Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_3cf0cd337af0df4215ecce14f4af1b12, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d325861' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d374199' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d37ea8f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d385b90' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d3a315e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d3bfde8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df687d40787f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Planowanie rozwoju | obszary metropolitalne
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 106
strona:   / 6
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.07/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (89.25 GBP)
The cities of Asia and the Pacific are at the epicentre of development in what is arguably, the most populous, culturally distinctive, and economically powerful region in the world. 16 major cities such as Tokyo, Shanghai, Manila, Jakarta, Bangkok, Singapore, Auckland, Kuala Lumpur and Santiago, located in countries as diverse as Mexico and Vietnam, Samoa and India, China and Australia, exemplify the changing patterns of development across this vast region of the world. By tracking economic and social trends the contributors to this collection reveal how a wide range of political and cultural factors have interacted over time to provide a powerful explanation for the shape and characteristics of 'the city' today.
 
504.26
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (30.44 GBP)
By 2030 more than sixty percent of the world's population will live in urban areas, with most of the world's population growth over the next twenty-five years being absorbed by cities and towns in low and middle income countries. What are the consequences of this shift? Demographic pressure already strains the capacity of local and national governments to manage urban change. Today, nearly one billion people live in slums, and in the absence of significant intervention that number is set to double in the next two decades.
171.98
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.57/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (23.09 GBP)
Cities are the future. In the past two decades, a global urban revolution has taken place, mainly in the South. The 'mega-cities' of the developing world are home to over 10 million people each and even smaller cities are experiencing unprecedented population surges.
wydawca: Zed Books
130.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.74/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (115.50 GBP)
In Planning Asian Cities: Risks and Resilience, Stephen Hamnett and Dean Forbes have brought together some of the region's most distinguished urbanists to explore the planning history and recent development of Pacific Asia's major cities. They show how globalization, and the competition to achieve global city status, has had a profound effect on all these cities. Tokyo is an archetypal world city.
652.58
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU EURO (149,75€)
This book attempts to provide insights into the achievement of a sustainable urban form, through spatial planning and implementation; here, we focus on planning experiences at the levels of local cities and some metropolitan areas in Asian countries. This book investigates the impact of planning policy on spatial planning implementation, from multidisciplinary viewpoints encompassing land-use patterns, housing development, transportation, green design, and agricultural and ecological systems in the urbanization process. We seek to learn from researchers in an integrated multidisciplinary platform that reflects a variety of perspectives, such as economic development, social equality, and ecological protection, with a view to achieving a sustainable urban form.
wydawca: Springer
606.44
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.63/6
 
Książka została napisana na podstawie wyników badań i materiałów zebranych przez Autorkę podczas wielu naukowo-badawczych wyjazdów terenowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przedstawiono i wyjaśniono w niej następujące zagadnienia:

- powstanie i rozwój geografii osadnictwa,
- uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i historyczno-kulturowe wpływające na osadnictwo i kształtujące je,
- wieś i osadnictwo wiejskie – osadnictwo pierwotne, geneza, typy oraz formy osiedli rolnictwa ustabilizowanego, układy przestrzenne wsi i rozłogi wiejskie,
- koncepcje rozwoju obszarów wiejskich,
- miasto i osadnictwo miejskie – powstanie, rozwój i położenie miast, ich charakterystyka oraz funkcje; formy, struktury i rozwój wielkich skupisk miejskich,
- osadnictwo w globalizującym się świecie.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
W niniejszej monografii rozwinięta została koncepcja przyznająca sektorowi kreatywnemu fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania się metropolii. Autorka podjęła się zadania uchwycenia wielorakich przejawów wpływu tego sektora gospodarczego na społeczno-ekonomiczną przestrzeń największych polskich miast. W monografii analizowano zatem takie zjawiska i procesy w ujęciu teoretycznym, jak: metropolizacja, sektor kreatywny, klastry, gentryfikacja i rewitalizacja, a także polityka miejska Unii Europejskiej.  W efekcie przeprowadzonych prac badawczych w sposób syntetyczny zobrazowano wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się takich funkcji metropolitalnych, jak: gospodarcza, informacyjna, naukowa, edukacyjna, kulturalna, duchowa i dziedzictwa kulturowego oraz turystyczna.
24.15
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
SPIS TREŚCI
Wojciech Jarczewski:
Regionalne polityki rewitalizacji – wnioski okresu programowania 2014-2020

Magdalena Staniszkis:
Rewitalizacja i zrównoważony rozwój miasta – przemiany Warszawy po 1990 r.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Aleksandra Jadach-Sepioło,Tomasz Zegar:
Rewitalizacja w Warszawie - doświadczenia i perspektywy

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann:
Rewitalizacja Powiśla w Warszawie. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian

Anna Jeziorska:
Rewitalizacja fragmentów obszarów śródmiejskich w wybranych miastach europejskich

Anna Rembowicz-Dziekciowska:
Kultura i działalność twórcza potencjalnym motorem rewitalizacji przestrzeni publicznych starego miasta w Bydgoszczy

Ewa Wojtoń:
Nowa funkcja w starych murach – rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję na wybranych przykładach

Beata Nowogońska:
Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie

Marek Gachowski:
Centrum handlowe Agora w Bytomiu jako przykład rewitalizacji XIX-wiecznej struktury kwartałowej

Dariusz Gaweł:
Detal urbanistyczny w rewitalizowanych przestrzeniach publicznych polskich miast
25.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
 
Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród praktyków. Osią debaty są niekorzystne zjawiska, generujące kluczowe problemy współczesnego społeczeństwa, m.in. narastanie dywergencji, nie tylko pomiędzy poszczególnymi regionami i krajami, ale także wewnątrz regionów i innych złożonych jednostek przestrzennych. Przejawem tych procesów jest narastanie polaryzacji społeczeństw tych jednostek. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, akceptowany również przez autora niniejszej publikacji, że głównej metody w budowaniu dobrobytu społecznego, wyrażającego się w zrównoważonym rozwoju społeczno-ekonomicznym (gospodarczym), trzeba upatrywać w upodmiotowieniu społeczności lokalnych i budowie społeczeństwa obywatelskiego, jak też należy poddać wnikliwej debacie problem nowego paradygmatu w naukach ekonomicznych, zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego i gospodarki przestrzennej.
wydawca: CeDeWu
stara cena 60.00 PLN
51.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.25/6
Z uwagi na tematykę podjętą przez autorów opracowanie zostało podzielone na cztery części tematyczne. Pierwsza część zawiera problematykę uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, krajów oraz obszarów metropolitalnych. Druga część tematyczna obejmuje problemy mniejszej skali przestrzennej. Poruszane są w niej kwestie znaczenia przestrzeni publicznych w skali lokalnej, gospodarki kreatywnej, marketingu terytorialnego, partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi itp. W kolejnej części poruszane są problemy innowacyjności i przedsiębiorczości w różnej skali przestrzennej. Tematyka oscyluje wokół innowacyjności gospodarki europejskiej, sposobów jej finansowania w Polsce, zarządzania ryzykiem i wiedzą w przedsiębiorstwach, wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, również w aspekcie transgranicznym, a także wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera także wybrane zagadnienia z obszaru gospodarki przestrzennej i teorii ekonomii.
52.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.58/6
Dominika Wojtowicz, Kinga Paciorek: Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Quality management systems and effective use of EU funds], s. 5–18;
Andrzej Młodak: Statystyka metropolii polskich – problemy i perspektywy [Statistics relating to Polish metropolises – problems and perspectives], s. 20–37;
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym [Metropolitan functions of the Upper-Silesian Metropolitan Area], s. 39–61;
Artur Bajerski: Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania [Pupil movement between school catchment areas and differences in examination results of primary and secondary schools. The case of Poznań], s. 62–76;
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
Główne zagadnienia zawarte w publikacji:
- Przegląd systemów zarządzania obszarami metropolitalnymi w literaturze przedmiotu
- Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii monocentrycznej – Krakowskiego Obszaru metropolitalnego
- Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii policentrycznej „Silesia”
- Obszary metropolitalne w krajowych i regionalnych dokumentach planistycznych
- Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych
- Podstawy prawne planowania i instrumenty gospodarki przestrzennej na obszarach metropolitalnych
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.79/6
Joanna Ulańska, Marta Borowska-Stefańska - Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Agnieszka Ogrodowczyk - Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu
Bartosz Bartosiewicz - Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Bartosz Bartosiewicz, Iwona Pielesiak - Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Iwona Pielesiak - Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Bartosz Bartosiewicz - Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego-pomiar zjawiska
Iwona Pielesiak - Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
Książka podzielona jest tematycznie na IV części: czynniki wzrostu regionalnego, procesy metropolizacji - metropolie Polski wschodniej, funkcja turystyczna metropolii oraz procesy miastotwórcze. Zaproponowana przez autora strategia działań ekonomicznych i społecznych będzie istotnym wkładem w proces dokonujących się przemian regionalnych w regionach przygranicznych.
49.95
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Tom zawiera 19 opracowań autorów reprezentujących prawie wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce. Problematyka zamieszczonych tu artykułów nawiązuje do aktualnych problemów badawczych aglomeracji miejskich w Polsce, od teoretycznych i metodologicznych rozważań do ujęć empirycznych i przeglądowych.
40.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.07/6
Zagadnienia przedstawione w kolejnych rozdziałach książki to m.in.: żywiołowość procesów przestrzennych, społeczne konsekwencje lokalizowania osiedli na terenach wiejskich oraz problem niedostatecznej kontroli procesów suburbanizacji.
36.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
Zbiorowy transport publiczny jest podstawowym elementem funkcjonowania aglomeracji poznańskiej i warunkiem jej zrównoważonego rozwoju, jest także gwarantem mobilności mieszkańców aglomeracji, zwłaszcza obecnie, kiedy poruszanie się własnym samochodem jest niezwykle utrudnione ze względu na wysoki poziom kongestii transportowej sieci drogowej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]     następne »  
strona:   / 6
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3cf0cd337af0df4215ecce14f4af1b12, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_3cf0cd337af0df4215ecce14f4af1b12, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0