TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


Zmiany przepisów regulujących dokonywanie wydatków z budżetudo uzgodnienia
Fundusze strukturalne - rozliczanie księgowedo uzgodnienia
Zarządzanie zasobami lokalowymido uzgodnienia
Kształtowanie polityki antymobbingowej i antydyskriminacyjnej przez pracodawcędo uzgodnienia
Ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Sekretarz w administracji samorządu terytorialnego - aspekty praktycznedo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Partnerstwo publiczno-prywatnedo uzgodnienia
Polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowychdo uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Organizacja pracy w urzędach administracji publicznejdo uzgodnienia
Egzekucja należności w PINB, proces od wydania decyzji do przekazania do egzekucji do US, egzekucja niepieniężna, wykonanie zastępcze, zaliczka na poczet wykonania- dokumentacja i procedury postępowaniado uzgodnienia
Zarządzanie zasobami lokalowymido uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowychdo uzgodnienia
Organizacja samorządów terytorialnych. Podział kompetencji i zadań pomiędzy organy samorządowedo uzgodnienia
Komunikacja interpersonalna i profesjonalna obsługa klientado uzgodnienia
Fundusze strukturalne - rozliczanie księgowedo uzgodnienia
Podatek VAT w sferze budżetowejdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

STUDIA PODYPLOMOWE PROCESU INWESTYCYJNEGO

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
1 marca 2011
semestr zimowy:
1 października 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
telefon: 085 732 12 93
woj. Podlaskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Podstawowym celem studiów podyplomowych PROCESU INWESTYCYJNEGO jest przekazanie słuchaczom aktualnej, usystematyzowanej wiedzy, łączącej w sobie zarówno elementy nauk ekonomicznych (poszukiwania źródeł finansowania, planowania i zarządzania inwestycją) i prawniczych (interpretacja i wykładnia obowiązujących przepisów prawa) a także umiejętności i wiedzy ściśle technicznej (obsługa urządzeń geodezyjnych, weryfikacja kosztorysów, nadzór inwestorski itp.). Celem studiów jest też przygotowanie menadżerów procesu inwestycyjnego do prawidłowego realizowania zadań w oparciu o wiedzę i umiejętności zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, w jej trakcie, a także po jej zakończeniu.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest terminowe złożenie następujących dokumentów:
• podanie na druku WSAP
• odpis dyplomu studiów wyższych (I lub II stopnia)
• ksero dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• dowód wpłaty wpisowego na konto uczelni.
Opłaty:
150,00 zł – opłata wpisowa,
1700,00 zł/semestr - czesne (płatne w ratach)

Numer konta WSAP:40124011541111000021488685
Dokumenty należy składać w Biurze Karier i Studiów Podyplomowych WSAP
(pokój nr 7, Pałac Lubomirskich) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub przesłać pocztą na adres:

STUDIA PODYPLOMOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok


szczegółowe informacje: tel. (85)732 12 93 wew. 122,
email: podyplomowe@wsap.edu.pl; www.wsap.edu.pl;

data utworzenia wpisu: 2010-09-02 11:52:20

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!