Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_32f86aabde157617f948f5e27167c1bb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad76c2f20' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad76d862e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad76d8de3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad7734a73' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad7750124' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad779ec80' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad77a60b4' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad77ad531' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad77cef14' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad77f0125' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbad78444be' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
wydawca: C.H. BECK
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 142
strona:   / 8
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • C.H. BECK
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Gmina a najem lokali mieszkalnych
Gospodarka lokalami socjalnymi i prawo do lokalu socjalnego
Najem w towarzystwach budownictwa społecznego
wydawca: C.H. BECK
stara cena 79.00 PLN
69.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych miast i regionów, a także regionów wiedzy, które konkurują o dostęp do deficytowych czynników wzrostu. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości i innowacyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych.

Czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
genezy i warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
czynników i źródeł konkurencyjności regionalnej,
miejsca uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki,
koncepcji kształtowania się innowacyjnych miast i regionów, z udziałem instytucji badawczo rozwojowych,
roli przedsiębiorstwa w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej,
istoty Gospodarki Opartej na Wiedzy i systemów innowacji, jako mechanizmu wdrażania wiedzy do gospodarki,
regionów wiedzy jako strategii rozwoju regionalnego,
miasta innowacyjnego, jako strategii rozwoju regionalnego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
 
Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznegoustalenia. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy regulacyjne, jak również przedstawiciele praktyki. Książka konfrontuje dorobek doktrynalny z praktyką stosowania przepisów. Koncentruje się na problemie wpływu tzw. instrumentów regulacyjnych na działania innowacyjne w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Monografia dotyczy zagadnień takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacja i regulacja rynku energii, energetyka niekonwencjonalna i efektywność energetyczna, ochrona konsumenta i rozwój tzw. nowych technologii, w ramach których omówione zostały różne aspekty wpływu polityki regulacyjnej na innowacyjność w sektorze.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 159.00 PLN
139.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
W publikacji, w sposób przejrzysty, opisano ewaluację kontroli zarządczej w wybranych obszarach działania jednostki samorządowej tj.: sprawozdawczość budżetowa, udzielanie i rozliczanie dotacji celowych, organizacja systemu rachunkowości. Elementem składowym kontroli zarządczej jest niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny, którego celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę tego systemu oraz czynności doradcze. Z uwagi na wprowadzone przez ustawodawcę nowe rozwiązania w tym zakresie w książce opisano regulacje systemu audytu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 119.00 PLN
102.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.06/6
 
Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z ich najważniejszych zadań. W zbiorze tego typu informacji mogą się znajdować zarówno dane osobowe, których naruszenie może się odbić na sytuacji osobistej poszkodowanych w ten sposób ludzi, jak też informacje niejawne – ich wyciek może z kolei, pociągnąć za sobą poważne skutki dla bezpieczeństwa państwa.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 129.00 PLN
114.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
W książce przedstawiano:

Podstawy ekonomiczne systemu
Przegląd rozstrzygnięć nadzorczych
Organizację przetargu
Najczęściej popełniane błędy
Konsekwencje dla budżetu gminy
Kontrolę zarządczą w systemie
wydawca: C.H. BECK
stara cena 149.00 PLN
129.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.43/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego autorstwa sędziego - dr Jacka Chacińskiego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.
wydawca: C.H. BECK
107.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.16/6
 
Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy - Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego etapów.
Znajdziemy w nim odpowiedź m. in. na pytania, jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem czy jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego właściwe organy administracji publicznej w celu legalizacji samowoli budowlanej.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 249.00 PLN
219.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
 
W książce omówiono szczegółowo:

- zasady budżetowania i podstawy planowania wydatków na sport – wszystkim wydaje się, że jest to oczywiste, ale proszę nam wytłumaczyć dlaczego jest tak duża liczba naruszeń dyscypliny finansów publicznych w tym względzie,
- konkretne przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sportu, przedstawiamy opinie RIO i jej działalność nadzorczą w zakresie wydatków na sport (wskazujemy na liczne naruszenia prawa wykazane w tematyce sportu przez RIO),
- jak przeprowadzić procedurę otwartego konkursu ofert (ogłoszenie o konkursie, wymagania stawiane ofertom, terminy, procedura wyboru ofert),
- kiedy można udzielić środków na sport poza procedurą otwartego konkursu ofert,
- jak zakupić usługi promocyjne od klubów sportowych,
- jak przeprowadzać kontrole udzielonych dotacji udzielonej na sport i sprawozdania z ich realizacji,
- kiedy będzie możliwe wydatkowanie środków na stypendia i sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- jaka jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie sportu,
- jaka jest odpowiedzialność karna skarbowa i karna za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie sportu.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 139.00 PLN
119.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.
Podatki 2013, to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku od towarów i usług ustawę o podatku akcyzowym, ustawę o podatku od spadków i darowizn, ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę o opłacie skarbowej.
wydawca: C.H. BECK
nieokreślona
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
 
Do stycznia 2010 r. w działach księgowości istniała tylko kontrola finansowa. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła, obecnie obowiązującą kontrolę zarządczą, która wchłonęła wcześniej działająca kontrolę finansową. Obecnie kierownik jednostki musi wziąć pod uwagę, określone przez Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Wszystkie przepisy wewnętrzne funkcjonujące w jednostce w obszarze finansów nadal obowiązują, pod warunkiem, że stanowią odpowiedź na zidentyfikowane, w procesie analizy ryzyka, istotne ryzyko (należy do ww. standardów). W związku z tym trzeba dokonać przeglądu weryfikacji i aktualizacji obecnie istniejących procedur i dokumentów, zarówno pod kątem zarządzania ryzykiem jak i nowych uregulowań w przepisach powszechnych a ta książka ma za zadanie w tym pomóc.

Do książki dołączono płytę CD, zawierającą wszystkie dokumenty (w wersji edytowalnej i gotowej do wydruku), które znajdują się w książce. Płyta jest bardzo przydatna dla księgowych, które bez problemu mogą dostosować wybrany dokument do swoich potrzeb.
Publikacja przygotowana dla głównych księgowych, skarbników, księgowych, koordynatorów ds. kontroli zarządczej oraz dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą w działach księgowości jednostek samorządowych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 129.00 PLN
109.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
 
Publikacja odpowiada na pytania:
Jak stworzyć budżet zadaniowy i czym się on różni od budżetu tradycyjnego?
W jaki sposób monitorować stopień jego realizacji?
Jak dostosować budżet zadaniowy do specyfiki jednostki?
Jak dekretować operacje gospodarcze zgodnie z klasyfikacją budżetową i zadaniową?
Jakie informacje są niezbędne w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym?
Wszystko to jest poparte licznymi przykładami wzorów (w tym wzór raportu wydatków w zakresie zadań budżetowych), kalkulacjami kosztów będących opracowaniami własnymi autorów (np. wskazanie klucza podziału zasobów sprzętowych pomiędzy zadania) itp.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 149.00 PLN
129.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
 
Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014-2020, w tym m.in. podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z tym okresem. Encyklopedia ułatwia zrozumienie unijnego instrumentarium pojęciowego w zakresie polityki regionalnej, przygotowywania, oceny oraz realizacji projektów w Polsce.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 119.00 PLN
99.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Pierwsza na naszym rynku wydawniczym publikacja, która kompleksowo ujmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego. Omówione są w niej uwarunkowania prawne na gruncie ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, podatkowych, a także przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej. W sposób przystępny interpretowane są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, cytowane orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje dyrektorów izb skarbowych. Szeroko opisana jest procedura i korzyści (ale także ryzyka) płynące z przekształcenia za kładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.
Atutem książki jest zamieszczenie pytań od Czytelników, na które odpowiadają eksperci, zilustrowanie procesów wieloma przykładami, wskazówkami i wzorami dokumentów.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 149.00 PLN
124.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
 
Sprawozdania za 2012 r. sporządzane są po raz pierwszy na nowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.1.2012 r., które znowelizowało rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z 2010 r. Ważną zmianą jest powrót w jednostkach budżetowych do podziału przychodów i ustalania wyniku finansowego w układzie wynikającym z ustawy o rachunkowości, tj. z:
- działalności operacyjnej,
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- operacji finansowych,
- operacji nadzwyczajnych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 149.00 PLN
129.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Publikacja stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przynależność nie jest ani jednoznaczna, ani jednorodna. Z takiej przyczyny nie jest to studium tylko z zakresu teorii prawa cywilnego, czy tylko z zakresu teorii prawa administracyjnego - sam zresztą samorząd terytorialny to problematyka, która jest wspólna prawu konstytucyjnemu i administracyjnemu, a w kontekście osobowości prawnej jego jednostek, także prawu cywilnemu.
Praca zawiera próbę wyjaśnienia, z pozycji naukowej cywilisty, tytułowego problemu zarówno za pomocą siatki pojęć i doktryny prawa prywatnego, jak i prawa publicznego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 99.00 PLN
83.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
Tom drugi zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.
Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 249.00 PLN
209.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.47/6
 
Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.:
1) zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
2) zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
3) zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
4) zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
5) zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
6) zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7) zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
8) zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
9) zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
10) szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;
11) zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
12) zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 249.00 PLN
209.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
 
Do 15 listopada 2012 r. należy sporządzić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki zadłużenia, sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wskaźnik zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że na ten wskaźnik mają już wpływ obecnie podejmowane decyzje finansowe i może się zdarzyć, że niektóre JST nie będą mogły uchwalić budżetu na 2014 r. Problemy te obrazuje rzetelnie sporządzona Prognoza Finansowa.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 139.00 PLN
118.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
strona:   / 8
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_32f86aabde157617f948f5e27167c1bb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_32f86aabde157617f948f5e27167c1bb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0