TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


Szkolenie dla kierowników rozwijające umiejętności menadżerskiedo uzgodnienia
Prawo pracydo uzgodnienia
Klasyfikacja i sprawozdawczość oraz ewidencja dochodów i wydatkówdo uzgodnienia
Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznychdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowychdo uzgodnienia
Kodeks Postępowania Administracyjnegodo uzgodnienia
Doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnychdo uzgodnienia
Ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Redagowanie i podpisywanie pism wysyłanych z urzędu administracji publicznejdo uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Dotacje z budżetu JSTdo uzgodnienia
Ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Zabezpieczenie danych osobowychdo uzgodnienia
Odpowiedzialność kadry kierowniczej jednostek administracji samorządowej za finanse publicznedo uzgodnienia
Wydatki strukturalne w JSTdo uzgodnienia
Organizacja pracy, w tym czynności dokumentacyjne zarządów samorządu województwa i powiatu oraz prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtówdo uzgodnienia
Zastosowanie narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym (ESRI ArcGIS ArcView / ArcEditor * QGIS * GRASS GIS * SAGA GIS)Warszawa
Podatek VAT w sferze budżetowejdo uzgodnienia
Prawo zamówień publicznychdo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

PODYPLOMOWE STUDIA FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
1 marca 2011
semestr zimowy:
1 października 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
telefon: 085 732 12 93
woj. Podlaskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Studia Podyplomowe FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO przekazują Słuchaczom aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu finansów lokalnych oraz przygotowują praktycznie słuchaczy do podejmowania optymalnych decyzji w aspekcie zarządzania finansami w sektorze samorządowym. Studia przeznaczone dla przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, skarbników, pracowników samorządowych zatrudnionych w wydziałach i referatach finansowych urzędów gmin, powiatów i województw, pracowników sektora bankowego zaangażowanych w obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie problematyki finansów samorządowych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest terminowe złożenie następujących dokumentów:
• podanie na druku WSAP
• odpis dyplomu studiów wyższych (I lub II stopnia)
• ksero dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• dowód wpłaty wpisowego na konto uczelni.
Opłaty:
150,00 zł – opłata wpisowa,
1700,00 zł/semestr - czesne (płatne w ratach)
Dokumenty należy składać w Biurze Karier i Studiów Podyplomowych WSAP
(pokój nr 7, Pałac Lubomirskich) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub przesłać pocztą na adres:

STUDIA PODYPLOMOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok


szczegółowe informacje: tel. (85)732 12 93 wew. 122,
email: podyplomowe@wsap.edu.pl; www.wsap.edu.pl
data utworzenia wpisu: 2010-09-02 11:17:47

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!