TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Prawo ochrony środowiskado uzgodnienia
Dostęp do informacji publicznejdo uzgodnienia
Dotacje w aspekcie rachunkowym i podatkowymdo uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
System zarządzania jakością i korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001:2000do uzgodnienia
Doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnychdo uzgodnienia
Partnerstwo publiczno-prywatnedo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Klasyfikacja i sprawozdawczość oraz ewidencja dochodów i wydatkówdo uzgodnienia
Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeńdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
1 marca 2011
semestr zimowy:
1 października 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
telefon: 085 732 12 93
woj. Podlaskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Studia skierowane są do tych wszystkich osób, które z racji pełnionych obowiązków lub planów zawodowych, pragną nauczyć się skutecznego pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności związane z: przygotowaniem projektów w oparciu o metodologię unijną, opracowaniem wniosku aplikacyjnego, konstruowaniem budżetu, analizą finansową i kwalifikowaniem wydatków, zarządzaniem merytorycznym i finansowym. Słuchacze studiów podyplomowych nabywają wiedzę z zakresu z polityki spójności w Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz poznają prawno-ekonomiczne podstawy aplikowania, wdrażania i ewaluacji projektu. Zajęcia prowadzone są przez kadrą akademicka oraz praktyków certyfikowanych trenerów Krajowego Ośrodka EFS.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest terminowe złożenie następujących dokumentów:
• podanie na druku WSAP
• odpis dyplomu studiów wyższych (I lub II stopnia)
• ksero dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• dowód wpłaty wpisowego na konto uczelni.
Opłaty:
150,00 zł – opłata wpisowa,
1700,00 zł/semestr - czesne (płatne w ratach)

Numer konta WSAP:40124011541111000021488685
Dokumenty należy składać w Biurze Karier i Studiów Podyplomowych WSAP
(pokój nr 7, Pałac Lubomirskich) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub przesłać pocztą na adres:

STUDIA PODYPLOMOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok


szczegółowe informacje: tel. (85)732 12 93 wew. 122,
email: podyplomowe@wsap.edu.pl; www.wsap.edu.pl
data utworzenia wpisu: 2010-09-02 13:16:25

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!