Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_dd6f1b6c28b4791d8729d923e3e3d0c6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fda2c2f1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fda38ff8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fda398ce' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fda633cd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fda7c5fd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdac9a00' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdacfd54' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdad520c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdb00ad6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdb1f06f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d822fdb5d341' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
wydawca: UMCS
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 41
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
wydawca:
 • UMCS
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno:
1. Partycypacja obywatelska w miastach
2. Marketing terytorialny w miastach
3. Zróżnicowanie społeczne miast
Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania się z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast.
wydawca: UMCS
stara cena 37.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
 
Okres kampanii wyborczych jest szczególnym momentem dla każdego systemu politycznego, a tym bardziej dla podmiotów politycznych w nich uczestniczących. Aktorzy polityczni - politycy oraz partie polityczne podczas kampanii wyborczych - wykorzystują niemalże wszystkie narzędzia marketingu politycznego i public relations, aby osiągnąć sukces wyborczy. Każda kampania ma swoją specyfikę, która rzutuje na przebieg rywalizacji. W zależności od uwarunkowań prawnych, politycznych, ekonomicznych czy społecznych organizacja kampanii wyborczych z upływem lat zmienia swój charakter. Za wzór do naśladowania wskazuje się często Stany Zjednoczone, gdzie wykorzystuje się nowe elementy i narzędzia marketingu wyborczego. Strategie i techniki marketingu wyborczego stosuje każdy kandydat i każda partia - mniej lub bardziej świadomie i z różnym efektem. Ale każda kampania wyborcza posiada własną logikę i dynamikę rozwoju, która warta jest jej zbadania.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
   
Praca poświęcona jest kształtowaniu się miejsca władz wojewódzkich w systemie planowania przestrzennego od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę aż do czasów współczesnych. Autor - pracownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - przedstawia tło teoretyczne planowania przestrzennego i rozwój ustawodawstwa, odnosząc się przede wszystkim do polskiego dorobku, lecz korzystając także z doświadczeń międzynarodowych. Ilustracją realiów wojewódzkiego planowania przestrzennego jest prezentacja jego ewolucji w wojewódzkie lubelskim. Książka zawiera również próbę uporządkowania najważniejszych pojęć oraz propozycje nowych rozwiązań modelowych, mających zwiększyć efektywność regionalnego planowania przestrzennego i poprawić jego miejsce w systemie planowania w Polsce.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Książka napisana jest przez geografa i ma charakter geograficzny. Dotyczy ona jednego z regionów fizjograficznych południowej Polski - Kotliny Sandomierskiej, będącej częścią historycznej Małopolski, ale posiadającej cechy wybitnie zaznaczonej indywidualności. Studium to jest próbą nowego podejścia metodologicznego do charakterystyki geograficznej, w której przedmiotem analizy jest krajobraz kulturowy.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Wielka Brytania nie tylko jest miejscem narodzin europejskiego parlamentaryzmu i demokracji, ale także posiada jedną z najstarszych administracji lokalnych w Europie. Przywiązanie do tradycji i stabilizacja nie były jednak w przypadku tego kraju przeszkodą we wprowadzaniu do administracji lokalnej innowacyjnych metod zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest analiza dynamiki funkcjonowania brytyjskiego samorządu terytorialnego w latach 1979-2010.
wydawca: UMCS
stara cena 31.50 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
   
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych:
- Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym.
- W części drugiej zawarte są refleksje skupiające się na funkcjonowaniu samorządów w wybranych krajach. Zaprezentowane są doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie w reformowaniu samorządów oraz problemy związane z restytucją administracji lokalnej w innych państwach byłego bloku wschodniego.
- W części trzeciej dokonano analizy zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorzy zawartych w niej artykułów koncentrują się przede wszystkim na problemie efektywności działania polskich jednostek samorządowych, wskazując zarówno dobre praktyki, jak i obszary wymagające dalszych reform.
- Publikację zamykają rozważania dotyczące relacji między samorządem a społeczeństwem. Podnoszone tu kwestie odnoszące się do problemu braku zaufania obywateli wobec instytucji samorządu, jak i trudnych relacji między lokalnymi władzami a mediami.
wydawca: UMCS
stara cena 52.50 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.89/6
 
Niniejsza publikacja omawia zastosowanie geografii na przykładzie paleogeografii i nauki o krajobrazie kulturowym. W obu tych interdyscyplinarnych kierunkach badawczych geografia odgrywa jedną z głównych ról, a w niektórych zagadnieniach rolę dominującą. Celem głównym książki jest ukazanie możliwości geografii w badaniach roli środowiska przyrodniczego na każdym etapie rozwoju cywilizacji - w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Geografia, która z jednej strony zajmuje się środowiskiem przyrodniczym, z drugiej zaś środowiskiem społeczno-ekonomicznym, ma szerokie związki z innymi naukami, szczególnie takimi jak: ekonomia, socjologia, ekologia, historia, archeologia, nauki o krajobrazie. Geografia czerpie z dorobku tych nauk, a równocześnie rezultaty jej badań znajdują w nich zastosowanie.
wydawca: UMCS
stara cena 29.40 PLN
27.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
W warunkach kształtowania się nowego ładu cywilizacyjnego (tj. społeczeństwa informacyjnego) zachodzą jednocześnie dwa procesy: unifikacji rzeczywistości kulturowej i jej dywersyfikacji. Z jednej strony obserwuje się synkretyzację, homogenizację życia społeczno-politycznego generowaną przez postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawa międzynarodowego, edukację zorientowaną na urzeczywistnianie różnorodności kultur, rozumienie różnorodności postaw, zachowań.
wydawca: UMCS
stara cena 30.00 PLN
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Publikacja jest warta uwagi z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, dotyczy problematyki o dużej atrakcyjności teoretycznej i nie mniejszej przydatności praktycznej. Po drugie, jest pracą z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Tradycje nauki europejskiej to badania w obrębie wyraźnie wyodrębnionych dyscyplin naukowych. W rezultacie dorobek poszczególnych dyscyplin jest znaczący. Do "zagospodarowania" pozostają natomiast pogranicza nauk. Wydaje się, że stanowią one o przyszłości nauki. Dobrze się zatem stało, że autorzy niniejszej pracy wychodzą naprzeciw potrzebom, za przedmiot badań obierając pogranicza nauk, w szczególności socjologii, nauk prawnych i nauki o polityce. Właśnie demokracja bezpośrednia jest instytucją będącą przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Co więcej, dopiero wtedy daje się "wydobyć" z tej instytucji to, co swoiste i warte głębokich badań.
wydawca: UMCS
stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.
wydawca: UMCS
stara cena 30.45 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.34/6
 
Książka Adama Siwca rozwiązuje wiele istotnych kwestii (także z zakresu teorii) onomastycznych, a wiążąc dociekania stricte językowe z takimi obszarami, jak kultura masowa i konsumpcja, reklama, marketing, komunikacja i społeczny wymiar przestrzeni, wyznacza nowe perspektywy opisu nazw własnych.
wydawca: UMCS
stara cena 31.50 PLN
28.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
 
Praca jest zbiorem artykułów naukowych dotyczących problemów szeroko rozumianej demokracji bezpośredniej. Część artykułów ma charakter teoretyczny. Większość to bardziej szczegółowa analiza konkretnej formy demokracji bezpośredniej, albo studium przypadku. Pani redaktor dokonała podziału opracowań według, przede wszystkim, kryterium terytorialnego. Publikacja jest oryginalnym, dobrze opracowanym i przemyślanym w konstrukcji zbiorem prac naukowych. Znakomita większość artykułów została napisana na wysokim i bardzo wysokim poziomie naukowym, merytorycznym oraz przy zachowaniu należytej staranności warsztatowej.
wydawca: UMCS
stara cena 46.20 PLN
41.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
   
Reforma administracji publicznej i ustanowienie w 1998 roku nowych jednostek terytorialnych stworzyły całkiem nowy obraz polskiej administracji publicznej. Z jednej strony zmiany te wywarły skutki na płaszczyźnie prawno-funkcjonalnej, z drugiej zaś - społecznej. gospodarczej i politycznej. Jednym z podmiotów nowej struktury administracyjnej kraju stał się powiat - publicznoprawny związek wykonujący zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, mający charakter jednostki ponadgminnej, z zagwarantowaną konstytucyjnie niezależnością, zarówno od władzy centralnej, jak też innych szczebli samorządu. Kilkanaście lat funkcjonowania powiatów w Polsce stanowi dobrą podstawę do analizy założeń reformy powiatowej oraz zasad działania tego szczebla administracji publicznej, w szczególności pod kątem efektywności oraz skuteczności w realizacji jego ustawowych funkcji.
wydawca: UMCS
stara cena 37.80 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
W związku z unifikacją prawa ochrony środowiska i wolą polityczną organów międzynarodowych należy spodziewać się, iż trend związany z rozwijaniem innowacji ekologicznych będzie narastał, zaostrzane będą też normy emisyjne, techniczno-technologiczne i produktowe. Wymusi to na przedsiębiorstwach konieczność absorpcji, a więc przyswajania tego typu rozwiązań. Proces absorpcji, bezspornie, powinien przebiegać przy minimalnych kosztach. Doświadczenia wskazują jednak, iż jego koszty w dużym stopniu zależą od sprawności realizacji. Kluczowe znaczenie ma tutaj identyfikacja uwarunkowań absorpcji innowacji ekologicznych, czynniki te mogą bowiem znacząco stymulować bądź opóźniać proces wdrażania. Ich poznanie daje szanse niwelowania niekorzystnych zjawisk i wzmacniania rozwiązań sprzyjających implementaji innowacji.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
Zdaniem wielu badaczy i praktyków, aktywna polityka regionalna jest ogromną szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskich regionów, poprawę warunków bytowych ludności oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych w skali całego kraju.
wydawca: UMCS
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Reklama polityczna, marketing polityczny i marketing wyborczy umieszczane w kontekście kampanii promocyjnych i wyborczych to fenomen występujący od wielu dziesięcioleci, jednak w ciągu ostatniej dekady przykuwa on uwagę analityczną badaczy w Polsce z wielką siłą. Kolejne publikacje pokazują, jak złożone mechanizmy rozgrywają się w kwestiach promocji politycznej, promocji partii politycznych i promocji kandydatów na linii łańcucha komunikacyjnego, jakim jest ciąg: nadawca komunikatu politycznego (kandydat, partia)-pośrednik w procesie komunikacji (media masowe)-odbiorca (wyborca, konkurent polityczny, media, dziennikarze).
wydawca: UMCS
stara cena 30.45 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.82/6
 
Książka zawiera analizę niezwykle ważnego i aktualnego problemu, jakim jest współpraca Unii Europejskiej z państwami Afryki Subsaharyjskiej. Autorzy postawili sobie za cel nie tylko przedstawienie charakteru polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej i ukazanie jej złożoności, ale również dostarczenie odpowiedzi na pytanie, jakie są przesłanki tej polityki oraz czy zastosowane instrumenty mogą odwrócić niekorzystne trendy istniejące w omawianym regionie.
W publikacji przedstawiono kolejno uwarunkowania, mechanizmy i instrumenty współpracy rozwojowej, handlowej i politycznej Unii Europejskiej z regionem Afryki Subsaharyjskiej, a także analizę perspektyw rozwoju wzajemnych kontaktów.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.62/6
   
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Lublinie w dniach 5-6 listopada 2009 roku pt. "Lublin a książka. Część II. Centrum i peryferie" oraz trzy dołączone referaty autorów, którzy nie mogli wziąć bezpośredniego udziału w obradach.
wydawca: UMCS
stara cena 48.30 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Na konferencji naukowej "Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie" analizowano problemy architektoniczne, urbanistyczne, techniczne, organizacyjne i społeczne współczesnych miast polskich o charakterze metropolitalnym, uczynionej na przykładzie Lublina. Zarys problemów w zakresie lubelskiej gospodarki przestrzennej zaprezentowali przedstawiciele wybranych wydziałów Urzędu Miasta. Aby nadać konferencji konkretny kształt tematyczny, jej problematykę podzielono na trzy bloki tematyczne: waloryzacja przestrzeni miasta, jej wytwarzanie oraz użytkowanie. Publikacja zawiera część drugą materiałów z konferencji.
wydawca: UMCS
37.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Na konferencji naukowej "Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie" analizowano problemy architektoniczne, urbanistyczne, techniczne, organizacyjne i społeczne współczesnych miast polskich o charakterze metropolitalnym, uczynionej na przykładzie Lublina. Zarys problemów w zakresie lubelskiej gospodarki przestrzennej zaprezentowali przedstawiciele wybranych wydziałów Urzędu Miasta. Aby nadać konferencji konkretny kształt tematyczny, jej problematykę podzielono na trzy bloki tematyczne: waloryzacja przestrzeni miasta, jej wytwarzanie oraz użytkowanie. Publikacja zawiera część pierwszą materiałów z konferencji.
wydawca: UMCS
37.60
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_dd6f1b6c28b4791d8729d923e3e3d0c6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_dd6f1b6c28b4791d8729d923e3e3d0c6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0