TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


Zarządzanie zasobami lokalowymido uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Sekretarz w administracji samorządu terytorialnego - aspekty praktycznedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.do uzgodnienia
Redagowanie i podpisywanie protokołówdo uzgodnienia
Postępowanie w sprawach skarg i wnioskówdo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Ochrona danych w JSTdo uzgodnienia
Klasyfikacja i sprawozdawczość oraz ewidencja dochodów i wydatkówdo uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Redagowanie i podpisywanie protokołówdo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Kontrola zarządcza i audytdo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowychdo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Partnerstwo publiczno-prywatnedo uzgodnienia
Przeciwdziałanie korupcjido uzgodnienia
Dostęp do informacji publicznejdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

Administracja Bezpieczeństwem Państwa

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
14 lutego 2011
semestr zimowy:
27 września 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 721 60 22; 721 60 61; 721 60 36; 721 60 97; 721 60 15
woj. Lubuskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Wyzwania, przed którymi stanęło współczesne państwo w wyniku eskalacji zagrożeń o globalnym charakterze, wymaga od instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo, sprawnego działania. Z uwagi na różnorodny charakter czynników, które wpływają na bezpieczeństwo państwa i obywateli, skuteczne działanie właściwych służb i instytucji, wymaga się od osób tam zatrudnionych kompleksowej wiedzy i umiejętności.

Oferta kształcenia skierowana jest do pracowników i kadry kierowniczej pracującej w jednostkach Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, więziennictwie, w instytucjach, których działalność w sposób pośredni, bądź bezpośredni związana jest z bezpieczeństwem państwa, a także osób zatrudnionych w urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Studia adresowane są również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką administracji bezpieczeństwem państwa.
Zasady naboru: złożenie wymaganych dokumentów

Termin zgłoszeń: do 30 września

Opłata:
• studia 2-semestralne: 1.200,00 –1.900,00 zł /semestr
• studia 3-semestralne: 900-1.300,00 zł /semestr

Data rozpoczęcia: październik 2010 r.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, 1-2 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele).

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
• 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego),
• ksero dowodu osobistego (obustronnie).
Opłata:
• studia 2-semestralne: 1.200,00 –1.900,00 zł /semestr
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: 095 721 60 41
e-mail: ifulko@pwsz.pl

Dokumenty na studia przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 w pokoju 109 przy ul. Teatralnej 25.
data utworzenia wpisu: 2010-09-06 09:25:44

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!