Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_b4ec6a3232a575477d4d79d7f6de9324, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df684b1bbbc1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df684b21787d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df684b241fdc' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df684b266919' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df684b29c50c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | nowoczesna gospodarka
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 234
strona:   / 12
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 12 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
   
Anatomicznie wyodrębniony człowiek współczesny istnieje najprawdopodobniej od 200 tys. lat. Prawie przez cały ten okres posługuje się tworzonymi przez siebie narzędziami - najpierw bardzo prymitywnymi, stopniowo udoskonalanymi. Jak wynika z badań archeologicznych proces zmian technicznych następował niezwykle powolnie. Właściwie dopiero mniej więcej od 200 lat, od rewolucji przemysłowej, ma miejsce przyspieszenie postępu technicznego. Jest to raptem 0,1% całego okresu naszego istnienia. Za życia jednego pokolenia następuje wielokrotna wymiana używanych narzędzi w produkcji i dóbr konsumpcyjnych na całkowicie nowe, oparte na nowych ideach technicznych, produkty. Do rewolucji przemysłowej przeciętny poziom życia mierzony spożywanymi dobrami, jak również oczekiwana długość życia w momencie narodzin, były mniej więcej stabilne przez tysiące lat istnienia nowoczesnego człowieka. Dlaczego stagnacja w tych kluczowych obszarach dla życia człowieka trwała tak długo? Dlaczego postęp techniczny był tak powolny? Jaką właściwie odgrywał rolę w epoce przedindustrialnej?
stara cena 40.00 PLN
36.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
 
Kierunek Gospodarka Przestrzenna znajduje się na liście najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.  W polskich uczelniach powtarzają się specjalności takie jak m.in.: gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, zarządzanie miastem, natomiast do rzadko występujących specjalności należą m.in.: architektura krajobrazu, kształtowanie przestrzeni miejskiej.
Wiedza i umiejętności absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna powinny wykraczać poza technologię sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych. Kierunek powinien mieć silne podstawy nie tylko inżynierskie, ale też m.in.: psychologiczne i komunikacyjne, które pozwolą absolwentom na skuteczną implementację zasad gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni w ramach skoordynowanego procesu rozwojowego.
wydawca: KPZK
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych miast i regionów, a także regionów wiedzy, które konkurują o dostęp do deficytowych czynników wzrostu. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości i innowacyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych.

Czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
genezy i warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
czynników i źródeł konkurencyjności regionalnej,
miejsca uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki,
koncepcji kształtowania się innowacyjnych miast i regionów, z udziałem instytucji badawczo rozwojowych,
roli przedsiębiorstwa w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej,
istoty Gospodarki Opartej na Wiedzy i systemów innowacji, jako mechanizmu wdrażania wiedzy do gospodarki,
regionów wiedzy jako strategii rozwoju regionalnego,
miasta innowacyjnego, jako strategii rozwoju regionalnego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie stanowi ono rozbudowaną i kompletną dziedzinę wiedzy, charakteryzującą się m.in. sprawdzonymi w praktyce metodami oraz efektywnym systemem kształcenia. Bardzo istotna jest także rola menedżerów projektu (osób o szczególnych predyspozycjach osobowościowych), którzy muszą mieć na tyle wysokie kwalifikacje, aby sprawnie zarządzać takimi podstawowymi parametrami projektu, jak: zamierzony wynik, zakres, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko. Właśnie m.in. Tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza książka.
wydawca: PWE
stara cena 64.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.
wydawca: PWE
stara cena 64.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.61/6
 
Autorka dokonuje w pracy głębokiej analizy systemów innowacyjnych, opierając się na literaturze przedmiotu oraz na własnych badaniach. Charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów. Opisane rozważania mają istotne znaczenie dla polityków gospodarczych, przedsiębiorców, samorządowców oraz wszystkich, którzy zajmują się tematyką innowacji.
wydawca: PWN
stara cena 59.90 PLN
51.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 

Współczesne uwarunkowania procesów inwestowania w regionach Polski stają się coraz bardziej złożone, przede wszystkim w związku z integracją z UE, procesami globalizacyjnymi, a obecnie również skutkami kryzysu światowego. Powoduje to coraz większe trudności w pozyskiwaniu inwestorów, a także w powstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. W konsekwencji odbija się to na poziomie rozwoju regionów, a przez to na poziomie i warunkach życia ich mieszkańców. Dlatego podejmowanie badań wyjaśniających te procesy jest ze wszech miar potrzebne i celowe. Praca zespołu pod kierunkiem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej jak najbardziej do tego nurtu badań należy. Jednocześnie, oprócz pierwiastków poznawczych, odznacza się także walorami, które powinny zostać wykorzystane w zarządzaniu regionalnym. Oryginalność pracy polega na kontynuacji badań opartych na własnej oryginalnej metodzie badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [...] W tegorocznej edycji wprowadzono liczne zmiany w doborze zmiennych diagnostycznych [...], po raz pierwszy zaproponowano wskaźniki nowej generacji, tzw. PAI3, pilotażowo zastosowane na poziomie powiatów. Nowością jest także, wykonane po raz pierwszy w Polsce, badanie roli poszczególnych zmiennych wyjściowych w kształtowaniu potencjalnej atrakcyjności gmin, a w konsekwencji oddziaływania na zamożność JST [...]. Jest to bardzo wartościowe opracowanie, niezwykle pracochłonne, co należy podkreślić, gdyż nie tylko zmierzono i określono związki w wielu obszarach atrakcyjności inwestycyjnej regionów i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, lecz także dokonano z tego punktu widzenia klasyfikacji obszarów oraz wskazano bieguny wzrostu.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego

stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
   
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy koncepcji klastrów
Rozdział 2. Klastry jako element procesów i systemów innowacyjnych w gospodarce
Rozdział 3. Rozwój klastrów a innowacyjność polskiej gospodarki
Rozdział 4. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach
stara cena 75.00 PLN
64.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
 
Książka powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem surowców wtórnych i dążenie do ich zagospodarowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Takie przeprojektowanie procesów występujących w łańcuchach logistycznych nieuwypuklających dotychczas roli recyklerów doprowadzi do kreowania wartości dodanych z korzyścią dla środowiska (aspekt ekologiczny) jak również do propagowania surowców wtórnych, które są tańsze od surowców naturalnych (aspekt ekonomiczny). Działania te poprzez dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków otoczenia stanowią element zarządzania środowiskowego, którego jednym z narzędzi jest logistyka odzysku.
wydawca: Difin
stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
   
Publikacja dotyczy struktur klastrowych, które stały się od niedawna fenomenem globalnym, motorem rozwoju gospodarek - występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże zjawisko klastra nie jest dotąd dostatecznie rozpoznane. Nieliczne są bowiem monografie konfrontujące dorobek teoretyczny z praktyką funkcjonowania tych struktur, zidentyfikowanych w procedurze badań bezpośrednich. Istnieje poważna luka w fundamentach teoretyczno-metodycznych pozwalających na formułowanie kryteriów oceny polityki klastrowej oraz programów wspierania rozwoju klastrów.
stara cena 56.70 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Monografia, którą oddajemy w ręce Czytelników, stanowi efekt badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy (NN 112 128336), finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była ocena oddziaływania zamówień publicznych na innowacyjność przedsiębiorstw uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt realizowany był w okresie kwiecień 2009 r. - październik 2011 r.
stara cena 50.40 PLN
46.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Dyfuzja innowacji jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Wdrożenie oryginalnego, innowacyjnego rozwiązania będzie miało niewielki wpływ na przebieg procesów gospodarczych, jeżeli nie zostanie ono upowszechnione w kolejnych podmiotach i krajach oraz nie znajdzie kolejnych zastosowań. Dynamika postępu technicznego, a w konsekwencji zmian produktywności oraz przeobrażeń strukturalnych jest wypadkową aktywności innowacyjnej pionierów oraz tempa asymilacji innowacji w gospodarce i społeczeństwie. W perspektywie międzynarodowej dyfuzja innowacji urasta do rangi jednego z najistotniejszych czynników konwergencji ekonomicznej, równoważących skutki olbrzymich dysproporcji, jakie istnieją pomiędzy krajami pod względem potencjału naukowo-badawczego.
wydawca: CeDeWu
stara cena 50.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
 
Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu e książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.
wydawca: Difin
stara cena 63.00 PLN
53.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Monografia porządkuje główne podejścia do znaczenia innowacyjności w postaci transferu technologii,
ukazuje aspekt poznawczy - rolę, jaką pełni innowacyjność w zwiększaniu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,
oraz aspekt praktyczny - zawiera wskazówki dla ludzi biznesu w zakresie racjonalności zachowań i optymalności decyzji w sferze innowacyjności jako czynnika podnoszącego konkurencyjność.

Cel główny pracy to identyfikacja innowacji technologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego.
Hipoteza główna - innowacje technologiczne wpływają na utrzymanie lub podniesienie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego.
wydawca: Difin
stara cena 55.00 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
 
Monografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym, jego działach, jak i samych przedsiębiorstwach, a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki, akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS, NBP oraz badania ankietowego zrealizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego.
stara cena 42.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.69/6
Opracowanie polsko/angielskie.
W opracowaniu poddano pod dyskusję czynniki rozwoju regionalnego, które ujawniają się w uwarunkowaniach globalizacji. Przedstawione są zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne determinanty rozwoju, wskazano na rolę polityki i społeczno-gospodarczej w nowych uwarunkowaniach.
29.40
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii.
wydawca: CeDeWu
stara cena 59.00 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki analizy procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce światowej na początku XXI wieku. W badaniu przyjęto założenie, że globalny kryzys gospodarczy stawia też znaki zapytania nad sensem kontynuowania integracji regionalnej, bowiem również najbardziej zintegrowane gospodarki 27 krajów UE stają się źródłem rozluźnienia dotychczasowych związków pomiędzy nimi. Szczególną uwagę zwrócono więc na problem przyszłości europejskiego modelu integracji gospodarczej i politycznej oraz możliwości przeniesienia tych rozwiązań na inne obszary świata (Azja Wschodnia, Afryka), co wydaje się mieć współcześnie niezwykle istotne znaczenie w wymiarze teoretycznym i praktycznym. W pracy wykorzystano dorobek współczesnej teorii integracji, teorii optymalnych obszarów walutowych, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych.
wydawca: Difin
stara cena 46.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
Głównym celem opracowania jest próba identyfikacji uwarunkowań i mechanizmów, mających wpływ na tworzenie innowacji z uwzględnieniem elementów mikro- i makroekonomicznych. Do osiągnięcia powyższego celu konieczne było przedstawienie modelowych osiągnięć nauki w obszarze prezentowanej problematyki. Publikacja obejmuje: przedstawienie i omówienie innowacji jako przedmiotu badań rożnych nurtów ekonomii, zdiagnozowanie i rozpoznanie wpływu mechanizmów państwowych na postęp technologiczny i rozwój gospodarczy, rozpoznanie i ocenę roli konsumenta w procesie tworzenia innowacji, identyfikację uwarunkowań tworzenia innowacji, właściwości i przebieg długich cykli Nikołaja Kondratiewa w kontekście zmian technologicznych, zdiagnozowanie innowacji jako specyficznego procesu, do powstania którego niezbędne jest zaangażowanie się większej liczby przedsiębiorstw, identyfikację "zielonych innowacji" i ich roli w rozwoju gospodarczym, przegląd wybranych dokumentów strategicznych o charakterze horyzontalnym, zdiagnozowanie znajomości problematyki innowacji i postaw proinnowacyjnych studentów. Cechą prezentowanej pracy jest podkreślenie dynamizmu procesu innowacji.
33.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.69/6
 
Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek. Wynika to z faktu, iż obecnie innowacyjność traktuje się jako jedną z najistotniejszych determinant rozwoju i konkurencyjności gospodarczej. Część uwagi poświęcono także czynnikom warunkującym zdolność innowacyjną w skali mikro i makroekonomicznej. 
wydawca: Difin
stara cena 38.00 PLN
33.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 12 ]     następne »  
strona:   / 12
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b4ec6a3232a575477d4d79d7f6de9324, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b4ec6a3232a575477d4d79d7f6de9324, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0