TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


Egzekucja należności w PINB, proces od wydania decyzji do przekazania do egzekucji do US, egzekucja niepieniężna, wykonanie zastępcze, zaliczka na poczet wykonania- dokumentacja i procedury postępowaniado uzgodnienia
Prawo pracydo uzgodnienia
Organizacja samorządów terytorialnych. Podział kompetencji i zadań pomiędzy organy samorządowedo uzgodnienia
Zastosowanie narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym (ESRI ArcGIS ArcView / ArcEditor * QGIS * GRASS GIS * SAGA GIS)Warszawa
Prawo zamówień publicznychdo uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Zabezpieczenie danych osobowychdo uzgodnienia
System zarządzania jakością i korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001:2000do uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Odpowiedzialność kadry kierowniczej jednostek administracji samorządowej za finanse publicznedo uzgodnienia
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Zmiany w ustawie o finansach publicznychdo uzgodnienia
Prawo ochrony środowiskado uzgodnienia
Etyka w służbie cywilnejdo uzgodnienia
Dotacje w aspekcie rachunkowym i podatkowymdo uzgodnienia
Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznychdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
 
 
nazwa instytucji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

informacje podstawowe:
adres:
3 Maja 17
87-800 Włocławek

województwo:
Kujawsko-Pomorskie 
powiat:
Włocławek 
gmina:
Włocławek 
numer telefonu:
Tel. 054/231 60 80 wew. 21 
numer faxu:
Fax. 054/231 43 52 
adres e-mail:
adres www:

rodzaj działalności:
[ zwiń ]
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 20 września 2001 r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku.

Starania o utworzenie we Włocławku Uczelni państwowej podjęto kilka lat wcześniej, kiedy to na mapie administracyjnej kraju widniało województwo włocławskie. Wyrazem obywatelskich dążeń stało się zarejestrowanie 16 września 2000 roku Stowarzyszenia na Rzecz Państwowej Kujawsko-Dobrzyńskiej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ostateczne deklaracje na rzecz włocławskiej państwowej uczelni podjęto w podpisanym 13 grudnia 2001 roku Porozumieniu czterech Sygnatariuszy: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Włocławek i Stowarzyszenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku jest Uczelnią państwową, prowadzącą studia I stopnia.

Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Zapewnienie najwyższej jakości pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, traktuje jako podstawową społeczną rolę Uczelni dziś i w przyszłości.

Od początku istnienia Uczelni funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku pełni prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński.
Władze PWSZ dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno – naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Włocławka i regionu.
lokalizacja na mapie:
[ zwiń ]

data utworzenia wpisu: 2010-08-27 07:57:11
data ostatniej modyfikacji: 2010-08-27 17:30:35

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!