TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Szkolenie dla kierowników rozwijające umiejętności menadżerskiedo uzgodnienia
Dotacje z budżetu JSTdo uzgodnienia
Nowa ustawa o finansach publicznychdo uzgodnienia
Zastosowanie narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym (ESRI ArcGIS ArcView / ArcEditor * QGIS * GRASS GIS * SAGA GIS)Warszawa
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Kształtowanie polityki antymobbingowej i antydyskriminacyjnej przez pracodawcędo uzgodnienia
Prawo ochrony środowiskado uzgodnienia
Polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowychdo uzgodnienia
Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznychdo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
1 marca 2011
semestr zimowy:
1 października 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
telefon: 085 732 12 93
woj. Podlaskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Dla realizacji Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI powstało partnerstwo sił akademickich (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku) z praktykami z organizacji pozarządowej (Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku) zajmującej się wspieraniem sektora w naszym regionie, co zaowocowało wypracowaniem koncepcji kształcenia, która odpowiada nie tylko na pytania, jakie treści przekazać, kiedy to robić i gdzie, ale przede wszystkim - czemu ma to służyć. Studia podyplomowe przygotowują wykwalifikowaną kadrę lokalnych liderów i animatorów dla potrzeb fundacji, stowarzyszeń i ruchów lokalnych. Absolwent studiów nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: teorii i metod badań społeczeństwa obywatelskiego, tradycji i współczesności działalności obywatelskiej w Polsce, podstaw prawnych działalności Organizacji, zarządzania organizacją i jej personelem, strategii finansowania działalności przez organizacje, nowoczesnych technologii w pracy Organizacji, tworzenia projektów, inicjatyw obywatelskich przeciw wykluczeniu, na rzecz integracji i ożywianiu rynku pracy oraz predyspozycji i kluczowych kompetencji osobistych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest terminowe złożenie następujących dokumentów:
• podanie na druku WSAP
• odpis dyplomu studiów wyższych (I lub II stopnia)
• ksero dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• dowód wpłaty wpisowego na konto uczelni.
Opłaty:
150,00 zł – opłata wpisowa,
1700,00 zł/semestr - czesne (płatne w ratach)

Numer konta WSAP:40124011541111000021488685
Dokumenty należy składać w Biurze Karier i Studiów Podyplomowych WSAP
(pokój nr 7, Pałac Lubomirskich) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub przesłać pocztą na adres:

STUDIA PODYPLOMOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok


szczegółowe informacje: tel. (85)732 12 93 wew. 122,
email: podyplomowe@wsap.edu.pl; www.wsap.edu.pl;
data utworzenia wpisu: 2010-09-02 13:07:58
data ostatniej modyfikacji: 2010-09-02 14:02:27

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!