Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_6f40296cd9fb0f65454a0ec54caf8664, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681fbcf185' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681fc1db78' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681fc4763e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681fc68120' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681fca4e65' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | turystyka
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 55
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.54/6
Rozdział 1. Turystyka jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych
1.1. Interdyscyplinarny charakter badań nad turystyką
1.2. Rodzaje turystyki i kryteria ich wyodrębniania
1.3. Tendencje zmian w turystyce

Rozdział 2. Funkcje turystyki
2.1. Społeczno-kulturowe i edukacyjne funkcje turystyki
2.2. Gospodarcze znaczenie turystyki
2.3. Przestrzenno-środowiskowe funkcje turystyki

Rozdział 3. Rynek turystyczny i jego specyfika
3.1. Popyt turystyczny
3.2. Podaż turystyczna – cechy charakterystyczne i sposoby pomiaru
3.3. Produkt turystyczny – istota, struktura i rodzaje
3.4. Innowacje na rynku turystycznym
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
   
W książce przedstawiano analizę struktury rynku turystycznego. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia:

- turystyki jako elementu struktury gospodarki,
- funkcjonowania rynku turystycznego,
- struktury podmiotowej rynku turystycznego, z wyodrębnieniem oferentów rynku turystycznego, konsumentów oraz podmiotów polityki turystycznej,
wydawca: Difin
stara cena 60.00 PLN
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Turystyka jako jedna z funkcji obszarów wiejskich
Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1995-2005
46.67
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja przedstawiająca historię, stan i perspektywy rozwoju sektora basenów geotermalnych.
28.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
 
Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część druga obejmuje regiony pozaeuropejskie. Publikacja zawiera m.in.: szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata; opis walorów turystycznych regionów i miejscowości; analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym; charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego. Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
wydawca: PWN
stara cena 44.90 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część pierwsza omawia kraje europejskie. Publikacja zawiera m.in.: - szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata; - opis walorów turystycznych regionów i miejscowości; - analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym; - charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego. Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów.
wydawca: PWN
stara cena 44.90 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
 
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia, omawiając:
· podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych,
· rynek usług turystycznych i rekreacyjnych,
· zachowania klientów na tym rynku,
· elementy marketingu-mix (5P),
· marketing terytorialny w turystyce,
· markowy produkt turystyczny,
· nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej,
· marketing relacji w turystyce i rekreacji,
· badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.33/6
Główne zagadnienia przedstawione w publikacji:
I Krajobraz jako przedmiot badan geografii turyzmu
II Właściwości krajobrazu
III Krajobraz jako struktura
IV Relacje turystyka - krajobraz; próba identyfikacji
V Fotografowanie jako sposób postrzegania krajobrazu
VI Struktura krajobrazu postrzeganego przez turystów
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.65/6
Turystyka jest zjawiskiem złożonym, a jednocześnie interdyscyplinarnym. W rozważaniach dotyczących tego zjawiska konieczne jest zatem uwzględnianie różnych jego aspektów, nie tylko wymiaru ekonomicznego, przestrzennego czy też społecznego. Jednocześnie jest ona podatna na zmiany zachodzące w otoczeniu, jest w istotnej mierze konsekwencją tendencji i prawidłowości zachodzących we współczesnym świecie.
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Świadczenie usług turystycznych wymaga od podmiotów gospodarki turystycznej dużej aktywności (innowacyjności, kreatywności), aby sprostać szybko zmieniającym się oczekiwaniom i gustom klientów. Zakłada to przedsiębiorcze działania usługodawców w turystyce, które muszą być wspierane przez władze lokalne w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Problematyka związana z zagrożeniami kryzysowymi jest bardzo obszerna i obejmuje zagadnienia będące przedmiotem badań dotyczących zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem, ekonomii i polityki gospodarczej. W pracach na temat turystyki zagadnienia te były dotychczas podejmowane sporadycznie i dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. doczekały się szerszego zainteresowania, na co niewątpliwie wpływ miały dramatyczne wydarzenia związane z atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 r. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten nurt badań.
stara cena 48.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
   
Prezentowane opracowanie jest pierwszą od dłuższego czasu na polskim rynku książką, w której omówiono kompleksowo, także w przekroju historycznym, zagadnienia związane z aspektami zrównoważonego planowania przestrzeni turystycznej w Polsce. Dlatego autorka ma nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje nie tylko studentów kierunków hotelarstwa, turystyki i rekreacji, architektury i urbanistyki, ale także pracowników samorządów lokalnych i przedstawicieli administracji rządowej - odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój obszarów o funkcji turystycznej.
wydawca: Novae Res
stara cena 34.00 PLN
31.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
Celem głównym pracy jest identyfikacja kierunków oddziaływania marketingu terytorialnego na rozwój turystyki wiejskiej oraz zaproponowanie wzorcowych rozwiązań marketingowych w wymiarze strategicznym i operacyjnym, ukierunkowanych na rozwój zintegrowanego markowego produktu turystycznego gminy.
21.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy to książka poświęcona ocenie oddziaływania władz samorządu gminnego na procesy rozwojowe w turystyce. Oryginalność ujęcia podjętej tematyki polega na badaniu związków między zakresem i charakterem stosowanych w gminach instrumentów wpływania na te procesy a stadium rozwoju funkcji turystycznej obszaru.
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.81/6
Rozwój turystyki wiejskiej zależy od wielu różnych uwarunkowań, które należy uwzględnić przy podejmowaniu tej działalności gospodarczej. Zaliczają się do nich uwarunkowania o charakterze ekonomiczno-finansowym, organizacyjno-prawnym, społeczno-kulturowym, przyrodniczo-ekologicznym. Celem opracowania jest przedstawienie niektórych uwarunkowań wspierających lub utrudniających rozwój turystyki wiejskiej.
wydawca: Bogucki
33.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
Opracowanie naukowe porusza istotny problem aktywności turystyczno-rekreacyjnej współczesnego społeczeństwa polskiego. Z praktycznego punktu widzenia zagadnienia poruszane przez Autorkę mają niemałe znaczenie dla poprawy funkcjonowania agroturystyki jako sfery życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowane narzędzia badawcze podkreślają złożoność i niejednoznaczność agroturystyki jako działalności z pogranicza nauk.
wydawca: Bogucki
28.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
 
Jedyny na rynku profesjonalny słownik (ok. 40 tysięcy haseł) zawiera hasła związane zarówno z turystyką, hotelarstwem, obsługą ruchu turystycznego, ale także prawem administracyjnym, cywilnym i karnym oraz ubezpieczeniami. Zawiera także podstawowe pojęcia z zakresu medycyny czy ratownictwa medycznego, przydatne w przypadku udzielania pierwszej pomocy turystom i gościom hotelowym. Z myślą o przewodnikach, pilotach wycieczek oraz rezydentach biur podróży, w słowniku zamieszczono także pojęcia z architektury, sztuk pięknych, zoologii, botaniki, geografii, historii powszechnej, historii sztuki. W słowniku zawarte zostały również francuskie nazwy stanowisk w gastronomii, funkcjonujące w brzmieniu francuskim na całym świecie, a zwłaszcza w hotelach i restauracjach wysokiej klasy. W nawiasach podano opis stanowiska, zarówno w wersji angielskiej, jak i w wersji polskiej.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
137.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach - a także w sytuacji polskiego rolnictwa - należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych. Jest to cenny punkt widzenia, gdyż pozwala unaocznić, że gospodarstwa rolne to małe przedsiębiorstwa i różnicowanie działalności jest pomysłem na zarabianie pieniędzy w każdym biznesie, także w rolnictwie.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej
wydawca: Difin
stara cena 52.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.69/6
Pomimo tak dużego znaczenia przestrzeni turystycznej dla geografów, niewielu autorów podjęło próbę jej zdefiniowania oraz przeprowadzenia całościowych badań dotyczących jej istoty, zróżnicowania i przekształceń. Stąd też słuszny wydaje się wniosek o konieczności podjęcia kolejnych rozważań zarówno nad teoretycznymi, jak i empirycznymi aspektami omawianego zagadnienia. Między innymi z tych powodów powstała niniejsza monografia. W zamyśle redaktorów, ma ona przedstawiać podsumowanie oraz usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat przestrzeni turystycznej, ale przede wszystkim ma rzucić nowe spojrzenie na poruszana tematykę.
46.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
 
Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego. Omówiono w niej:
- wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstw,
- historię rozwiązań informatycznych w sektorze lotniczym na przykładzie ewolucji systemów rezerwacyjnych,
- historię zastosowań rozwiązań informatycznych w sektorze hotelarskim oraz touroperatorów,
- rewolucję internetową z połowy lat 90. XX wieku, która miała wpływ na rozwój sektora turystycznego,
- problemy związane z implementacją rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym (e-partnership, budowa systemów informacji turystycznej)
- przyszłość zastosowań technik informatycznych w sektorze turystycznym (technologie mobilne, wirtualna rzeczywistość).
W książce zamieszczono studia przypadków, które są przykładami badań naukowych w zakresie e-turystyki prowadzonych na całym świecie.
wydawca: PWN
stara cena 29.90 PLN
25.40
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_6f40296cd9fb0f65454a0ec54caf8664, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_6f40296cd9fb0f65454a0ec54caf8664, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0