TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


Obsługa klientów urzędudo uzgodnienia
System zarządzania jakością i korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001:2000do uzgodnienia
Planowanie przestrzennedo uzgodnienia
Partnerstwo publiczno-prywatnedo uzgodnienia
Redagowanie i podpisywanie pism wysyłanych z urzędu administracji publicznejdo uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Zarzadzanie zasobami ludzkimi dla pracowników kadr i kadry kierowniczejdo uzgodnienia
Zamknięcie roku budżetowegodo uzgodnienia
Egzekucja należności w PINB, proces od wydania decyzji do przekazania do egzekucji do US, egzekucja niepieniężna, wykonanie zastępcze, zaliczka na poczet wykonania- dokumentacja i procedury postępowaniado uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Dostęp do informacji publicznejdo uzgodnienia
Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeńdo uzgodnienia
Instrukcja kancelaryjna (dla organów samorządu terytorialnego)do uzgodnienia
Kształtowanie polityki antymobbingowej i antydyskriminacyjnej przez pracodawcędo uzgodnienia
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnegodo uzgodnienia
Dotacje z budżetu JSTdo uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Dotacje w aspekcie rachunkowym i podatkowymdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

Pedagogika

informacje podstawowe:
poziom studiów:
licencjackie/inżynierskie
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
14 lutego 2011
semestr zimowy:
27 września 2010
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 721 60 22; 721 60 61; 721 60 36; 721 60 97; 721 60 15
woj. Lubuskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą pracować w placówkach opiekuńczo-wychowaczych oświaty, opieki społecznej, zdrowia, sprawiedliwości i policji. Po I roku realizują program specjalizacji nauczycielskiej z promocją zdrowia. W jej ramach uzyskują kompetencje pozwalające na planowanie i realizację programu edukacji zdrowotnej w placówkach resortu edukacji i tworzenia programów promujących zdrowie.

Absolwenci spec. Pedagogika wczesnoszkolna mają uprawnienia do pracy w kl. I-III szkół podstawowych. Po I roku studiów realizują program specjalizacji nauczycielskiej z pedagogiką przedszkolną lub edukacją plastyczną. Absolwenci specjalności dodatkowej – pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją plastyczną, mają uprawnienia do pracy jako nauczyciel plastyki w kl. IV-VI szkół podstawowych, animator działań twórczych w przedszkolach i innych placówkach pozaszkolnych, promotor twórczości plastycznej.

Absolwenci spec. Praca socjalna mają wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, domach kultury, klubach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach adopcyjnych.
Dla kandydatów z "nową maturą" warunkiem przyjęcia na kierunek Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie jest wynik pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z j. polskiego oraz pisemnego z j. obcego.

Dla kandydatów ze "starą maturą" warunkiem przyjęcia jest konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: j. polski (pisemny i ustny) oraz j.obcy (ustny)
Opłata za studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w PWSZ w Gorzowie wynosi 1.800,00 zł za semestr.
Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
(95) 721 60 35; 727 95 43
data utworzenia wpisu: 2010-08-31 11:43:48
data ostatniej modyfikacji: 2010-08-31 11:44:07

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!