Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_253fe47fd73493a86ef3150adbcbe137, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f07d200' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f08ad29' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f08b6fe' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f0a30f3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f0b8bce' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f1028b8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f109216' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f10e5b8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f123f78' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204f198b50' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Urząd i Administracja | zamówienia publiczne
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 55
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.72/6
 
Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeden z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia m.in. prawidłowe przygotowanie postępowania o zamówienie oraz właściwą ocenę ofert. Zmienione zasady stosowania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu przysparzają jednak sporo problemów zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
105.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
 
W książce w sposób przystępny omówiono zagadnienia dotyczące czynności zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty i zawarciem umowy o zamówienie publiczne oraz problemy, jakie z tych czynności mogą wynikać. Poszczególne specjalistyczne tematy zaprezentowane zostały w sposób przejrzysty, co sprawia, że z opracowania mogą korzystać osoby stawiające pierwsze kroki w prawie zamówień publicznych.
Dla pełniejszego zrozumienia przedstawionych kwestii zaprezentowano wyraziste przykłady obrazujące stosowanie przepisów w praktyce.
W opracowaniu omówiono:
formy złożenia oferty w zamówieniach publicznych,
otwarcie ofert oraz omyłki w ofercie wykonawcy i sposób ich sanowania,
kryteria oceny oferty oraz przesłanki jej odrzucenia,
unieważnienie postępowania, 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
sposób prawidłowego konstruowania umowy o zamówienie publiczne termin jej zawarcia,
granice swobody umów.
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Nowe rozporządzenie zawiera wiele istotnych zmian systemowych w stosunku do swoich poprzedników (tj. dotychczasowej linii rozporządzeń w sprawie dokumentów w szczególności z 2006 r. oraz 2009 r.).
wydawca: ODDK
stara cena 126.00 PLN
109.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
 
Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – ze względu na brak wiedzy i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej.
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest decyzja o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur. Autorzy przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia przez postępowanie dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Wiele uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
102.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce omawia normatywne i praktyczne znaczenie jednej z podstawowych zasad dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka dokonuje całościowej oceny obowiązującego systemu finansów samorządu terytorialnego.

W książce przeprowadzono analizę treści zasady adekwatności, przedstawiono przyczyny i przejawy jej naruszenia. W świetle tej zasady omówione zostały m.in. takie kwestie jak:
• dochody własne jednostek samorządu terytorialnego,
• transfery finansowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
• dług i deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego.
wydawca: LexisNexis
stara cena 89.00 PLN
79.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi efekt badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy (NN 112 128336), finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była ocena oddziaływania zamówień publicznych na innowacyjność przedsiębiorstw uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt realizowany był w okresie kwiecień 2009 r. - październik 2011 r.
stara cena 50.40 PLN
46.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
 
Stan prawny na wrzesień 2012

Publikacja zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.
Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji.
Opracowanie zawiera również wzory oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W komentarzu uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.
Wydanie trzecie Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 199.00 PLN
169.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Finanse jednostek samorządu terytorialnego to publikacja, która omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicznych w celu realizacji zadań przypisanych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego.
wydawca: LexisNexis
stara cena 59.00 PLN
52.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Liczba orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych dowodzi, że mimo kilkunastu lat funkcjonowania prawa zamówień publicznych część jego przepisów wciąż sprawia problemy interpretacyjne. Na podstawie analizy orzecznictwa autor książki wyodrębnił uchybienia, które w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pojawiają się najczęściej – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.
 
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
39.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
W przypadkach gdy zamówienia publiczne dotyczą utworów, nieznajomość prawa autorskiego okazuje się bardzo problematyczna. Związane z tym trudności pojawiają się już na wstępnych etapach postępowania, w tym przy wyborze właściwego trybu oraz podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.
 
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
101.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.87/6
 
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ułatwiający zrozumienie złożonego procesu udzielania zamówień publicznych. Autor omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in., trybu udzielania zamówień publicznych, wyboru najkorzystniejszej oferty, procedur postępowania przy zawieraniu kontraktów środków ochrony prawnej.
W książce szczegółowo opisana jest trudna problematyka zawierania, modyfikowania i egzekwowania postanowień umów o udzielenie zamówienia publicznego. Książka zawiera ponad 40 wzorów dokumentów niezbędnych w trakcie procesu zamówień, gotowych do wykorzystania na każdym etapie procedury. Publikacja jest oparta na najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględnia także najnowsze stanowiska i opinie Urzędu zamówień publicznych.
 
wydawca: Municipium
stara cena 120.00 PLN
99.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
 
Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Procedura krok po kroku i z przykładami wyjaśnia m.in.:

    *  jak przeprowadzić otwarty konkurs (etap przygotowawczy, weryfikacja ofert i wybór oferenta, realizacja zadania publicznego – w tym sprawozdanie)
    * jak przygotować właściwą dokumentację,
    * jak przeprowadzić  tryb małych zleceń (małych dotacji),
    * jak zrealizować zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej i innych formach współpracy,
    * jakie są obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych,
    * działania kontrolno-nadzorcze.
 
wydawca: ODDK
stara cena 168.00 PLN
144.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
 

Aktualna sytuacja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce dowodzi, że ograniczenie zaangażowania administracji państwa do prób optymalizacji ram formalnych nie pozwala osiągnąć celu, jakim jest dynamiczny wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przy współudziale partnerów prywatnych. Odpowiednie środowisko prawne to bez wątpienia ważny, ale z pewnością nie jedyny, warunek stosowania partnerstwa na dużą skalę. Z doświadczenia wielu państw wynika, że pomyślna realizacja partnerstwa jest możliwa, kiedy trosce władzy państwowej o właściwy kształt obowiązujących przepisów prawa towarzyszą wysiłki ukierunkowane na eliminowanie ograniczeń również innego rodzaju, w tym - na przykład - bariery psychologicznej. Podejmowanie współpracy w formule partnerstwa wymaga bowiem odwagi podmiotów reprezentujących sektor publiczny. Efektem działania rządu powinno być ponadto zainteresowanie podmiotów prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, uczestnictwem w inwestycjach realizowanych na zasadach partnerstwa. Brak takiego zainteresowania, w połączeniu z brakiem doświadczenia rodzimej administracji publicznej, należy uznać za czynnik istotnie utrudniający pomyślną współpracę.

stara cena 43.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
 
Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego - określa obowiązki informacyjne emitentów, w tym także obowiązek prospektowy, obowiązki związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz inne szczególne instytucje prawne dotyczące funkcjonowania w obrocie spółek publicznych. Komentarz będący częścią cyklu "Prawo rynku kapitałowego" prezentuje w sposób zwięzły, a zarazem kompleksowy podstawowe problemy interpretacyjne powstające na gruncie tej ustawy i przedstawia instytucje prawne w szerszym kontekście prawa europejskiego, które w dużej mierze zdeterminowało kształt większości unormowań wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej.
stara cena 229.95 PLN
184.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.66/6
Książka jest pierwszą na rynku pozycją, która łączy teoretyczne aspekty współpracy sektora publicznego z przedsiębiorcami, z projektami partnerstwa realizowanymi w praktyce. Autorzy podejmują zarówno tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego zgodnie z ustawą jak i wszelkie formy „partnerstwa pozaustawowego”. Publikacja prezentuje świeże, nieschematyczne podejście do problematyki zarządzania ograniczonymi zasobami publicznymi.
Stan prawny- kwiecień 2010.
36.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
Z punktu widzenia miasta polityka miejska to wizja i właściwie instrumenty, a PPP może być jednym z nich. Mamy coraz więcej przykładów udanych i pozytywnie odbieranych projektów PPP, wciąż jednak bardzo wyraźne są obawy przed podejmowaniem współpracy w tym systemie, ze względu na zbyt małe zrozumienie istoty PPP i wciąż niewystarczającą wiedzę na temat funkcjonowania tego typu projektów w samorządach oraz społecznościach lokalnych.
wydawca: C.H. BECK
82.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.95/6
Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorządowców: takie jak organizacja wyborów samorządowych, procedury budżetowe, zatrudnianie pracowników samorządowych. Raz w miesiącu jeden problem poruszony od A do Z.
wydawca: INFOR Grupa
47.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
Oddana do rąk Czytelnika monografia jest owocem współpracy pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie a Politechniką Śląską w Gliwicach oraz innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Autorami poszczególnych artykułów w tej monografii są zarówno naukowcy współpracujący z Akademią Polonijną, jak i przedstawiciele sektora gospodarczego oraz administracji publicznej.
wydawca: EDUCATOR
80.53
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 
Książka jest poświęcona organizacji usług w sferze użyteczności publicznej realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor wyodrębnia i analizuje zagadnienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego dla fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej, z uwzględnieniem polskich warunków prawnych i ekonomicznych. Udowadnia, że dostarczanie dóbr publicznych przez partnerstwo publiczno-prywatne może być bardziej efektywne niż przez monopol publiczny albo regulowany monopol prywatny oraz że inwestycje takie mogą być mniej kosztowne, ponadto można tak skonstruować umowę wiążącą stronę publiczną i prywatną, aby nie było potrzeby zewnętrznych regulacji.
stara cena 82.95 PLN
66.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.77/6
 
W pierwszej części Autorka zaprezentowała zagadnienia dotyczące specyfiki inwestycji publicznych i ryzyka z nimi związanego zwracając szczególną uwagę na aspekty zarządzania ryzykiem. Druga część została poświęcona ocenie tendencji rozwoju partnerstwa w Europie pod kątem otoczenia instytucjonalnego i aktywności inwestycyjnej PPP.
wydawca: CeDeWu
stara cena 51.35 PLN
44.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_253fe47fd73493a86ef3150adbcbe137, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_253fe47fd73493a86ef3150adbcbe137, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0