Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_271ebebfe4e1b08e7b9a1b1a187779bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68202ace4d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df682030cb08' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6820341971' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df682036e0f0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68203bb1ce' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Planowanie rozwoju | teorie rozwoju, metodologie badań
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 294
strona:   / 15
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 15 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.07/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (41.99 GBP)
In a world increasingly organised as networks of cities, this book offers the first full-length treatment of the subject of managing the city economy. It explores key challenges and strategies, particularly in developing countries, where developmental deficits are greatest and almost all urban growth up to 2050 will take place. Adopting a practitioner's perspective, theoretically grounded and international in scope, this book is unique in its focus and endeavours to connect theory with practice.
237.24
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.52/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (60.06 GBP)
It's always about each specific location, the people, and a vision. This is the message distilled from these portraits of 30 reused industrial areas. In a wide variety of places all round the globe, reinterpretations of the legacy of the industrial age are releasing tremendous potential energy and creativity - in the USA, Russia, Brazil and China just as much as in Europe.
wydawca: Gta Verlag
339.34
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (37.79 GBP)
With the urbanization of the world's population proceeding apace and the equally rapid urbanization of poverty, urban theory has an urgent challenge to meet if it is to remain relevant to the majority of cities and their populations, many of which are outside the West. This groundbreaking book establishes a new framework for urban development. It makes the argument that all cities are best understood as 'ordinary', and crosses the longstanding divide in urban scholarship and urban policy between Western and other cities (especially those labelled 'Third World').
213.51
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (23.09 GBP)
Growing numbers of residents are getting involved with professionals in shaping their local environment, and there is now a powerful range of methods available, from design workshops to electronic maps. The Community Planning Handbook is the essential starting point for all those involved - planners and local authorities, architects and other practitioners, community workers, students and local residents. It features an accessible how-to-do-it style, best practice information on effective methods, and international scope and relevance.
130.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.82/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (89.25 GBP)
Regional development strategies are becoming more similar all around Europe, even though regional differences are more pronounced than ever and many European regions have become more autonomous actors. This thesis of a peculiar standardized diversification of sub-national space in the modern European Union is the point of departure of this book. Based upon the analytical premises of Stanford School Sociological Institutionalism, Sebastian M.
   
504.26
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.29/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (41,58 GBP)
Place branding has rapidly emerged as a new and fascinating area, filled with challenges. This book guides the reader through the successes and failures, with practical advice.Place branding is a fairly new, but growing field which is attracting considerable interest. There are few comprehensive books on the subject.
234.93
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.83/6
 
Podstawy teoretyczne badań sektora publicznego w ujęciu sieciowym
Podstawy teoretyczne pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia
Metody i narzędzia pomiaru funkcjonowania sieci współrządzenia
Sieć Bayesa jako narzędzie zarządzania adaptacyjnego w administracji publicznej
Wyniki badań empirycznych - różne typy sieci
Zastosowanie metod parametrycznych i nieparametrycznych w pomiarze funkcjonowania sieci instytucji pomocy społecznej
Zastosowanie metod bayesowskich w sieci wydawania paszportów
wydawca: CeDeWu
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
Fenomen społeczny - ignorowany przez władze miejskie, ale także przez badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Składają się nań codzienne i prozaiczne działania mieszkańców, którzy przeobrażając najbliższą im przestrzeń, współkształtują też miasto, odciskając swoje piętno w jego architekturze, ikonosferze oraz przestrzennej i funkcjonalnej organizacji.
stara cena 40.00 PLN
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Polska miała jeden z najlepszych systemów planowania przestrzennego w Europie, a wiele krajów podpatrywało go i wdrażało u siebie. Na przykład Niemcy. Tak było przed wojną. Po wojnie system został scentralizowany. A w nowej Polsce nikt nie planuje ani centralnie ani przestrzennie.
wydawca: CZARNE
stara cena 59.90 PLN
52.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.87/6
 
Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka
Rozdział 1. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011

Tomasz Pilewicz
Rozdział 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów

Tomasz Pilewicz
Rozdział 3. Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013
stara cena 40.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.16/6
 
Wprowadzenie
1. Problemy rozwojowe miast polskich
2. Prawne unormowania polityki przestrzennej w Polsce
3. Rola i zakres przedmiotowy studium w systemie planowania przestrzennego oraz cel upowszechnienia studium Krakowa
4. Aktualność obowiązującego studium Krakowa
5. Kalendarium prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa od stycznia 2008 do września 2011 rok

Część I
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA
1. Zagospodarowanie przestrzenne w strategii rozwoju oraz celach polityki przestrzennej miasta
2. Struktura przestrzenna Krakowa
3. Systemy transportu i inżynieryjnego uzbrojenia Krakowa
4. Uwarunkowania wynikające ze stanu i wymogów ładu przestrzennego
5. Walory kulturowo-krajobrazowe Krakowa, stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
7. Warunki i jakość życia mieszkańców miasta
8. Sytuacja gospodarcza miasta i jego mieszkańców
41.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.73/6
 
Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w Polsce, które powstały przed okresem transformacji ustrojowej, czyli przed 1989 rokiem. Zmiana ustroju w Polsce z jednej strony przyczyniła się do wyzwolenia przestrzeni osiedlowych z ram zaleceń normatywnych i infrastrukturalnych, a z drugiej zrodziła nowe potrzeby. Przestrzeń osiedlową przebadano w pracy z punktów widzenia ekologicznego, ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. Publikacja adresowana jest do urbanistów i architektów, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów – wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie przestrzeni społeczno-mieszkaniowej w polskich miastach.
57.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
   
Sam przedmiot badań – atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów na tle Unii Europejskiej – był już wielokrotnie przedmiotem opracowań, o czym wspomniano między innymi w rozdziale pierwszym. Jednak autorzy poszczególnych rozdziałów wnoszą dodatkową wartość do naszej wiedzy, wskazując nowe możliwości pomiarów konkurencyjności, atrakcyjności regionów, relacje pomiędzy potencjałem inwestycyjnym a atrakcyjnością oraz poziomem rozwoju gospodarczego czy też charakteryzując specjalne strefy ekonomiczne jako element rozwoju regionalnego, mający znaczny wpływ na jego atrakcyjność. W pracy w sposób kompleksowy została zaprezentowana naukowa propozycja waloryzacji atrakcyjności międzynarodowej regionów w Unii Europejskiej. Taka możliwość wynika z ujednolicenia przepisów prawnych w ramach obszaru UE oraz określenia założeń polityki regionalnej. Dlatego, mimo że regiony znajdują się na terenie różnych krajów, istnieją przesłanki, które pozwalają na ich porównanie. (...) Opracowanie stanowi interesujące studium badawcze, w którym zaprezentowano różne aspekty polityki regionalnej. Nowatorstwo ujęcia stanowi dodatkowo o atrakcyjności zaprezentowanych badań.
z recenzji prof. dr hab. Haliny Brdulak
stara cena 35.00 PLN
32.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
   
Jednym z warunków skutecznego zarządzania jest ocena podejmowanych przedsięwzięć. Proces oceny ma szczególne znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
Efektywny i spójny system oceny poprawia efektywność wykorzystania zasobów w organizacji i zmniejsza ryzyko realizacji niewłaściwych z punktu widzenia organizacji przedsięwzięć. Niestety, teoria i praktyka zarządzania nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań w tym obszarze, co jest źródłem licznych problemów praktycznych i teoretycznych. W obliczu rosnącej roli projektów w działalności gospodarczej zainteresowanie zagadnieniami ich oceny rośnie, zarówno ze strony przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji publicznej, jak i organizacji niekomercyjnych.
stara cena 50.00 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Wiedza o rozwoju regionalnym państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo ograniczona, a w poświęconej temu zagadnieniu literaturze występuje dotkliwa luka. Szczególnie mało znane są problemy kreowania i wykorzystania tak ważnych czynników tego rozwoju, jak przedsiębiorczość i innowacyjność. Na Łotwie, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, poza nielicznymi wyjątkami, w zasadzie nie prowadzi się w tym zakresie badań empirycznych.
46.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
   
"Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi przy tym o taki rodzaj koniunkcji, który zapewnia harmonijne zmiany w obu wyróżnionych obszarach, a w rezultacie zrównoważony rozwój rozpatrywany w skali regionalnej.[...]
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Zasadniczym celem pracy jest prezentacja i ocena zagrożeń środowiskowych występujących na obszarach wiejskich, skali i charakteru działań podejmowanych w celu eliminacji bądź minimalizowania tych zagrożeń przez wybrane podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich oraz kształtowania środowiska w procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
stara cena 45.50 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
 
I.Problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
II. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
III. Retrospektywna diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej
IV. Strategiczna ocena szans rozwoju regionów Polski Wschodniej
V. Rola realizowanej w Polsce polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju regionów Polski Wschodniej
VI. Model rozwoju regionu
VII. Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej
wydawca: KPZK
44.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 15 ]     następne »  
strona:   / 15
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_271ebebfe4e1b08e7b9a1b1a187779bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_271ebebfe4e1b08e7b9a1b1a187779bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0