Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_7930eb3778d3cef03314b0ba9ebd22aa, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68258ee24b' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68259458d5' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df682596ce88' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df682598b829' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68259c6a54' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Fundusze | finansowanie
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 81
strona:   / 5
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (44.09 GBP)
The twin processes of planning and property development are inextricably linked - it's not possible to carry out a development strategy without an understanding of the planning process, and equally planners need to know how real estate developers do their job. This third edition of Urban Planning and Real Estate Development guides students through the procedural and practical aspects of developing land from the point of view of both planner and developer. The planning system is explained, from the increasing emphasis on spatial planning at a regional level down to the detailed perspective of the development control process and the specialist requirements of historic buildings and conservation areas.
249.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (69.30 GBP)
Students of economic development, urban studies, non-profit management, public finance, and public administration.
391.55
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
   
Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
wydawca: PWE
stara cena 59.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Publikacja "Zarządzanie projektami unijnymi Teoria i praktyka" łączy w sobie dwa istotne i aktualne zagadnienia: pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzanie projektami unijnymi. Autorki, jako osoby zaangażowane teoretycznie i praktycznie w zarządzanie projektami unijnymi, przystępnie prezentują najważniejsze kwestie z omawianego obszaru.
wydawca: Difin
stara cena 42.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
 
Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014-2020, w tym m.in. podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z tym okresem. Encyklopedia ułatwia zrozumienie unijnego instrumentarium pojęciowego w zakresie polityki regionalnej, przygotowywania, oceny oraz realizacji projektów w Polsce.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 119.00 PLN
99.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
Rozdział 1. Wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu 9

Rozdział 2. Cel badań, hipotezy, materiał empiryczny oraz metody badawcze 15

Rozdział 3. Struktura i funkcje polskiego Instytucjonalnego Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego dla sektora rolnego 19
3.1. Rola i miejsce ARiMR w systemie wdrażania funduszy UE dla sektora rolnego jako ogniwa ISAWU 31
3.1.1. Rozwój instytucjonalny ARiMR - zakres realizowanych zadań 36
3.1.2. Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla sektora rolnego w latach 2004-2011 41
3.1.3. Ocena procesu informowania o PROW 2004-2006 57
3.1.4. Ocena procesu zarządzania budżetem PROW 2004-2006 63
3.1.5. Ocena procesu wdrażania PROW 2004-2006 70
3.1.6. Zakładane i rzeczywiste efekty rzeczowe PROW 2004-2006 80
3.2. Instytucje doradztwa rolniczego jako element składowy ISAWU 87
3.3. Systemy absorpcji wsparcia unijnego w wybranych krajach UE 107
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.:
- praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych,
- instrukcje jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu,
- odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania,
- przykładowy system organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej, opis regulacji zawartych w MSSF,
- zmiany w podejściu organów podatkowych w zakresie amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym,
- zalecenia by w celu optymalizacji finansowej (pozyskania kapitałów), a także podatkowej w okresie 2014-2020 w projektach realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększyła się rola partnerstwa publiczno - prywatnego i odpowiedniego konstruowania umów konsorcjalnych.
Polecamy Beneficjentom realizującym projekty w ramach: PO IG, PO IŚ, PO RPW, PO PT, PO EWT, PO KL oraz RPO.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
134.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Niniejsza publikacja przedstawia prawno-organizacyjne aspekty systemu wdrażania Inicjatywy Jessica (zarówno na szczeblu UE, krajowym, jak i regionalnym), procedurę ubiegania się o pożyczkę (kto może otrzymać finansowanie, na jakie typy projektów, jakiej wysokości, na jakich zasadach, przy jakich ograniczeniach) oraz prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej Inicjatywy. Poruszamy w niej również zagadnienia dotyczące łączenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym czy innymi formami pomocy publicznej.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 99.00 PLN
83.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.57/6
 
Książka jest pierwszą na rynku publikacją omawiającą kompleksowo problematykę funduszy Unii Europejskiej w samorządzie terytorialnym. Opracowanie w przystępny sposób opisuje zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków UE przez polskie samorządy. Książka przedstawia elementy praktyczne, związane z faktycznym pozyskiwaniem środków europejskich oraz ukazuje prawne, finansowe i organizacyjne kwestie dotyczące pozyskiwania tych środków przez jednostki samorządu terytorialnego. Praca została napisana przez praktyków mających wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów samorządu terytorialnego i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
stara cena 69.00 PLN
58.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
 
Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych związana jest z gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji. Wymogi w tym zakresie muszą spełniać zarówno jednostki sektora publicznego, jak i przedsiębiorstwa prywatne. To właśnie do nich adresowana jest książka, stanowiąca użyteczny poradnik dotyczący archiwizacji niezbędnych dokumentów.
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
29.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych.
stara cena 79.00 PLN
67.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
 
W książce przedstawiono czynniki finansowe i niefinansowe, które mają wpływ na możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano ograniczenia w zakresie procedur oraz wymagań stawianych samorządom, ale także stopień rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami gmin i powiatów względem poszczególnych programów pomocowych a wielkością środków do nich skierowanych.
wydawca: Difin
stara cena 48.00 PLN
41.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
   
Problematykę, jaką podejmuje zespół autorski w niniejszym podręczniku, zawarto w dziewięciu rozdziałach dotyczących problematyki najważniejszych dziedzin warunkujących rozwój w skali regionalnej i lokalnej. Otwiera ją jednak rozdział poświęcony przeglądowi czynników rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, szczególnie w tych teoriach, w których rozwój jest postrzegany jako wynik pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, subregionalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.
stara cena 35.00 PLN
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Uwaga -duże i ważne zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania nowej wersji Wytycznych. Tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z Wytycznymi (np. przeprowadzanie procedury rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi, zawieranie nowych umów w ramach zatrudniania personelu, brak możliwości kwalifikowania nagród jubileuszowych).
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
169.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
Rozdział 1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródło finansowania rozwoju regionalnego Monika Kujawa
Rozdział 2 Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego Katarzyna Marton-Gadoś
Rozdział 3 Inne formy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce Małgorzata Mikita
Rozdział 4 Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce Wanda Pełka
42.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.64/6
I. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i ogólna charakterystyka systemu finansowego samorządu. II. Pojęcie, charakter prawny i budowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. III. Procedury budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego. IV. Prawo o wydatkach samorządu terytorialnego. V. Podatki, opłaty i udziały podatkowe - jako dochody własne samorządu terytorialnego. VI. Subwencje i dotacje jako źródła dochodów samorządu terytorialnego. VII. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa samorządowe. VIII. Dług publiczny samorządu terytorialnego. IX. Nadzór i kontrola państwa nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Podręcznik uwzględnia stan prawny na 15 lutego 2011 r.
wydawca: TNOiK
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
 
Część I. Jednostki administracji państwowej i samorządowej wobec współczesnych wyzwań polityki społeczne
Część II. Wybrane problemy nowoczesnych i tradycyjnych środków komunikacji
Część III. Europa i świat – współczesne problemy
Część IV. Wybrane narzędzia analizy finansowej – przykłady zastosowań
41.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Celem publikacji jest przedstawienie wymagań prawnych w tym zakresie oraz praktycznych aspektów tworzenia procedur w ramach kontroli zarządczej. Czytelnicy znajdą w książce odpowiedzi na pytania: które przepisy określają obowiązki i uprawnienia związane z tworzeniem wewnętrznych procedur kontroli zarządczej? jakie są funkcje procedur? jak tworzyć procedury zarządzania ryzykiem?
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
24.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Niniejsze opracowanie w praktyczny sposób przedstawia zagadnienie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wszelkiego rodzaju transakcji, których przedmiotem są nieruchomości publiczne, takich jak: dostawy, oddanie w wieczyste użytkowanie, najem czy dzierżawa.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
 
Prezentowany komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, doktrynę i orzecznictwo oraz wskazuje, jaki wpływ na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych wywierają obowiązujące standardy Unii Europejskiej.
wydawca: Presscom
stara cena 236.00 PLN
199.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7930eb3778d3cef03314b0ba9ebd22aa, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7930eb3778d3cef03314b0ba9ebd22aa, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0