Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_a773e8087f1e4a1568962b0deeafc2c7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3b432b8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3b5071d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3b512a5' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3b681fc' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3b85ed4' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3bd5ddc' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3bdc6dd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3be29b1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3c0c977' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3c32b4f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dd0ab3c6dea9' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Społeczeństwo - obywatel | aktywizacja społeczności lokalnych
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 77
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.57/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (23.09 GBP)
Cities are the future. In the past two decades, a global urban revolution has taken place, mainly in the South. The 'mega-cities' of the developing world are home to over 10 million people each and even smaller cities are experiencing unprecedented population surges.
wydawca: Zed Books
130.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.72/6
 
Jak wygrać wybory samorządowe? Do tej pory nikt nie pokusił się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku wyborów samorządowych jest to o tyle trudne, iż każdy region ma inne potrzeby, problemy, "rządzi się swoimi prawami". Elektoratu regionalnego nie można oceniać poprzez pryzmat kampanii parlamentarnych.
Bohaterowie książki "Jak wygrać wybory samorządowe?" próbują wspólnie z autorem zaprezentować pewne obszary strategii wyborczych, które są niezbędne w drodze do sukcesu. Poruszane są aspekty kreowania wizerunku politycznego, metody wykorzystania mediów w działaniach wyborczych czy zagadnienia budowania marki politycznej. Przedstawiono również przykłady udanych manewrów przedwyborczych.
stara cena 39.90 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
W niniejszej monografii rozwinięta została koncepcja przyznająca sektorowi kreatywnemu fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania się metropolii. Autorka podjęła się zadania uchwycenia wielorakich przejawów wpływu tego sektora gospodarczego na społeczno-ekonomiczną przestrzeń największych polskich miast. W monografii analizowano zatem takie zjawiska i procesy w ujęciu teoretycznym, jak: metropolizacja, sektor kreatywny, klastry, gentryfikacja i rewitalizacja, a także polityka miejska Unii Europejskiej.  W efekcie przeprowadzonych prac badawczych w sposób syntetyczny zobrazowano wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się takich funkcji metropolitalnych, jak: gospodarcza, informacyjna, naukowa, edukacyjna, kulturalna, duchowa i dziedzictwa kulturowego oraz turystyczna.
24.15
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Wybitnie praktyczna książka, której celem jest dokładne pokazanie zasad funkcjonowania i opodatkowania fundacji i stowarzyszeń.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
159.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
"Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka" to książka, w której przedstawiono analizy dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce, pokazane z perspektywy rzeczywistości gospodarczej, w jakiej te podmioty funkcjonują. W publikacji opisano rozwój i przemiany trzeciego sektora po 1989 roku oraz typy (profile) rozwoju organizacji wyróżnione na podstawie badań własnych autorki. Zawarto także informacje dotyczące specyfiki organizacji pozarządowych, ich roli i znaczenia rozpatrywanych z punktu widzenia wielu teorii (przede wszystkim ekonomicznych, ale także socjologicznych i politologicznych).
wydawca: Sedno
stara cena 47.00 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Teoretyczna i empiryczna eksploracja warunków porozumiewania się jest niezwykle użyteczna dla osiągania ponadjednostkowego rozumienia się, a tym samym osiągania wysokiej jakości życia społecznego. Z jednej strony opis ram, w których przebiega komunikacja, próba sprecyzowania modelu i wzorca komunikacji określają ich znaczenie, możliwości i konsekwencje dla procesu kształtowania się relacji międzyludzkich oraz ich ostatecznego charakteru, z drugiej zaś możliwe wydaje się ukazanie, jak określony sposób komunikowania się kształtuje jakość relacji, a ostatecznie - jak jednostkowe kompetencje komunikacyjne wpływają na nasze życie w jego osobistym i społecznym wymiarze. Ze Wstępu
stara cena 44.80 PLN
38.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Książka zawiera cykl wykładów interdyscyplinarnych prof. Ewy Rewers wygłoszonych na krakowskiej ASP. W zamyśle organizatorów wykłady miały na celu przybliżenie słuchaczom różnorodnych teorii obejmujących różnorodne działy nauk humanistycznych, by spojrzeć na architekturę także pod kątem przestrzeni społecznej wyczulonej na konieczność przedstawiania zmian kulturowych.
46.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Jednym z najważniejszych kryteriów, a zarazem czynników sprawczych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest aktywność społeczna. Aktywność społeczna może i powinna występować w różnych wymiarach oraz w wielu formach. Wymiarami aktywności społecznej mogą być różne poziomy czy segmenty przestrzeni społecznej albo - mówiąc inaczej - przestrzeni publicznej.
stara cena 49.00 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
 
Spośród wielu metafor organizujących myślenie socjologiczne coraz większą popularność zyskuje metafora zakorzenienia/wykorzenienia. Nie powinno nas to dziwić, żyjemy wszak w dobie gwałtownych przemian norm i relacji społecznych, ról i tożsamości, instytucji i organizacji - a więc wszystkiego tego, co tworzy glebę społecznego życia i pozwala jednostkom odnajdywać swe własne w nim miejsce. A ściślej, co pozwalało, gdyż to właśnie doświadczane współcześnie przemiany, pozbawiając nas możliwości jednoznacznego określenia naszego miejsca w kulturze i społeczeństwie, rodzą w nas poczucie wykorzenienia, braku przynależności, obcości wreszcie. To poczucie wykorzenienia wydaje się dziś nieodłącznym korelatem procesów indywidualizacji.
stara cena 40.95 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Podstawowe dwie tezy, jakie prezentuje książka, to: słabość socjologicznej teorii instytucji dialogu obywatelskiego oraz niedojrzałość polskiej demokracji uczestniczącej. Część artykułów (zwłaszcza w części pierwszej) koncentruje się na interesującej i kompetentnej dyskusji wokół tej pierwszej tezy (toczonej także w perspektywie europejskiej); zdecydowana większość artykułów empirycznych (odnoszących się do konkretnych badań instytucji partycypacyjnych w Polsce) dowodzi słabości badanych instytucji polskiego dialogu obywatelskiego. Motyw barier, ograniczeń, pozorowania, obciążeń kulturowych, sztuczności czy fasadowości dialogu dominuje, ale - co jest istotną cechą tej publikacji i wyróżnia ją na tle wielu prac dotyczących pokrewnej problematyki - nie przeradza się w czarnowidztwo ani obezwładniające malkontenctwo; stanowi raczej punkt wyjścia do analiz konstruktywnych, poszukujących dróg wyjścia z kryzysu demokracji, możliwych kierunków reform, przełamania barier i niekorzystnych uwarunkowań i  naprawy instytucji obywatelskiego dialogu i komunikacji. Tego rodzaju interesujących poszukiwań teoretyczno-poznawczych i propozycji reform instytucji DO w poszczególnych artykułach tomu i w podsumowaniach znajdujemy bardzo wiele.
stara cena 27.00 PLN
25.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.51/6
 
Rozdział I WPROWADZENIE DO ROZWOJU, PROGRAMOWANIA I ZARZĄDZANIA LOKALNEGO
Rozdział II METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI    
Rozdział III MODEL ORGANIZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Rozdział IV PROCEDURY WDRAŻANIA LOKALNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
Spis treści: Zbigniew Rykiel – Przedmowa,
Część I. TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA A TOŻSAMOŚĆ TERYTORIALNA:
Zbigniew Rykiel – Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze (Kultura a przestrzeń społeczna, Tożsamość społeczna a tożsamość terytorialna, Etniczność a terytorialność, Natężenie tożsamości terytorialnej, Wymiary tożsamości terytorialnej, Transkulturowość a transgraniczność, Symbolika i mitologizacja terytorialności, Terytorialność a wspólnoty nieterytorialne, Zakończenie)
 
18.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.57/6
 
Książka profesora Głowackiego jest jasnym i donośnym głosem przekonującym ostatnich niechętnych i opierających się nadchodzącym możliwościom jutra w projektowaniu przestrzeni.
stara cena 85.00 PLN
75.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.87/6
 
Książka prezentuje szereg rozważań na temat przemian społecznych i gospodarczych, zaistniałych na skutek procesów globalizacyjnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
* Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych
* Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich
* Location mattes – analiza zależności pomiędzy dostępnością przestrzenną a sukcesem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich Mazowsza
* Struktura budżetów gmin wiejskich jako rezultat ich peryferyjności
37.80
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Praca krakowskich antropologów i socjologów jest poświęcona procesom uspołeczniania miejsc, a więc owych szczególnych form, jakie ludzie nadają przestrzeni, w której żyją i działają. Autorzy podejmują polemikę z dwiema tradycjami badania społecznych procesów uspołeczniania przestrzeni. Pierwsza wiąże się z pojmowaniem miejsca jako tego, co lokalne, geograficznie usytuowane i bezpośrednio doświadczane. Zdaniem twórców prezentowanego tomu miejsca nie należy utożsamiać z lokalnością. Miejsce nie musi być obszarem zamkniętym, mającym wyraźne i trwałe granice. Lokalność odnosi się do relacji, działań i treści społeczno-kulturowych występujących w niewielkiej skali przestrzennej. Natomiast miejsce jest społeczną organizacją przestrzeni realizowaną poprzez działania oraz relacje istniejące i rozgrywające się w różnych przestrzennościach społecznych, nie tylko małej skali.
stara cena 37.80 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
   
W książce przedstawiono interdyscyplinarną analizę czynników decydujących o zdolnościach rozwojowych lokalnych społeczności w pięciu wybranych regionach Polski. Analizie poddano wskaźniki ekonomiczne wzrostu, kapitał ludzki i jego jakość oraz uwarunkowania instytucjonalne - aspiracje, zaufanie, kapitał społeczny.
stara cena 29.40 PLN
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Dobrobyt społeczności lokalnych jest ściśle związany z poziomem kompetencji jednostek w tworzeniu i korzystaniu z postępu technologicznego, informacyjnego i społecznego. Książka przedstawia badania czynników decydujących o poziomie kompetencji, takich jak: zdolność do tworzenia innowacji, zdolność do zatrudnienia, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, kompetencje osób starszych, zachowania dotyczące środowiska naturalnego, a także pozyskiwanie dochodów publicznych i absorpcja wydatków publicznych na poziomie władz lokalnych.
Książka w języku angielskim i polskim.
29.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Oto trzecia, po Ślązakach w Warszawie i Księdze Ślązaków, część "trylogii śląskiej" Jana Cofałki. W tym tomie zawarty jest zapis przenikających się i jak fale świetlne interferujących rodowodów i doświadczeń Ślązaków oraz Kresowiaków, którzy po okrucieństwach wojennych, po masowych przesiedleniach, wysiedleniach, eksmisjach i wypędzeniach zostali na siebie skazani. Jan Cofałka, świetny biografista, który umie plastycznie i wszechstronnie pokazać osobowości ludzi, nie szuka w historii okropieństw, dobrze wiedząc, że jest ich tam bez liku. Szuka w niej urody życia, jego barwy, powabu, aromatu, i czyni to na rozległym, epickim tle wielkiej wędrówki ludów, która w połowie XX w. wyrzuciła mieszkańców Kresów z ich domów i kazała zamieszkać w innych miastach, wsiach, w innej scenerii i w świecie często innej kultury materialnej oraz obyczajowej. Pisze o uczestnikach powstań śląskich i ich potomkach, o byłych powstańcach warszawskich i synach Orląt Lwowskich, o członkach Hitlerjugend, Komsomołu i ZMP, którzy siedząc często w tej samej ławce szkolnej, nie pozabijali się, nie wyniszczali się, nie licytowali się, kto z nich większych krzywd doznał, ale stworzyli niezwykłą społeczność. Takiego spojrzenia na historię powojennego Śląska w biografistyce polskiej dotychczas nie było. Jan Cofałka napisał książkę o wyższości tolerancji nad ksenofobią, o dobrodziejstwach płynących z postawy, gdy ludzie stronią od nienawiści, a pamięci nie zastępują pamiętliwością. prof. Stanisław Nicieja
wydawca: Scholar
stara cena 45.15 PLN
39.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a773e8087f1e4a1568962b0deeafc2c7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a773e8087f1e4a1568962b0deeafc2c7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0