Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_7c891af7800235332d0a5990f8fb5df6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68d990e733' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68d9915131' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68d994d0d3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Urząd i Administracja | e- administracja
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 27
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.57/6
 
Racjonalne gospodarowanie opakowaniami polega głównie na zapewnieniu wytwarzanym produktom opakowań spełniających wszystkie swoje funkcje, do których należą:

ochrona produktu,
ochrona środowiska
usprawnienie transportu i magazynowania
pozytywne oddziaływanie na klienta w celu zachęcenia go do kupna towaru.

Rola opakowań wzrasta w związku z występującymi coraz częściej złożonymi procesami dystrybucji dóbr materialnych i koniecznością zapewnienia sprawnego systemu przemieszczania wyrobów w całym łańcuchu logistycznym od producenta do odbiorcy. Opakowania są więc istotnym elementem kształtującym obrót towarowy, transport i gospodarkę magazynową.
W książce przedstawiono m.in.:

organizację gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie,
obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, szczególnie w aspekcie ekologicznym,
rolę i znaczenie opakowań w transporcie i magazynowaniu,
zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych,
obowiązujące akty prawne i dyrektywy Unii Europejskiej.
wydawca: ODDK
stara cena 147.00 PLN
142.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.86/6
 
Przewodnik dla początkującej asystentki zawiera podstawowe informacje na temat tej pracy. Powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe autorki. Kierujemy go zwłaszcza do osób rozpoczynających ścieżkę kariery, które chciałyby sprawdzić się jako asystentki, ocenić własne możliwości i zrozumieć, na czym ta praca polega, jak ją najlepiej wykonywać, jakie cechy powinna mieć osoba aplikująca na stanowisko tak zwanej PA, czyli personal assistant, jakie pułapki czyhają w tym zawodzie, jakie są atuty i niewątpliwe uroki pracy wykonywanej z pasją.
wydawca: ODDK
stara cena 52.50 PLN
46.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.86/6
 
Rozwój e-government, czyli administracji świadczącej usługi na drodze elektronicznej warunkowany jest inicjatywami i działaniami, jakie zostały podjęte w naszym kraju dla przestawienia jego gospodarki na tory społeczeństwa informacyjnego, informatyzacji sektora publicznego oraz obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których urzędy wykonują swoje zadania. O rzeczywistym rozwoju e-government świadczy oferowanie usług publicznych - oczekiwanych przez klientów administracji - na coraz wyższych poziomach, a więc odchodzenie od świadczenia usług wyłącznie na zasadzie udostępniania informacji, na rzecz coraz bardziej zaawansowanych sposobów załatwiania spraw urzędowych.

Szansą na większą dojrzałość e-usług jest wdrożenie nowych metod zarządzania w jednostkach z sektora publicznego, uwzględniających dynamiczne zmiany potrzeb swoich klientów, kompletność usług i sposobu ich świadczenia oraz posiadanie niezawodnych systemów informatycznych zarządzania każdego szczebla. Administracja publiczna, chcąc racjonalizować wydatki na Informatyzację państwa przez dotacje unijne, dostrzegła potencjał tkwiący w zarządzaniu projektami i dała temu oficjalnie wyraz uchwalając, w 2005 r., ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rok później przygotowując pierwszy w historii Polski plan informatyzacji państwa.
stara cena 46.20 PLN
39.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
W 2006 roku na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu utworzono unikatowy w skali kraju kierunek studiów archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Każdy nowy kierunek wymaga – prócz profesjonalnej kadry – szerokiej podstawy dydaktycznej w postaci podręczników akademickich. Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby dydaktyczne.

W niniejszej publikacji chcemy zmienić dotychczasową optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość spełnia inne bardzo ważne funkcje: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, roli marketingowej.
stara cena 24.00 PLN
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz akt, co należy wiedzieć, żeby sprawnie z niego korzystać, jak zorganizować skuteczny obieg pism w jednostce, jakie są praktyczne różnice między dziennikowym i bezdziennikowym systemem kancelaryjnym, a także czy warto wybrać Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
112.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Komu i na jakich zasadach przysługuje prawo wglądu do dokumentów urzędowych, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów? Na kim spoczywa obowiązek udzielania informacji publicznej, również w celu jej ponownego wykorzystania? Jak prawidłowo sporządzić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji? Czy wiąże się to z poniesieniem kosztów?
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
103.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
SPIS TREŚCI

Rozdział I
Kilka uwag na temat rozgraniczenia prawa publicznego i prywatnego na przykładzie dozoru technicznego (Maciej Rudnicki, Rafał Szczepaniak)

Rozdział II
Realizacja polityki oświatowej państwa przez kuratora oświaty (Magdalena Pyter)

Rozdział III
Wpływ art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na załatwianie spraw przedsiębiorców (Rafał Biskup)

Rozdział IV
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monika Chlipała)
wydawca: KUL
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.63/6
 
Książka poświęcona jest wprowadzaniu dokumentacji elektronicznej w urzędach, a w szczególności rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zawiera analizę procesów cyfryzacji oraz jest użytecznym źródłem wiedzy w stosowaniu prawa. Udziela odpowiedzi na pytania, jak radzić sobie w praktyce z mieszaną papierowo-elektroniczną dokumentacją oraz w jaki sposób należy optymalizować przetwarzanie danych, respektując przepisy prawa i upraszczając czynności kancelaryjne.
stara cena 69.00 PLN
59.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
   
Komplet wzorcowych instrukcji związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

WAŻNE – zasady określone w instrukcjach pozwalają wypełnić nowy obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur w stosunku do faktur papierowych i elektronicznych.
wydawca: ODDK
stara cena 199.50 PLN
168.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
 
Książka ta jest pierwszym kompleksowym omówieniem kwestii związanych z informatyzacją sektora publicznego w Polsce. Podejmuje szereg szczegółowych zagadnień w tym zakresie, przedstawia zadania związane z wdrażaniem nowych technologii, a także dokładnie opisuje aktualny stan prawny oraz obowiązki administracji.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
101.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.97/6
 
Książka ta stanowi pierwszą na rynku analizę prawnych aspektów elektronicznej wymiany informacji w różnych przejawach działalności jednostek administracji publicznej. Autor bada zagrożenia i korzyści wynikające z posługiwania się narzędziami elektronicznej wymiany informacji, wprowadzania w urzędach elektronicznego obiegu dokumentów, a także komentuje najistotniejsze regulacje w tym zakresie.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
104.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.93/6
 
Publikacja stanowi zbiór merytorycznych opracowań wskazujących na najistotniejsze zagadnienia związane z procesem globalizacji, który wpływa na funkcjonowanie oraz zakres zadań administracji publicznej. Autorzy, po dokonaniu dogłębnej analizy problemu, zwracają uwagę na zmiany formalno-prawne oraz faktyczne, które są skorelowane z rozwojem cywilizacyjnym, a tym samym odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej oraz administracji publicznej, która ma zapewnić sprawne funkcjonowanie regionów, krajów wspólnotowych oraz samej Unii Europejskiej.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracji publicznej w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych i wzrostu poziomu życia ludzi tworzących te wspólnoty. Jest autorem ponad 250 książek i artykułów, promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich. Odznaczony m.in. Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. "Praca poświęcona jakości administracji w Polsce jest napisana przez Autora doskonale znającego przedmiot analizy, a zwłaszcza stosowne przepisy prawne stanowiące normatywną podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Powoływane akty prawne, ich oceny i interpretacje są, wraz z bogatą literaturą przywoływaną w pracy, dobrą prezentacją celów, jakie stoją przed administracją, a także problemów wynikających z ich praktycznej realizacji". Z recenzji Leszka Gilejki
stara cena 19.95 PLN
18.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
Niniejsza publikacja stanowi zbiór wykładów wygłoszonych na konferencji naukowej "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", która odbyła się w dniach 21-22.09.2009 r. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i w zamyśle organizatorów miało ono stać się pierwszym zjazdem katedr zajmujących się badaniami nad wpływem technologii informatycznych na prawo.
wydawca: C.H. BECK
61.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Książka porusza teoretyczne i praktyczne kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu prawnego i działania administracji nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.
Omawia aktualne zagadnienia dotyczące informatyzacji administracji publicznej i internetyzacji dostępu do usług publicznych oraz kształtowania się cyfrowego obiegu dokumentów i elektronicznego postępowania administracyjnego.
wydawca: Municipium
stara cena 117.60 PLN
101.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII w. do współczesności. Przyjęty w pracy zakres czasowy może wzbudzać wątpliwości i pytania, ale sądzę, iż w przypadku dziejów rodzimej administracji państwowej, a szczególnie administracji spraw wewnętrznych jest w pełni uzasadniony. Wraz powstaniem państwa polskiego pod koniec X w. ukształtował się zarys za...
 
35.70
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.64/6
 
Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
W książce przedstawiono m.in.:
• rozwój, założenia i podstawy prawne elektronicznej administracji,
• Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oferującą e-usługi publiczne dla przedsiębiorców i obywateli,
• podpis elektroniczny,
• wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procedurze administracyjnej oraz zamówieniach publicznych,
• e-Podatki,
• dostęp do informacji publicznej.
wydawca: CeDeWu
stara cena 51.45 PLN
44.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
W książce e-urząd w komunikacji z obywatelem autor opisuje funkcjonowanie nowoczesnej administracji publicznej w warunkach globalizującego się świata. Na przestrzeni ostatnich dekad rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zmienił charakter społeczeństw i urzędów. Zależność ta została opisana w niniejszej książce. Jej adresatami są urzędnicy państwowi odpowiedzialni za informatyzację administracji publicznej, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze i wszyscy zainteresowani tematyką samorządową oraz informatyzacją sektora publicznego.
wydawca: WAiP
30.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.62/6
 
Książka jest poświęcona problemom unowocześnienia samorządu terytorialnego. Autor porusza wiele aspektów modernizacji, poczynając od kwestii prawnych i instytucjonalnych, poprzez nowe zarządzanie publiczne, zastosowanie nowych technologii informacyjnych, na samodzielności finansowej kończąc. Obok rozważań dotyczących decentralizacji, regionalizacji, efektywności i partycypacji publikacja zawiera również omówienie coraz częściej wykorzystywanych rozwiązań, takich jak e-demokracja, e-urząd, Biuletyn Informacji Publicznej czy partnerstwo publiczno-prywatne.
stara cena 39.90 PLN
36.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
W książce Internet jako nowe dobro wspólne Autorka dokonuje szczegółowej analizy dóbr wchodzących w skład internetu pod kątem ich wspólnotowego charakteru.
Wykazuje, że internet jest dobrem wspólnym, mającym wiele bardzo istotnych dodatkowych atrybutów, które odgrywają kluczową rolę z punktu widzenia tworzenia nowych możliwości kolektywnego działania, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w dobie internetu ziszczą się marzenia ludzkości o stworzeniu nowej kolektywnej przestrzeni działań społecznych na niespotykaną dotąd skalę.
wydawca: WAiP
30.45
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7c891af7800235332d0a5990f8fb5df6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7c891af7800235332d0a5990f8fb5df6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0