TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

 
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Odstąpienie od umowy i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) korzystając z następujących danych kontaktowych: RegioConsulting - Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie, Fax: (22) 725 42 40, e-mail: obsluga@regiobooks.pl z dopiskiem "Odstąpienie od umowy". Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. W odpowiedzi prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. By odstąpić od umowy należy przedstawić dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, że towar nabyto u danego sprzedawcy (np faktura lub wyciąg z karty).
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony produkt na wskazany wyżej adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwróconej rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
 
Adresat:   RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 05-870 Błonie ul. Harcerska 33,
                 tel. (22) 398 23 30, email: obsluga@regiobooks.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje

Jeśli przesyłka z książkami jest uszkodzona, niekompletna, książki zostały wadliwie wydrukowane prosimy o skontaktowanie się z nami dzwoniąc pod numer (22) 398 23 30 bądź wysyłając e-mail na adres obsluga@regiobooks.pl
Jeśli jednak Państwa zastrzeżenia nie zostaną załatwione w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego z nami prosimy o przesłanie reklamacji na piśmie na adres RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Księgarnia internetowa RegioBooks, ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT), opis przedmiotu reklamacji. Razem z reklamacją prosimy o przesłanie reklamowanego towaru.
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że wada Towaru powstała podczas jego transportu do Kupującego, prosimy o przesłanie wraz z reklamacją i reklamowanym towarem pokwitowania przyjęcia przesyłki, podpisanego przez osobę dostarczającą ją na nasze polecenie, wraz z adnotacją o jej uszkodzeniu lub nienależytym stanie, lub podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego.

W ciągu 14 dni roboczych ustosunkujemy się do Państwa reklamacji i powiadomimy Państwa o sposobie jej załatwienia.

Warunkiem koniecznym, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa reklamację jest:

  • dostarczenie nam reklamowanego towaru wraz z fakturą lub innym dowodem zakupu, który jednoznacznie, że towar nabyto w Księgarni internetowej RegioBooks (np. wyciąg z karty), dokumentem zwrotu / reklamacji,
  • posiadanie przez towar wad fabrycznych.
Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do nas za pobraniem. Zwrot reklamowanego towaru odbywa się na koszt Klienta.
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

 
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!