Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_3764d5e8c5d1ba61db8fbc1b6753065d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e54386fd3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5438d57d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5438ecdf' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | komunalne zasoby mieszkaniowe
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 132
strona:   / 7
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Gmina a najem lokali mieszkalnych
Gospodarka lokalami socjalnymi i prawo do lokalu socjalnego
Najem w towarzystwach budownictwa społecznego
wydawca: C.H. BECK
stara cena 79.00 PLN
69.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Publikacja „Wspólnoty mieszkaniowe” adresowana jest w szczególności do współwłaścicieli nieruchomości odrębnych, którzy z mocy prawa tworzą Wspólnoty mieszkaniowe. Książka ta może być również pomocna dla osób, którym powierzone zostało zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Nie daje ona jednak gotowych rozwiązań problemów rodzących się na tle funkcjonowania i opodatkowania Wspólnot mieszkaniowych.

Publikacja zawiera wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnych oraz przykładowe interpretacje w zakresie prawa podatkowego.

Uprawnieni Dyrektorzy Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów wydają corocznie około 80 interpretacji podatkowych, najczęściej związanych z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych.

Autorka zachęca Wspólnoty mieszkaniowe, które nie współpracują z Doradcami Podatkowymi, do składania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości w związku z zastosowaniem zwolnień w podatku dochodowym.
stara cena 55.65 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.47/6
 
Wśród tematów poruszonych w pierwszej części znalazły się doświadczenia krajów Unii Europejskiej i Polski w zakresie działalności fiskalnej, potencjału inwestycyjnego czy stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.Omówiono także problematykę pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego i pojemności informacyjnej budżetu, Jednym z tematów poruszanych w tej części opracowania były zagadnienia dotyczące funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście przyszłej perspektywy finansowej, a także ich dotychczasowego wykorzystania.W drugiej części książki przedstawiono problemy badawcze dotyczące lokalnego rynku nieruchomości. Znalazły się tutaj zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych, w tym z wykorzystaniem metod ilościowych.
25.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
 
Wieloletnie zaniedbania w gospodarowaniu nieruchomościami wycisnęły silne piętno na zarządzaniu nimi, wprowadzając zarazem sporo chaosu do działań praktycznych. Obecnie wiele inwestuje się w nieruchomości, a więc i problem zarządzania nimi stał się bardzo aktualny.
Książka prezentuje nowoczesne poglądy na gospodarowanie nieruchomościami, wskazuje m. in.:
- co obejmują główne obszary zarządzania;
- co czyni przedmiot zarządzania atrakcyjnym z punktu widzenia rynkowego;
- jak zadbać o wzrost tej atrakcyjności.
wydawca: Placet
stara cena 30.00 PLN
25.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.62/6
 
Książka zawiera charakterystykę najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.
W szczególności dotyczy ona:
- zasad zarządzania nieruchomościami
- wyceny nieruchomości
- prawnych, ekonomicznych i podatkowych uwarunkowań związanych ze sprzedażą nieruchomości
- systemu finansowania nieruchomości
- zasad związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przez gminę.
wydawca: CeDeWu
stara cena 46.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych nie udziela szczegółowych wskazówek, które mogłyby być przydatne w wielu sytuacjach, z jakimi spotykamy się we wspólnocie mieszkaniowej, ale problemy, które trzeba samodzielnie rozstrzygnąć, pozostawia właścicielom lokali. Ten ramowy akt prawny, wskazujący jedynie zasady zarządzania współwłasnością, na właścicielach lokali wymusza konieczność osobistego zaangażowania się w zarządzanie ich własnością. Dzięki temu wzrasta rola inicjatywy potrzebnej do tworzenia wewnętrznych regulacji niezbędnych do sprawnego zarządzania wspólnotą. Większą rolę odgrywa również odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
119.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Monografia stanowi interesujący i oryginalny dorobek Autorów, który z pewnością znajdzie wielu czytelników w różnych ośrodkach akademickich oraz z praktyki gospodarczej zajmujących się bezpośrednio i/lub pośrednio rynkiem nieruchomości oraz jego finansowaniem.
Z recenzji prof. Ewy Siemińskiej
stara cena 33.00 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
 
Autorka wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego, poparte współpracą z jednostkami organizacyjnymi, w których działają samorządy zawodowe i społeczne, przekazuje wskazówki dotyczące: powstania wspólnoty mieszkaniowej, prowadzonej dokumentacji, obowiązków wobec urzędu skarbo­wego, a wszystko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Brak orzecznictwa w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkanio­wych skłonił autorkę do poparcia rozważanych kwestii – zamieszczo­nymi w publikacji – interpretacjami organów podatkowych.

Książka zawiera również wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnej.
stara cena 59.00 PLN
50.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
 
Przedmiotem pracy jest francuska polityka mieszkaniowa na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie wymiaru mieszkania jako dobra publicznego. Osią rozważań będzie próba weryfikacji wizji mieszkania we Francji, która obecnie jest w dyskursie politycznym, z praktyką francuskiej polityki mieszkaniowej. Celem prowadzonej analizy jest zbadanie segmentu francuskiej polityki społecznej zajmującego się społecznymi aspektami mieszkalnictwa. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
wydawca: ASPRA
stara cena 45.00 PLN
40.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
 
W książce "Meritum Nieruchomości" szeroko omówiono kwestie procesowe w sprawach dotyczących nieruchomości (w tym trudne tematy: ochrony własności, eksmisji), a także postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości (m.in. zajęcie nieruchomości, oszacowanie wartości, sprzedaż licytacyjna, przysądzenie własności). Również kwestie związane bezpośrednio z profesjami na rynku nieruchomości:
- rzeczoznawcy majątkowi,
- pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
- zarządcy nieruchomości.
Oraz zagadnienia:
- trybu uzyskania licencji,
- zawierania umów o świadczenie usług w tych zawodach,
- podstawy prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub zarządu nieruchomościami, czy zarządzania - to samo co administrowanie nieruchomością,
- jak powinna być skonstruowana umowa o zarządzanie nieruchomością,
- relacje pomiędzy zarządcą a właścicielem, jak regulują to przepisy prawa,
- relacje pomiędzy zarządcą a najemcą, jak ustalany jest czynsz, jego podwyższanie, w jaki - sposób rozliczani są dostawcy usług, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości wielolokalowych.
W sposób praktyczny i kompleksowy omówiono kwestie związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną i kontrolą działań zarządu. Osobny rozdział poświęcono trudnym i skomplikowanym zagadnieniom odpowiedzialności zarządcy (zawodowej, ale i karnej).
Stan prawny na 15 października 2012 roku.
stara cena 229.00 PLN
191.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
 
SPIS TREŚCI
1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GOSPODARCE
2. SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH A STABILNOŚĆ FINANSOWA
3. ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
4. DYNAMIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE W LATACH 2004-2009
5. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
6. DZIAŁANIA REGULACYJNE A SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
stara cena 60.00 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
 
Publikacja zawiera wskazówki co do ustalania zasad wynajmowania lokali należących do publicznych zasobów mieszkaniowych oraz tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Szeroko opisane zostały zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o najmie i z relacjami między przepisami kodeksu cywilnego o najmie, a przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Kompleksowo zaprezentowano również przepisy dotyczące podwyższania czynszu i innych opłat za używanie mieszkań.
Autorka wyczerpująco komentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego oraz z wynajmowaniem mieszkań przez te towarzystwa. Książka zawiera wnikliwe omówienie przepisów o najmie okazjonalnym, a w załącznikach - poza tekstami przepisów odnoszących się do poruszanych zagadnień - także przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki. Stan prawny na 1 sierpnia 2011 roku.
stara cena 139.00 PLN
115.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
 
Po lekturze publikacji Czytelnik zdobędzie wiedzę przydatną w życiu zawodowym w zakresie:
- istoty i uwarunkowań realizacji inwestycji komunalnych oraz badania ich efektywności,
- ryzyka związanego z inwestowaniem w sektorze publicznym,
- źródeł i technik finansowania wydatków inwestycyjnych gmin,
- metodyki oceny źródeł finansowania inwestycji komunalnych i kryteriów ich wyboru,
- błędów i barier w procesie finansowania inwestycji komunalnych,
- modeli finansowania wydatków inwestycyjnych gmin.
wydawca: CeDeWu
stara cena 79.00 PLN
64.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.44/6
1.     Rynek nieruchomości w Polsce w 2011 roku.....7
1.1.      Ogólna charakterystyka obrotów...... 7
1.2.      Struktura przestrzenna rynku nieruchomości.....9
1.3.      Struktura rodzajowa transakcji.....13
1.4.      Wartość transakcji rynkowych.....17
1.5.      Ocena działalności rynkowej w 2011 r. .....22

2.     Rynek nieruchomości w okresie transformacji polskiej gospodarki w latach 1990 - 2011......26
2.1.      Transakcje, ich wielkość i struktura.....26
2.2.      Segmentowa struktura rynku.....30
2.3.      Transakcje nieruchomościowe pozarynkowe.....35
2.4.      Dynamika transakcji nieruchomościami.....36
2.5.      Sezonowość na rynku nieruchomości.....37
26.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.60/6
 
Komentarz do ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) wobec braku publikacji dotyczącej tej tematyki, wypełnia niszę na rynku w tym zakresie.
Towarzystwa budownictwa społecznego nie mają bogato zapisanych kart historii, jednakże ich znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest niekwestionowane. Obecnie pełnią one ważną rolę w zaspokajaniu mieszkaniowych potrzeb lokalnych społeczności.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 99.00 PLN
81.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.74/6
 
Autorka przekazuje wskazówki dotyczące: powstania wspólnoty mieszkaniowej, prowadzonej dokumentacji, obowiązków wobec urzędu skarbowego, a wszystko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Brak orzecznictwa w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych skłonił autorkę do poparcia rozważanych kwestii - zamieszczonymi w publikacji - interpretacjami organów podatkowych. Książka zawiera również wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnej.
stara cena 58.00 PLN
50.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Niniejsza publikacja przedstawia prawno-organizacyjne aspekty systemu wdrażania Inicjatywy Jessica (zarówno na szczeblu UE, krajowym, jak i regionalnym), procedurę ubiegania się o pożyczkę (kto może otrzymać finansowanie, na jakie typy projektów, jakiej wysokości, na jakich zasadach, przy jakich ograniczeniach) oraz prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej Inicjatywy. Poruszamy w niej również zagadnienia dotyczące łączenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym czy innymi formami pomocy publicznej.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 99.00 PLN
83.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
 
Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są kapitałochłonne, obarczone wysokim ryzykiem i wymagają zastosowania kompleksowej metodyki oceny ekonomiczno-społecznej.
W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi, do których zaliczyć można: 
- charakterystykę poszczególnych rodzajów gminnej infrastruktury technicznej,
- charakterystykę źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych,
- planowanie inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ekonomiczno-społecznej inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ryzyka przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 
Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Jednakże nieprecyzyjne zapisy ustawy i gra na emocjach spółdzielców nie przysłużyły się łagodnemu przejściu od praw ograniczonych do pełnej własności. Również obecnie proponowane modyfikacje uregulowań prawnych - przede wszystkim odnoszące się do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - budzą wiele kontrowersji i zastrzeżeń.
Książka ma na celu zestawienie i ocenę procedur zarządzania spółdzielczym zasobem mieszkaniowym w kontekście dotychczasowych doświadczeń zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Zaprezentowano ewolucję spółdzielczości - od praw lokatorskich do odrębnej własności. Wskazano korzyści, ale również zagrożenia, jakie powoduje ten proces przekształceń członków spółdzielni mieszkaniowych, a także relacje pomiędzy spółdzielniami i wspólnotami. Omówiono najważniejsze regulacje prawne, problemy efektywnego zarządzaniem majątkiem i eksploatacji nieruchomości wspólnej, obszary zarządzania operacyjnego, rozliczania kosztów oraz kalkulacji budżetów. Przedstawiono perspektywy rozwoju sektora mieszkalnictwa w odniesieniu do tendencji w Unii Europejskiej oraz przewidywanych zmian w polskim ustawodawstwie, które powinny służyć przede wszystkim usprawnieniu funkcjonowania zarówno spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych.
wydawca: POLTEXT
stara cena 44.90 PLN
39.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]     następne »  
strona:   / 7
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3764d5e8c5d1ba61db8fbc1b6753065d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3764d5e8c5d1ba61db8fbc1b6753065d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0