TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:


VR PUBLIC DAYWarszawa
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Etyka i etykieta w samorządzie terytorialnymdo uzgodnienia
Postępowanie przed organami samorządu zawodowego w sprawach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedo uzgodnienia
Orzecznictwo WSA, NSA, TKdo uzgodnienia
Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanegodo uzgodnienia
Klasyfikacja zawodów i specjalności - problemy praktyki wdrażania w Powiatowych Urzędach Pracy.do uzgodnienia
Aktywizacja środowiska lokalnegodo uzgodnienia
Organizacja pracy i czynności dokumentacyjne przewodniczącego sejmiku (rady: powiatu, gminy) oraz członków prezydium pejmiku (rady: powiatu, gminy)do uzgodnienia
Dokumentacja i czynności dokumentacyjne radnych podczas sesji i posiedzeń komisjido uzgodnienia
Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji majątku w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego (pojęcia, dokumentacja, wymagania w świetle przepisów, obowiązki i ich częstotliwość, inwentaryzacja i praktyczne rozwiązania jej przeprowadzenia, rozwiązanido uzgodnienia
Obsługa klientów urzędudo uzgodnienia
Ochrona danych w JSTdo uzgodnienia
Organizacja pracy w urzędach administracji publicznejdo uzgodnienia
Organizacja pracy, w tym czynności dokumentacyjne zarządów samorządu województwa i powiatu oraz prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtówdo uzgodnienia
Szkolenie dla kierowników rozwijające umiejętności menadżerskiedo uzgodnienia
Etyka w służbie cywilnejdo uzgodnienia
Klasyfikacja i sprawozdawczość oraz ewidencja dochodów i wydatkówdo uzgodnienia
System zarządzania jakością i korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001:2000do uzgodnienia
Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznychdo uzgodnienia
 
 
nazwa studiów:

Ekonomia społeczna - bezpłatne studia podyplomowe

informacje podstawowe:
poziom studiów:
podyplomowe
system kształcenia:
zaoczne
semestr letni:
17 marca 2012
semestr zimowy:
7 października 2012
dokumenty rekrutacyjne:
uczelnia / szkoła:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rakowicka 16
31-510 Kraków
telefon: (12) 293-75-60
woj. Małopolskie

tematyka studiów:
[ zwiń ]
Bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna
Rekrutacja trwa od 9 do 20 stycznia br.

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora.
Studia obejmują 214 godzin dydaktycznych pogrupowanych według następujących modułów:
• Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy rozwoju
• Nauki społeczne
• Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
• Finanse i finansowanie przedsięwzięć społecznych
• Otoczenie prawne ekonomii społecznej
• Innowacje społeczne
• Seminarium dyplomowe
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie.
Rekrutacja trwa od 9 do 20 stycznia 2012 r.

Studia adresowane są do pracowników i pracownic:
1. Organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej (także wolontariuszy/członków/osób pełniących funkcje statutowe)
2. Instytucji pomocy i integracji społecznej.
3. Instytucji rynku pracy w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej)
4. Administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy), jak również na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.


Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne na stronie www.studia.msap.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.msap.pl
Studia bezpłatne, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów dojazdu i noclegu.

Studia organizowane są w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej&"; realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja trwa od 9 do 20 stycznia 2012 r.
Informacji nt. studiów udziela także:
mgr Barbara Salwińska
es@uek.krakow.pl
tel. (12) 293 75 73
faks (12) 293 75 59
data utworzenia wpisu: 2011-06-14 16:38:41
data ostatniej modyfikacji: 2012-01-04 02:29:04

  

  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!