TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

Zarządzanie w administracji publicznej

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
16 października 2010
semestr zimowy:
2 lipca 2011
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rakowicka 16
31-510 Kraków
telefon: (12) 293-75-60
woj. Małopolskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji terytorialnej.
Program studiów:
Zarządzanie publiczne 6h
Zarządzanie kadrami 10h
Zamówienia publiczne 6h
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 10h
Techniki komunikowania w administracji publicznej 14h
Public relations 8h
Marketing terytorialny 8h
Polityka strukturalna UE 8h
Ewaluacja programów publicznych 6h
Badania sondażowe w pracy administracji publicznej 8h
Prawo administracyjne 10h
System administracji publicznej w Polsce 8h
Rola służby cywilnej w administracji publicznej 4h
Etyka w instytucjach publicznych 6h
Podstawy planowania na szczeblu terytorialnym 8h
Podstawy finansów publicznych 10h
Analiza kosztów i korzyści przedsięwzięć publicznych 4h
Rachunkowość budżetowa podstawą podejmowania decyzji w sektorze publicznym 6h
Zarządzanie jakością w urzędzie 6h
Kontrola i audyt w urzędzie 6h
Podstawowe obszary zadań publicznych (drogi i komunikacja publiczna, gospodarka komunalna, rynek pracy, pomoc społeczna, kultura, ochrona zdrowia, oświata) 28h
Seminarium dyplomowe 6h
Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2010 r. do 17 września 2010 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2010 r.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:
1. podanie,
2. CV,
3. formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej www.studia.msap.pl),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. dwie fotografie,
6. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
7. kopię wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie MSAP przy ul. Rakowickiej 16, II piętro, p. 24
lub przesłać listownie na adres:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.
Całkowity koszt studiów to 3 950 zł.
Kwota płacona jest w dwóch transzach po 1 975 zł na początku każdego semestru.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
mgr Barbara Salwińska

tel. (12) 293-75-59
mail: barbara.salwinska@uek.krakow.pl
data utworzenia wpisu: 2010-08-26 14:07:08
data ostatniej modyfikacji: 2010-08-26 22:48:56

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!