Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_105f248102e5e377f1925d72ef5ae3cb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681ecad3a7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681ecef232' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681ed1dc84' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681ed405e0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681ed77217' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Społeczeństwo - obywatel | kapitał społeczny
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 101
strona:   / 6
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno:
1. Partycypacja obywatelska w miastach
2. Marketing terytorialny w miastach
3. Zróżnicowanie społeczne miast
Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania się z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast.
wydawca: UMCS
stara cena 37.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
W niniejszej monografii rozwinięta została koncepcja przyznająca sektorowi kreatywnemu fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania się metropolii. Autorka podjęła się zadania uchwycenia wielorakich przejawów wpływu tego sektora gospodarczego na społeczno-ekonomiczną przestrzeń największych polskich miast. W monografii analizowano zatem takie zjawiska i procesy w ujęciu teoretycznym, jak: metropolizacja, sektor kreatywny, klastry, gentryfikacja i rewitalizacja, a także polityka miejska Unii Europejskiej.  W efekcie przeprowadzonych prac badawczych w sposób syntetyczny zobrazowano wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się takich funkcji metropolitalnych, jak: gospodarcza, informacyjna, naukowa, edukacyjna, kulturalna, duchowa i dziedzictwa kulturowego oraz turystyczna.
24.15
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
 
Recenzowana praca powstała jako wynik badań empirycznych podjętych przez zespół socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Podjęta w niej problematyka badawcza ma charakter nowatorski, wpisuje się w nurt badań nad kapitałem społecznym. Walor recenzowanej książki polega jednak na wyborze przedmiotu badania, jakim są lokalne grupy działania funkcjonujące na obszarach wiejskich, których w taki sposób nie badał dotychczas w Polsce nikt. Ramą organizującą kontekst badań jest program LEADER, prezentujący nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, który jest postrzegany jako ważny instrument aktywizacji społeczności wiejskich i ożywienia tego rozwoju. Za inny walor recenzowanej publikacji wypada uznać staranne przygotowanie projektu badawczego, którego wyniki zostały wykorzystane.
stara cena 29.40 PLN
26.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Autor w swym dziele przedstawia koncepcję Kreatywnego Miasta - miejsca, w którym architektura zachwyca innowacyjnymi rozwiązaniami, centra handlowe pełnią funkcję rozrywkową i kulturotwórczą, a transport miejski jest przyjazny użytkownikom. Szereg przykładów i odniesień do rzeczywistości czyni z książki Landry`ego publikację niezwykle rzetelną. Opisane miasta dowodzą pomysłowości ich mieszkańców, którzy niejednokrotnie potrafili uwolnić potencjał z niczym niewyróżniających się prowincjonalnych miasteczek i sprawić, że poznał je cały świat. Autor bazuje na odniesieniach do faktów i m.in. stara się wskazać nowe sposoby myślenia o funkcjonowaniu miast, analizuje ich aktywa i możliwości rozwoju oraz unaocznia jak dużą rolę w rozwoju ludzi pełni dziedzictwo kulturowe ich otoczenia.
Dr Mirosław Grochowski, Uniwersytet Warszawski
stara cena 35.00 PLN
31.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ polityka rozwoju kapitału ludzkiego w wymiarze regionalnym jest stosunkowo młodym obszarem działalności władz publicznych. Stąd trudno o wzorce w pełni ukształtowane i sprawdzone w zdefiniowanym otoczeniu.
wydawca: Difin
stara cena 45.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.69/6
Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego [On the transformation of human capital and the chances for a creative class on the example of an industrial region], s. 5–21;
Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe [The big-city political elite: its composition and professional careers], s. 22–49;
Rafał Wiśniewski: Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku [Daily commuting to work – methodological aspects of a size and structure study of commuting on the example of the city of Białystok], s. 50–64;
Tymon Słoczyński: Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce [Explaining regional variation in gender wage gaps in Poland], s. 65–84;
Wiktor Adamus, Paweł Ptaszek: Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego [Development models of local communities in the multi-criteria decision-making process] , s. 85–106;
Arkadiusz Ptak: Wybory sołtysów i rad sołeckich. W poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce [Village head and village council elections. In search of the rules of rivalry in elections to the auxiliary bodies of rural communes in Poland ], s. 121–122.
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Choć Autorzy prezentowanej książki stosują rozmaite perspektywy teoretyczne i dyscyplinarne, to jednak ich teksty łączy zainteresowanie "fenomenologią kryzysu" - tym jak ludzie działający w swoich mikroświatach społecznych starają się przetrwać w warunkach kryzysu i nadać im sens. Kryzys może więc być źródłem rozlicznych nadziei ludzi weń uwikłanych i szansą na odnowę ich życia, uzyskania głębszego wglądu w naturę rzeczywistości społecznej oraz ulepszenia jej struktur.
wydawca: Scholar
stara cena 25.20 PLN
21.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
 
Celem publikacji jest identyfikacja kapitału społecznego jako niematerialnego czynnika rozwoju regionu. Przedstawiono:
- podstawowe koncepcje i pojęcia w świetle najnowszej światowej literatury;
- funkcje kapitału społecznego i propozycję metodologii jego badań;
- uwarunkowania wzrostu kapitału społecznego, w tym uwzględniono rolę państwa, samorządów i instytucji edukacyjnych w kształtowaniu jego rozwoju;
- jaki wpływ na efektywność zarządzania publicznego ma kapitał społeczny oraz jak przekłada się to na rozwój i konkurencyjność regionów i krajów.
wydawca: PWN
stara cena 44.90 PLN
39.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
Od 1990 roku jest realizowana w Polsce modernizacja gospodarki oparta na zewnętrznym transferze technologii, europocentrycznym sposobie kreowania i uzasadniania wiedzy, rządzenia i zarządzania. W XXI wieku nie powinno być krajów biednych, rządzonych bez odpowiedniej wiedzy i rozsądku. Modernizacja Polski i jej regionów będzie ostatecznie zależeć od tego, czy społeczeństwo obywatelskie potrafi zmobilizować elity polityczne do reform na rzecz racjonalnego państwa.
wydawca: PWN
stara cena 54.90 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
W książce przedstawione zostały różne aspekty koncepcji kapitału ludzkiego i społecznego. Treść zamieszczonych tu jedenastu rozdziałów koncentruje się na problemach związanych z kreowaniem i wzmacnianiem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kwestiach dotyczących zarządzania tymi kapitałami. Przy czym - co warto wyraźnie zaznaczyć - oba kapitały nie są tu tylko wąsko analizowane. Przeciwnie, ukazane są z perspektywy rozmaitych dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, nauk politycznych, polityki społecznej, socjologii, prawa, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy publikacji koncentrując się na niezwykle ważnych, kluczowych aspektach kreowania i zarządzania kapitałami, tworzą bazę, która służyć ma przemyśleniom na temat roli kapitału ludzkiego i społecznego w dzisiejszych czasach.
stara cena 33.00 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Jednym z najważniejszych kryteriów, a zarazem czynników sprawczych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest aktywność społeczna. Aktywność społeczna może i powinna występować w różnych wymiarach oraz w wielu formach. Wymiarami aktywności społecznej mogą być różne poziomy czy segmenty przestrzeni społecznej albo - mówiąc inaczej - przestrzeni publicznej.
stara cena 49.00 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Tadeusz Marszał — Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju     
Zbigniew Makieta - Innowacyjne miasto, innowacyjny region   
Zbigniew Zioło — Procesy kształtowania miasta innowacyjnego
Janusz Kornecki, Tadeusz Markowski - Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis )   
Andrzej Szromnik - Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych     
Rajmund Mydeł - Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego
Roman Sobiecki - Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych
Tomasz Rachwał - Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast   
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.76/6
 
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze Unii Europejskiej. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w Unii Europejskiej integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu. Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. prof. dr hab. Adam Kurzynowski
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.34/6
   
W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowa podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych. Dużo uwagi poświęca również zasadom i procedurom budowy marketingowych strategii pozyskiwania i utrzymywania rynków wewnętrznych i zewnętrznych.
stara cena 79.00 PLN
62.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
 
Czy regionalny potencjał nauki może efektywnie stymulować innowacyjny rozwój danego obszaru? Jakie warunki muszą być spełnione, by tak się działo? Jaką rolę we współpracy innowacyjnej odgrywa dystans przestrzenny między partnerami?
Autorka stara się odpowiedzieć na tak stawiane pytania, odnosząc je do najważniejszych koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń międzynarodowych. Znaczenie regionalnych i ponadregionalnych relacji dla innowacyjności regionów analizowane jest zarówno z punktu widzenia powiązań w ramach sektora naukowego, jak i z punktu widzenia powiązań między sektorem nauki a sektorem biznesu. W części empirycznej autorka weryfikuje stawiane hipotezy na przykładzie polskich regionów, korzystając z metod naukometrycznych.
wydawca: Scholar
stara cena 35.70 PLN
31.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
Dla zrozumienia zjawisk, które są przedmiotem badań i analiz polityków społecznych, a więc dla zrozumienia genezy, uwarunkowań problemów społecznych, niezbędne jest postrzeganie ich w kontekście przestrzennym, także lokalnym. Takie pogłębienie rozpoznania pozwala na formułowanie bardziej adekwatnych rozwiązań, na tworzenie i realizację skutecznej polityki społecznej. Taką próbę podjęto w niniejszej książce. Składa się ona z czterech części.
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Problematyka urbanistyki bezpieczeństwa pozostaje w Polsce niemal nieznana, tak więc niniejsza publikacja wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Widackiego
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
Spis treści: Zbigniew Rykiel – Przedmowa,
Część I. TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA A TOŻSAMOŚĆ TERYTORIALNA:
Zbigniew Rykiel – Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze (Kultura a przestrzeń społeczna, Tożsamość społeczna a tożsamość terytorialna, Etniczność a terytorialność, Natężenie tożsamości terytorialnej, Wymiary tożsamości terytorialnej, Transkulturowość a transgraniczność, Symbolika i mitologizacja terytorialności, Terytorialność a wspólnoty nieterytorialne, Zakończenie)
 
18.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Próbując znaleźć wspólną płaszczyznę dla debaty nad kondycją miasta, wśród wielu terminów określających doniosłość zmian, na myśl przychodzi termin hybrydyzacja. Miasto wprawdzie zawsze było swoistą hybrydą kulturowo-społeczną, gdzie stykały się i mieszały różne kultury, gdzie powstawały nowe zjawiska, dziś jednak hybryda ta coraz bardziej podkopuje fundamenty, na których miejskość została pierwotnie zbudowana.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
 
Czy adresy IP należy traktować jako dane osobowe? Czy pracodawca może monitorować służbową skrzynkę mailową pracownika? Czy dozwolone jest wykorzystywanie informacji udostępnionych w portalach społecznościowych? Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do ochrony danych osobowych w sieci, a przedsiębiorcy i pracownicy urzędów muszą znać odpowiedzi na pytania, którymi wcześniej nikt nie zaprzątał sobie głowy.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
42.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]     następne »  
strona:   / 6
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_105f248102e5e377f1925d72ef5ae3cb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_105f248102e5e377f1925d72ef5ae3cb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0