Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_63d17d3d08e31b9b01612b8cb7d56fb3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e5836b281' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e58371e43' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e58373c9e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Fundusze | analizy i ewaluacje
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 26
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
 
Obszerny zbiór zadań z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – zawiera ponad 50 różnorodnych zadań z rachunku kosztów.

Podręcznik uwzględnia wszystkie aspekty stosowania rachunku kosztów w rachunkowości finansowej, omówiono tu m.in.:
ewidencję kosztów a ustalanie wyniku ze sprzedaży
rozliczenia kosztów w czasie a ustalanie wyniku ze sprzedaży
ewidencję i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
koszty wytworzenia produktów
koszty i przychody w rachunku zysków i strat.
wydawca: ODDK
stara cena 63.00 PLN
53.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
 
Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – ze względu na brak wiedzy i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej.
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest decyzja o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur. Autorzy przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia przez postępowanie dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Wiele uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
102.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
   
Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Przedstawia kluczowe koncepcje na temat rozwoju tych obszarów, a także główne przyczyny powstania, ewolucji, umacniania się polityki wiejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
wydawca: ASPRA
stara cena 39.00 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Wybór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem zarówno ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających się o środki z funduszy UE. Istotne jest dostarczenie polskiej administracji rządowej i samorządowej wsparcia metodologicznego, niezbędnego także w szkoleniu kadr zarządzających funduszami strukturalnymi oraz innymi wyspecjalizowanymi funduszami UE. Jeśli ta publikacja przyczyni się do budowy systemów pozwalających bardziej obiektywnie ocenić projekty na każdym etapie ich przedkładania i realizacji - spełni ona swój cel.
wydawca: Placet
stara cena 79.00 PLN
64.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.:
- praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych,
- instrukcje jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu,
- odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania,
- przykładowy system organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej, opis regulacji zawartych w MSSF,
- zmiany w podejściu organów podatkowych w zakresie amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym,
- zalecenia by w celu optymalizacji finansowej (pozyskania kapitałów), a także podatkowej w okresie 2014-2020 w projektach realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększyła się rola partnerstwa publiczno - prywatnego i odpowiedniego konstruowania umów konsorcjalnych.
Polecamy Beneficjentom realizującym projekty w ramach: PO IG, PO IŚ, PO RPW, PO PT, PO EWT, PO KL oraz RPO.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
134.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.65/6
 
Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze względu na dynamiczne ujęcie prezentowanej problematyki publikacja będzie stanowiła pretekst do dalszych dyskusji, analiz, studiów w sprawie przyszłości polityki spójności).
wydawca: Difin
stara cena 52.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
   
Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Karol Olejniczak: Wstęp [Introduction], s. 5–7;
Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj: Duże miasta Polski – wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004–2006 [Large Polish cities – development challenges in the context of public intervention of EU Cohesion Policy 2004−2006], s. 8–30;
Maciej Smętkowski: Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast [Interactions between EU Cohesion Policy and competitiveness of large Polish cities], s. 31–56;
Adam Płoszaj: Polityka spójności jako narzędzie stymulacji współpracy między miastami – przykład INTERREG i URBACT [Cohesion Policy as a tool to stimulate cooperation between cities – the example of INTERREG and URACT in Poland], s.57–66;
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
Książka zawiera zestawienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu COMPETE w pięciu wybranych gminach Polski w 2009 roku. Ankieta składa się z pytań odnoszących się do kompetencji jednostek w tworzeniu i korzystaniu z postępu technologicznego, informacyjnego i społecznego, uczestnictwa w życiu społecznym gminy, aktywności zawodowej i innowacyjnej, poglądów etycznych, nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
21.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 

Konwergencja regionalna podejmuje niezwykle ważny i relatywnie słabo w literaturze prezentowany problem konwergencji na szczeblu regionalnym, w przekroju regionów szczebla NUTS-2 oraz NUTS-3 w wybranych 12 krajach Unii Europejskiej przyjętych w 2004 roku i później. Wiele jest publikacji z zakresu konwergencji na szczeblu gospodarek narodowych, o tyle konwergencja regionalna, mimo że jest już w zainteresowaniu wielu badaczy, nie ma jeszcze wielu zwartych monografii identyfikujących problematykę konwergencji na szczeblu regionalnym, a w szczególności na szczeblu NUTS-3.

(z recenzji prof. dr hab. Danuty Strahl)

29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
 
W publikacji zostało wyjaśnione, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Autor wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6

Autorzy podjęli próbę wykazania, w jaki sposób można dokonać oceny efektywności projektów publicznych oraz kiedy uznać je za efektywne. Przedstawili stosowane mierniki ocen i źródła finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przy współfinansowaniu funduszami Unii Europejskiej.

W części empirycznej autorzy przeprowadzili ocenę efektywności wybranych projektów inwestycyjnych o zróżnicowanej specyfice (projekt drogowy, infrastruktury sieciowej i kubaturowy) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawili specyfikę ich finansowania, uwarunkowania realizacji, dokonali także ocen ich efektywności finansowej i ekonomicznej.
44.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
Prezentowany tom jest zbiorem artykułów, w których podjęto próbę identyfikacji i analizy szans oraz zagrożeń związanych z włączeniem polskiego rolnictwa w obszar Wspólnej Polityki Rolnej. Dotyczą one oceny wpływu programów Wspólnej Polityki Rolnej na stan polskiego rolnictwa, realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w Polsce, problemów rolnictwa w wybranych regionach Europy, przemian społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich Polski zachodzących pod wpływem wykorzystania różnych form wsparcia finansowego.
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Zmiany jakościowe a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie społeczne, Marketing i logistyka w teorii i praktyce, Kształtowanie lojalności klientów, a także autorką książki Biznesplan kluczem pozyskiwania funduszy unijnych.
wydawca: Atla 2
35.39
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
 
Jednym z podstawowych wymogów stawianych przez Unię Europejską podmiotom korzystającym ze środków pomocowych jest obowiązek księgowego wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniem pochodzących z niej środków. Odrębna dokonana w prawidłowy sposób ewidencja ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. W przypadku kontroli nawet najdrobniejsze nieprawidłowości są często przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
169.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
Po kilku latach przynależności do UE wielu z nas dostrzega już konkretne efekty wynikające z absorpcji środków unijnych. W latach 2007-2013 przewidziano znacznie więcej środków niż w okresie poprzednim. Czas więc wykorzystać nadarzającą się szansę i uzyskać dofinansowanie swoich projektów.
Ta publikacja przedstawia podstawowe pojęcia związane z procesem oceny projektów europejskich oraz zachęca do wykorzystania tej wiedzy przy aktywnym udziale w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską. Uwzględniono w niej najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej, a zwłaszcza zasady implementacji matrycy logicznej, stanowiącej narzędzie wspomagające proces planowania projektów europejskich i ich oceny.
wydawca: Placet
54.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
 1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. 2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw i jej formy. 3. Warunki udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. 4. Programowanie pomocy unijnej. 5. Programy operacyjne. 6. Wdrażanie programów operacyjnych.
 
16.80
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania przedsięwzięć do realizacji, w tym skutecznego i efektywnego ich finansowania.
wydawca: C.H. BECK
38.85
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
Ksiązka zawiera przejrzysty opis zasad przeprowadzania postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest najbardziej aktualną tego typu publikacją – uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo omawia najważniejsze dyrektywy unijne i konwencje międzynarodowe związane z tym tematem.
Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury oceny oddziaływania na środowisko, począwszy od ustalenia zakresu raportu i składania wniosku poprzez określenie obowiązku sporządzenia raportu, jego przygotowanie, udział społeczeństwa, uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, aż do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do książki dołączony jest CD-ROM.
wydawca: Municipium
114.45
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych!
Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem kontroli finansowej w jednostkach jest instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów.
wydawca: ODDK
63.00
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_63d17d3d08e31b9b01612b8cb7d56fb3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_63d17d3d08e31b9b01612b8cb7d56fb3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0