Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_4220b9a4e6123272f164d45df81a6fc8, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68148c57e0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6814913e5f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681493c251' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6814957895' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681499e2d1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Planowanie rozwoju | obszary wiejskie
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 154
strona:   / 8
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (23.09 GBP)
Growing numbers of residents are getting involved with professionals in shaping their local environment, and there is now a powerful range of methods available, from design workshops to electronic maps. The Community Planning Handbook is the essential starting point for all those involved - planners and local authorities, architects and other practitioners, community workers, students and local residents. It features an accessible how-to-do-it style, best practice information on effective methods, and international scope and relevance.
130.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (565.95 GBP)
Effective strategies for management should consider sustainable development and planning and emphasise the need to handle these matters in an integrated way These volumes contain the contributions presented at the Second International Conference on Sustainable Development and Planning which deal with the following topics: City planning; Environmental impact assessment; Environmental legislation and policy; Environmental management; Waste management; Resources management; Geo-informatics; Transportation; Ecosystems analysis, protection and remediation; Regional planning; Rural development; A Multidisciplinary approach to territorial and environmental risk assessment and management; Social and cultural issues; Urban landscapes.
wydawca: WIT Press
3197.62
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.07/6
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano punktację sumaryczną jako syntetyczną miarę rozwoju. W pracy zamieszczono wyniki analizy dla 6 województw wykazujących się najwyższym współczynnikiem rozwoju na mieszkańca.
25.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.06/6
Raport "Polska wieś 2010" prezentuje zjawiska demograficzne, ekonomiczno-rolnicze, społeczne, kulturowe i środowiskowe, które składają się na wielowymiarową analizę rozwoju wsi. Książkę zamykają uwagi socjologów i ekonomistów o najważniejszych przemianach, jakie dokonały się na polskiej wsi w latach transformacji systemowej i integracji europejskiej.
wydawca: Scholar
38.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
   
"Rozwój regionalny postrzegany jest powszechnie jako koniunkcja wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Chodzi przy tym o taki rodzaj koniunkcji, który zapewnia harmonijne zmiany w obu wyróżnionych obszarach, a w rezultacie zrównoważony rozwój rozpatrywany w skali regionalnej.[...]
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.42/6
   
Książka jest próbą oceny zmian na polskiej wsi, dokonaną przez znawczynię tej problematyki. Dobrze został wybrany moment na takie podsumowanie – ponad 20 lat transformacji i prawie 10 lat przynależności do Unii. Pozwala to ukazać polską wieś w momencie, w którym już ujawniają się trwałe prawidłowości, a nie tylko perturbacje okresu przejściowego.
dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
wydawca: Scholar
stara cena 36.75 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Zasadniczym celem pracy jest prezentacja i ocena zagrożeń środowiskowych występujących na obszarach wiejskich, skali i charakteru działań podejmowanych w celu eliminacji bądź minimalizowania tych zagrożeń przez wybrane podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich oraz kształtowania środowiska w procesie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
stara cena 45.50 PLN
43.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
 
Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku badawczego i dydaktycznego profesora Janusza Gudowskiego.

Publikacja poświęcona badaniom nad perspektywami rozwojowymi obszarów wiejskich w różnych rejonach świata. Tom ten powstał dla uhonorowania pracy naukowej i dorobku dydaktycznego prof. dr. hab. Janusza Gudowskiego. Autorami zebranych tu tekstów są wieloletni współpracownicy Profesora, znani specjaliści w dziedzinie badań nad obszarami wiejskimi, głównie w regionach słabiej rozwiniętych.
stara cena 51.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Turystyka jako jedna z funkcji obszarów wiejskich
Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1995-2005
46.67
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
Monografia podejmuje problematykę kształtowania przestrzeni wiejskich na bazie uzyskanych wyników badań własnych, szeroko cytowanej literatury obcej i krajowej oraz aktualnie obowiązujących reguł prawnych zawartych w dyrektywach unijnych, polskich ustawach, rozporządzeniach, instrukcjach i wytycznych dotyczących tego zagadnienia. Omówiono sposoby, metody i cechy, które należy brać pod uwagę przy charakterystyce i analizie opracowywanego obszaru oraz metody opracowania planu urządzeniowo-rolnego i ogólnego projektu scalania gruntów.
29.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
 
Przedmiotem badań szczegółowych były miasta wojewódzkie: Kraków, Poznań, Rzeszów, miasta powiatowe: Będzin (woj. śląskie), Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) oraz małe miasta: Gorzów Śląski (woj. opolskie), Pyzdry (woj. wielkopolskie).
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
Chociaż od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, podobnie jak od inicjacji przeobrażeń w sektorze państwowych gospodarstw rolnych, to jednak sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim nie należy do najlepszych. Utrzymywanie istniejących miejsc pracy, tworzenie nowych - szczególnie na obszarach wiejskich, tudzież walka z bezrobociem muszą być odpowiednio dopasowane do specyfiki regionu i jego mieszkańców.
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.62/6
Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich z natury rzeczy jest zróżnicowany w przestrzeni. Podstawowym problemem do rozwiązania, stanowiącym główny cel pracy jest określenie kierunków tego zróżnicowania i poszukiwanie mechanizmów wyjaśniających istniejące dysproporcje. Pomiar rozwoju obszarów wiejskich w Polsce przeprowadzono w trzech współzależnych odsłonach, z których pierwsza dotyczyła określenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, druga rozpoznania jego profilów struktur społeczno-gospodarczych, a trzecia - charakterystyki lokalnych uwarunkowań rozwoju. Przyjęto taki schemat postępowania uznając, że dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy układu lokalnego znajduje odzwierciedlenie w poziomie i strukturze jego rozwoju. Obie te właściwości opisują zasadniczo efekty rozwojowe. A przecież nie mniej ważne są endogeniczne warunki rozwoju, w których te właściwości ujawniają charakter i siłę swojego oddziaływania. Powszechnie uważa się, że warunki i efekty rozwoju determinują jego poziom. Poszukiwano więc prawidłowości wyjaśniające nie tylko istniejące zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, ale także jego struktur i uwarunkowań lokalnych.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.85/6
 
Kultura ekonomiczna stanowi część szeroko rozumianej kultury, dorobek społeczeństwa wpływający istotnie na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomiczne, a także na wzory zachowań ludzi, jakość stosunków międzyludzkich w organizacjach oraz warunki rozwijania wiedzy o procesach ekonomicznych. Jest kategorią badawczą, która daje wiele możliwości określenia siły i kierunku związków cech kulturowych z rozwojem gospodarczym. Dla obszarów wiejskich rozpoznanie jej istoty może oznaczać konstruowanie celowanej polityki rozwoju najbardziej adekwatnie odpowiadającej na potrzeby regionu i jego mieszkańców, przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Kulturę ekonomiczną definiowaną jako sposób myślenia i działania jednostek oraz zbiorowości społecznych w sferze gospodarki należy uznać za czynnik rozwoju gospodarczego.
stara cena 42.00 PLN
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Autorka chyba najwięcej uwagi poświęca obojętności, jaka cechuje nowych mieszkańców podmiejskich wsi, obojętności wobec siebie i wobec zasiedziałych mieszkańców wiosek, oraz towarzyszącej temu zjawisku wzajemnej niechęci mieszkańców i lokalnych liderów. Ewidentnie nie ma mechanizmów, które mogłyby zachęcać do tworzenia nowych wspólnot. Wielką zaletą pracy jest, że sporo miejsca poświęca się w niej dzieciom, których potrzeby są uwzględniane jedynie w niewielkim stopniu przez dorosłych przenoszących się na wieś. Trzeba o tym pisać i dobrze, ze ten wątek pojawia się w książce. Z recenzji prof. dra hab. Zdzisława Macha
wydawca: NOMOS
stara cena 43.00 PLN
40.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach - a także w sytuacji polskiego rolnictwa - należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych. Jest to cenny punkt widzenia, gdyż pozwala unaocznić, że gospodarstwa rolne to małe przedsiębiorstwa i różnicowanie działalności jest pomysłem na zarabianie pieniędzy w każdym biznesie, także w rolnictwie.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej
wydawca: Difin
stara cena 52.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
 
Niniejsza książka to obecnie jedna z nielicznych analiz socjologicznych o ogólnokrajowym charakterze. (...) Największą zaletą pracy jest sięgnięcie do "głębi" opisanej problematyki i wyeksponowanie oprócz pozytywnych cech integracji także problemów z nią związanych, dotyczących w szczególności mniejszych gmin i drobniejszych producentów rolnych (...). Piotr Nowak nie stara się tworzyć nowych pojęć, natomiast wykorzystuje już istniejące i w miarę upowszechnione, chociaż często kontrowersyjne terminy na potrzeby własnego opracowania. To nadaje wspomnianym pojęciom głębszy sens niż wiele ogólnych definicji. Możemy więc w tym tekście znaleźć takie pojęcia, jak: rozwój zrównoważony, wielofunkcyjny, globalizacja, zawirowania rozwoju wsi w drugiej połowie XX wieku, deruralizacja, dezagraryzacja, depezantyzacja itp. 
Z recenzji prof. dra hab. Lucjana Kocika
stara cena 39.90 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
   
Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Przedstawia kluczowe koncepcje na temat rozwoju tych obszarów, a także główne przyczyny powstania, ewolucji, umacniania się polityki wiejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
wydawca: ASPRA
stara cena 39.00 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
Opracowanie obejmującej problemy zróżnicowań przestrzennych i analiz regionalnych, nierównomierny rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, procesy demograficzne, związane z zatrudnieniem ludności na terenach wiejskich różnicowanie się zaludnienia tych obszarów, a także kształtowanie się wysoko zurbanizowanych stref podmiejskich. W stosunku do tych stref na drugim biegunie powstają słabo zaludnione, zdominowane przez funkcję rolniczą o tradycyjnej strukturze obszary o cechach peryferyjnych, określane czasem jako obszary depresji gospodarczej. Pewną szansę dla ich rozwoju stanowi funkcja rekreacyjna, nie zawsze doceniana przez władze lokalne. Ważną rolę w kształtowaniu nowych funkcji gospodarczych na tego rodzaju obszarach odegrać może doradztwo, skupione w systemie Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wymaga ono jednak pewnych zmian o charakterze organizacyjnym, w ich zdefiniowaniu pomocna może być analiza podobnych systemów działających w innych krajach europejskich i USA.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Książka przedstawia bardzo ciekawy obraz przemian zachodzących na obszarach wiejskich naszego kraju w drugiej fazie tzw. transformacji ustrojowej. Autorzy opracowania odpowiadają na pytania dotyczące cech konstytutywnych, opierających się zmianom, jakim ulega wieś. Omawiają też kwestie zapewniające wsi jej niezmienną tożsamość mimo zmieniającego się świata.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]     następne »  
strona:   / 8
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_4220b9a4e6123272f164d45df81a6fc8, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_4220b9a4e6123272f164d45df81a6fc8, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0