TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 95
strona:   / 5
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 3.06/6
   
Kompleksowe wprowadzenie w problematykę wiejską oraz pogłębiona refleksja na temat polskiej socjologii wsi ostatnich stu lat.
Praca w przejrzysty i systematyczny sposób ukazuje historię i gospodarkę wsi polskiej oraz podejmuje wątki dotyczące stylu życia i kultury wiejskiej. Podzielona na 4 części, omawia poszczególne zagadnienia, takie jak:
koncepcje modernizacji wsi, strukturę społeczną wsi polskiej, kulturę ludową, religijność w 3 ujęciach: systematycznym, historycznym oraz krytycznym.
Książka zainteresuje nie tylko socjologów, etnologów czy kulturoznawców, ale również politologów i ekonomistów.
wydawca: PWN
stara cena 39.90 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6
Niniejsza książka to efekt kilkuletnich badań, prowadzonych na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego, zdominowanych do niedawna przez pańtwowy sektor gospodarki rolnej.
Na wstępie autorka dokonuje opisu przekształceń własnościowych, obszarowych i organizacyjnych państwowych gospodarstw rolnych. Ich szybki upadek i powolna restrukturyzacja okazała się terapią szokową w sferze społecznej, burząc ukształtowany przez dziesięciolecia wizerunek społeczno - gospodarczy wsi pegeerowskiej.
W drugiej części książki autorka w oparciu o szereg oryginalnych wskaźników określa zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk społecznych (m.in. bezrobocia, migracji, warunków życia, ubóstwa, patologii) oraz ich związki korelacyjne z procesami ekonomicznymi, zachodzącymi na wsi pomorskiej w latach 90.
Kolejna część ksiązki to wnikliwe studium współczesnych warunków życia byłych pracowników PGR-ów i ich rodzin, oraz postwa i zachowań ludzkich w obliczu gwałtownych zmian gospodarczych.
wydawca: Bogucki
18.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
1. Koncepcja Trwałego Rozwoju (Sustainable Development)
1.1. Trwały Rozwój definicje i interpretacja
1.2. Koncepcja Trwałego Rolnictwa
1.2.1. Systemy produkcji w rolnictwie zgodne z koncepcją Trwałego Rolnictwa
1.2.2. Systemy produkcji ekologicznej (ekocentryczne)
1.2.3. Zrównoważone systemy produkcji
1.2.4. Technocentryczne systemy produkcji
29.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
Spis treści
Wstęp
I. Lokalna aktywność społeczna mieszkańców wsi
1.1. Społeczeństwo obywatelskie a polska wieś
1.2. Dobre i złe doświadczenia współpracy gospodarczej rolników
1.3. Grupy producenckie
1.4. Tradycyjne organizacje wiejskie dzisiaj
1.4.1. Kółka rolnicze
1.4.2. Koła gospodyń wiejskich
1.4.3. Ochotnicze straże pożarne
2. Organizacje pozarządowe na wsi w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor
2.1. Liczebność organizacji pozarządowych w Polsce
2.2. Wiek organizacji
2.3. Zróżnicowanie terytorialne
2.4. Pola działań
2.5. Formy działania
2.6. Ludzie w organizacjach
2.7. Zatrudnienie w organizacjach
2.8. Praca społeczna i wolontariat
2.9. Finanse w organizacjach pozarządowych
24.15
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
Niniejsza książka stanowi swego rodzaju produkt końcowy - efekt realizacji projektu Instytucje i organizacje samorządu rolniczego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Podstawowymi wykonawcami projektu są etatowi pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Sformułowany przez zleceniodawcę temat wymagał współpracy specjalistów z co najmniej trzech dyscyplin: ekonomii, prawa oraz socjologii.
36.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.64/6
Tradycją Katedry Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem jest systematyczne organizowanie konferencji naukowych z udziałem studentów. Na tego rodzaju spotkaniach naukowych są prezentowane wyniki prac badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry Marketingu i Zarządzania, a także naukowców z innych ośrodków akademickich. Głównym obszarem zainteresowań naukowych Katedry jest polska gospodarka żywnościowa i procesy w niej zachodzące w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.56/6
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie zarysu koncepcji modernizacji polskiego rolnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w warunkach dokonującej się transformacji systemowej. Zrealizowanie tego celu będzie możliwe poprzez identyfikację i analizę czynników ograniczających przemiany strukturalne na tych terenach.
51.35
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.60/6
 
Dokonujące się współcześnie w Polsce przekształcenia społeczno-gospodarcze wywarły znaczący wpływ na rolnictwo. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły wiele negatywnych zjawisk w gospodarce rolnej, ale obecnie stopniowo jej kondycja ulega poprawie. Jest to dobry moment do zdiagnozowania stanu rozwoju rolnictwa i temu przede wszystkim poświęcone jest to opracowanie.
 
wydawca: PWE
stara cena 58.80 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
okładka
 • aktualna ocena: 3.50/6
Publikacja jest kontynuacja dociekań prowadzonych przez pracowników Instytutu Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN na temat zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce. Ich przedmiotem jest zróżnicowanie rozumiane szeroko, zarówno pod względem osiągniętego  poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, jak i przesłanek aktywnego włączenia się w proces przekształceń niezbędnych do rozwoju w ramach gospodarki rynkowej.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
Publikacja stanowi posumowanie kilkuletnich badań autorów prowadzonych w ramach projektu badawczego zatytułowanego "Wieś i rolnictwo na przełomie wieków - dynamika napięć, struktur i funkcji".
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Opracowanie z serii Studia i monografie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa nr 2/2007. Podjęto w nim analizę współczesnych problemów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa Sudetów. W badaniach dotyczących terenów sudeckich przedstawiono możliwości rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich zlokalizowanych w tych specyficznych warunkach.
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Opracowanie z serii Studia i monografie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa nr 1/2007. Zawiera wyniki analizy zmian zatrudnienia w indywidualnych gospodarstwach rolnych w świetle danych Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Rolnictwa z 2002 r. oraz Badania Gospodarstw Rolnych przeprowadzonego metodą reprezentacyjną w 2005 r.
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
Publikacja przedstawia niektóre, najbardziej znaczące, elementy rozwoju wiejskiego w Portugalii. Przedstawia narodziny koncepcji rozwoju wiejskiego i toczoną wokół tej koncepcji dyskusję w Portugalii. Charakteryzuje portugalskie programy rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz ich efekty.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Publikacja zawiera wybór najważniejszych prac powstałych w ramach programu badawczego: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiesjkich. Ma ona charakter wielodyscyplinarny, problemy wsi i rolnictwa prezentowane są z perspektywy ekonomii, socjologii, demografii, psychologii społecznej, geografii gospodarczej itp.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.65/6
Publikacja ta stanowi zbiór opracowań ponad 20 autorów, obejmuje wyniki prac badawczych i analiz prowadzonych w ramach działalności wielu instytutów i ośrodków akademickich z trzech krajów, tj.: Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
Jest to praca zbiorowa napisana i zredagowana przez młodych naukowców - przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, skoncentrowanych na problematyce rozwoju obszarów wiejskich.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
 
Książka ta jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa w ramach której prowadzona była dyskusja na temat najważniejszych celów polityki krajowej i unijnej wobec wsi i rolnictwa. Debata ta ma związek z dyskusją nad kształtem i zakresem czekających nas w latach 2014-2020 reform w polityce Unii Europejskiej.
stara cena 21.00 PLN
17.90
PLN
szczegóły więcej     
« poprzednia   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]     następne »  
strona:   / 5
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!