TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Komunikacja interpersonalna i profesjonalna obsługa klientado uzgodnienia
Wydatki strukturalne w JSTdo uzgodnienia
Sekretarz w administracji samorządu terytorialnego - aspekty praktycznedo uzgodnienia
Klasyfikacja i sprawozdawczość oraz ewidencja dochodów i wydatkówdo uzgodnienia
Szkolenie dla kierowników rozwijające umiejętności menadżerskiedo uzgodnienia
Ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Redagowanie i podpisywanie protokołówdo uzgodnienia
Organizacja samorządów terytorialnych. Podział kompetencji i zadań pomiędzy organy samorządowedo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Status i zadania komisji rewizyjnychdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
1 marca 2011
semestr zimowy:
1 października 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
telefon: 085 732 12 93
woj. Podlaskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Studia Podyplomowe BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI przygotują specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli RP w gminach, w powiatach, w województwach i na szczeblu centralnym. Uczestnicy studiów uzyskują kompetencje w zakresie zarządzania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (działania prewencyjne, zwalczanie, działania ratownicze, likwidacja skutków). Celem studiów jest fachowe i gruntowne przygotowanie wysoko kwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Obrony Narodowej; w wydziałach lub zespołach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli; w strukturach Sił Zbrojnych, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej oraz Obrony Cywilnej Kraju (w ramach podnoszenia kwalifikacji) – na różnych szczeblach; jako eksperci w firmach, instytucjach w zakresie: bezpieczeństwa, obronności państwa i zarządzania kryzysowego.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest terminowe złożenie następujących dokumentów:
• podanie na druku WSAP - pobierz plik
• odpis dyplomu studiów wyższych (I lub II stopnia)
• ksero dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia,
• dowód wpłaty wpisowego na konto uczelni.
Opłaty:
150,00 zł – opłata wpisowa,
1700,00 zł/semestr - czesne (płatne w ratach)

Numer konta WSAP:40124011541111000021488685
Dokumenty należy składać w Biurze Karier i Studiów Podyplomowych WSAP
(pokój nr 7, Pałac Lubomirskich) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

lub przesłać pocztą na adres:

STUDIA PODYPLOMOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok


szczegółowe informacje: tel. (85)732 12 93 wew. 122,
email: podyplomowe@wsap.edu.pl; www.wsap.edu.pl;
data utworzenia wpisu: 2010-09-02 10:42:38

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!