identyfikujących problematykę konwergencji na szczeblu regionalnym, a w szczególności na szczeblu NUTS-3.

(z recenzji prof. dr hab. Danuty Strahl)

29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
Prezentowany zeszyt naukowy, zawierający 10 artykułów, obejmuje wyniki badań prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej oraz osób, w tym Doktorantów, współpracujących z Katedrą.
27.30
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.06/6
 
Celem podręcznika jest omówienie sposobów i form wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych. Zamiarem autorek jest uwypuklenie ekonomicznych aspektów związanych z wyborem określonego sposobu i formy prawnej prowadzenia przez samorząd terytorialny działalności gospodarczej oraz ich dodatnich i ujemnych stron.
stara cena 19.95 PLN
17.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
Opracowanie jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce zarządzania nieruchomościami, która wzbudza w Polsce coraz większe zainteresowanie społeczne, ponieważ sprawność tego procesu wpływa istotnie na efektywność wielu procesów gospodarczych. Książka zawiera dane empiryczne stanowiące dobrą pomoc dla czytelników, którzy będą musieli przeprowadzić badania z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. do prac dyplomowych, magisterskich i końcowych lub realizując praktycznie proces zarządzania.
19.95
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
Doniosłość teoretyczna monografii polega na kompleksowym przedstawieniu teorii gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, które w ostatnim czasie stały się szczególnym obszarem zainteresowań badaczy. Wynika to między innymi z faktu intensyfikacji działań na rzecz racjonalizacji gospodarki majątkowej miasta, między innymi w zakresie dochodów i wydatków związanych z posiadanymi zasobami nieruchomości. Natomiast użyteczność praktyczna pracy wyraża się w próbie weryfikacji istniejących teorii zarządzania nieruchomościami komunalnymi pod kątem ich sprawdzalności w warunkach polskich. Zaproponowano także próbę oceny tych procesów wraz ze wskazaniem możliwych kierunków prowadzenia polityki majątkowej miasta.
52.50
PLN
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!