Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_c5aa98652b2c450ca67d32e3fb9c85f2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf60f34aa' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf610d92b' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf610e3b8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf612375a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf613c178' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf617eba8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf6185589' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf618ad0f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf61a1f5c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf61c334f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbaf620abc7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Urząd i Administracja | współpraca i związki samorządów
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 26
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.10/6
 
Jedyna na rynku! Pełna dokumentacja w jednym miejscu!

Aby kadrowy w jednostce samorządowej mógł sprawnie i zgodnie z prawem wypełniać swe obowiązki, musi - prócz przepisów Kodeksu pracy - uwzględnić liczne odrębności wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), a także z innych ustaw i rozporządzeń.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
168.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
Spis treści:
Wstęp. Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych: wyzwanie badawcze a praktyka społeczna
I. Instytucje mają znaczenie. Wpływ ładu społecznego na rozwój gospodarczy
II. Samorząd ma znaczenie
III. Strukturalne przesłanki strategii rozwoju społeczno-gospodarczego: kondycja gospodarcza i społeczna województw
IV. Władze publiczne samorządu terytorialnego w Polsce: kreator czy hamulec rozwoju społeczno-gospodarczego?
V. Obywatele – uczestnicy czy obserwatorzy procesów rozwojowych?
VI. Rola samorządu wojewódzkiego w opinii mieszkańców
VII. Tworzenie strategii rozwojowej. Rola elit samorządowych i obywateli
VIII. Powiaty: w poszukiwaniu roli i wpływu
Zakończenie. Modernizacja zarządzania publicznego jako warunek przełamania barier rozwoju cywilizacyjnego
stara cena 42.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
 
Książka zawiera szerokie omówienie wielu aspektów współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, które może, w zależności od celu, przybrać różną postać. Najpopularniejszą formą współdziałania są związki międzygminne i powiatowe, innymi rodzajami są porozumienia i stowarzyszenia - zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Z uwagi na pilną potrzebę modyfikacji prawodawstwa samorządowego w celu znaczącego zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, wzmocnienia partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego oraz uporządkowania relacji między organami stanowiącymi i wykonawczymi tych jednostek w publikacji zaprezentowany jest projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.
stara cena 129.00 PLN
108.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.80/6
W pracy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, w których wzięło udział 1147 mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Objęły one ocenę aktualnych procesów społeczno-gospodarczych w aglomeracji, poziomu rozwoju infrastruktury i usług publicznych oraz kluczowych dziedzin współpracy samorządowej. W ramach badań przeprowadzono również 24 bezpośrednie rozmowy z politykami lokalnymi reprezentującymi różne szczeble polityczne. Forma pytań otwartych dotyczących rozwoju aglomeracji umożliwiła określenie klimatu politycznego wokół idei integracji zarządzania w aglomeracji poznańskiej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitarnej. Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitarne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.44/6
W pracy zaprezentowano poszczególne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego, w tym: - zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, - konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, - tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, - wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań, - umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej oraz umowy partnerstwa. W opracowaniu powołano szeroki wybór orzeczeń sądów oraz organów nadzoru. Istotny walor poznawczy mają przytoczone przez autora i uzupełnione komentarzem akty prawa miejscowego dotyczące poszczególnych form współpracy.
58.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
Spis treści:
Adam Czudec – Wstęp,
Adam Czudec – Specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów górskich (Funkcje obszarów górskich w kontekście polityki spójności, Przesłanki wspierania regionów górskich środkami publicznymi, Polityka ekonomiczna wobec regionów górskich − instrumenty i kierunki zmian),
Artur Ostromęcki, Dariusz Zając – Sytuacja demograficzna a gospodarka karpackiego regionu górskiego (Demograficzne aspekty rozwoju obszarów górskich, Zmiany stanu i struktury działalności pozarolniczej, Charakterystyka zmian w rolnictwie z punktu widzenia możliwości realizacji funkcji obszarów górskich, Działania samorządów gmin na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów górskich)
Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk – Znaczenie zasobów środowiska przyrodniczego w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów górskich (Zasoby środowiska przyrodniczego badanego obszaru, Obszary prawnie chronione, Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju gmin w opinii przedstawicieli władz samorządowych, Zmiany stanu infrastruktury technicznej obszarów górskich, Inwestycje infrastrukturalne samorządów gmin),– Specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów górskich (Funkcje obszarów górskich w kontekście polityki spójności, Przesłanki wspierania regionów górskich środkami publicznymi, Polityka ekonomiczna wobec regionów górskich − instrumenty i kierunki zmian),
21.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
   
Reforma administracji publicznej i ustanowienie w 1998 roku nowych jednostek terytorialnych stworzyły całkiem nowy obraz polskiej administracji publicznej. Z jednej strony zmiany te wywarły skutki na płaszczyźnie prawno-funkcjonalnej, z drugiej zaś - społecznej. gospodarczej i politycznej. Jednym z podmiotów nowej struktury administracyjnej kraju stał się powiat - publicznoprawny związek wykonujący zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, mający charakter jednostki ponadgminnej, z zagwarantowaną konstytucyjnie niezależnością, zarówno od władzy centralnej, jak też innych szczebli samorządu. Kilkanaście lat funkcjonowania powiatów w Polsce stanowi dobrą podstawę do analizy założeń reformy powiatowej oraz zasad działania tego szczebla administracji publicznej, w szczególności pod kątem efektywności oraz skuteczności w realizacji jego ustawowych funkcji.
wydawca: UMCS
stara cena 37.80 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.03/6
   
Socjologia w służbie polityki społecznej i polityka społeczna uzależniona od socjologii
Spójność w polityce społecznej - od polityki spójności ku spójnej polityce aktywizacji
Strategie w biznesie - strategie w polityce społecznej
Strategie wojewódzkie, powiatowe i gminne - podstawy spójnej polityki aktywizacji w Polsce
stara cena 60.00 PLN
52.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.93/6
 
Publikacja stanowi zbiór merytorycznych opracowań wskazujących na najistotniejsze zagadnienia związane z procesem globalizacji, który wpływa na funkcjonowanie oraz zakres zadań administracji publicznej. Autorzy, po dokonaniu dogłębnej analizy problemu, zwracają uwagę na zmiany formalno-prawne oraz faktyczne, które są skorelowane z rozwojem cywilizacyjnym, a tym samym odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej oraz administracji publicznej, która ma zapewnić sprawne funkcjonowanie regionów, krajów wspólnotowych oraz samej Unii Europejskiej.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
 
Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Procedura krok po kroku i z przykładami wyjaśnia m.in.:

    *  jak przeprowadzić otwarty konkurs (etap przygotowawczy, weryfikacja ofert i wybór oferenta, realizacja zadania publicznego – w tym sprawozdanie)
    * jak przygotować właściwą dokumentację,
    * jak przeprowadzić  tryb małych zleceń (małych dotacji),
    * jak zrealizować zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej i innych formach współpracy,
    * jakie są obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych,
    * działania kontrolno-nadzorcze.
 
wydawca: ODDK
stara cena 168.00 PLN
144.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
Na podstawie badań literatury przedmiotu stwierdzono występowanie luk w teorii, które doprowadziły do wyróżnienia trzech głównych obszarów eksplorowanych w badaniach, których wyniki zostały zamieszczone w niniejszej publikacji. Są to: identyfikacja podmiotów wchodzących w skład partnerstw realizujących cele i zadania związane z kreowaniem rozwoju społecznego gminy; diagnoza zakresu stosowania narzędzia i instrumentów zarządzania publicznego i partycypacji społecznej wśród podmiotów współrealizujących cele i zadania partnerstwa; wyjaśnienie, czy i do jakiego stopnia zastosowanie narzędzi i instrumentów zarządzania publicznego i partycypacji społecznej w podmiotach tworzących partnerstwo przyczynia się do skutecznej realizacji integracji społecznej.
 
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
 
Recenzowane opracowanie z pewnością jest rzetelną analizą naukową, ciekawą pomocą dydaktyczną, a w szczególności bardzo istotnym źródłem wiedzy praktycznej, które przyda się wszystkim, którzy zawodowo, naukowo lub na zasadzie chęci poznania problematyki sięgną do niego. Konflikty w administracji publicznej, których jesteśmy świadkami są wypadkową różnego rodzaju przyczyn. Większość z nich nie jest powszechnie znana, w wielu zaś przypadkach błędnie interpretuje się ich źródło (np. uważa się, że dotyczy jedynie płaszczyzny wertykalnej, tj. stosunków między administracją a jednostką). Z tego też powodu próba wyjaśnienia samego pojęcia, źródeł powstawania konfliktów, a w szczególności sposobów ich eliminacji - a w konsekwencji wprowadzania zmian będących przecież , a więc procesem ulepszania, poprawiania, eliminacji błędów na przyszłość - zasługuje na uznanie.
Dr hab. Mariusz Jabłoński, Prof. Uwr
stara cena 103.95 PLN
83.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.65/6
   
"Nie ulega wątpliwości, że jest to praca nowatorska. W polskiej literaturze prac o kontaktach międzynarodowych jest niewiele. (...) Większość tych prac odnosi się zresztą głównie do współpracy gminnej, a bardzo nieliczne poświęcają więcej uwagi samorządom regionalnym. Tymczasem wydaje się, że geografowie mogliby wnieść własny oryginalny wkład w omawianą tu tematykę badawczą, zmniejszając utrzymującą się w polskich studiach samorządowych dominację podejścia prawniczego.” - z recencji Prof. dr hab. Pawła Swianiewicza.
wydawca: Geoprofit
stara cena 25.20 PLN
22.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Tematem książki jest miejsce umów międzynarodowych w systemie źródeł polskiego prawa administracyjnego, przedstawione w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie stosowania umów międzynarodowych przez polskie organy administracyjne i problematykę umowy międzynarodowej jako materialnoprawnej podstawy działań administracji. Przedstawiono też orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach umów międzynarodowych od okresu Polski międzywojennej do czasu...
33.55
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.95/6
Demokracja obywatelska przejawia się najpełniej w samorządzie społecznym, w jego formach, które stanowią wyraz zdecentralizowanej władzy państwowej w różnych dziedzinach życia społecznego. W sferze administracyjnej jest to samorząd terytorialny, w którym społeczność lokalna otrzymuje określony ustawą zakres władzy państwowej i wykonuje ją efektywniej niż administracja rządowa. W tym zakresie samorząd terytorialny jest autonomiczny i suwerenny wobec organów administracji rządowej. 
51.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
Przedstawiony materiał jest obszerny. Obejmuje różne sfery działania samorządu. Zawiera treści z aktów prawnych z literatury przedmiotu - nauki administracji, socjologii i zarządzania oraz programowania, daje tym samym czytelnikowi poszerzoną wiedzę o ustroju politycznym Polski, lokalizmie, samorządzie lokalnym oraz jego transformacji. Na uwagę zasługuje znawstwo autora, co czyni tekst bardzo komunikatywnym. Uwzględnia on dorobek z zakresu historii administracji, samorządu i, moim zdaniem, jest to poszerzone kompendium wiedzy otwierające badania nad regionalizmem.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.82/6
W monografii przedstawiono istotę, genezę, przesłanki oraz zasady podejmowania i realizacji publicznoprawnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych państwach Europy. Wychodząc z założenia, że obecny podział zadań publicznych między jednostki samorządu terytorialnego nie jest doskonały, wykazano, że podejmowanie różne formy współdziałania mogą stanowić mechanizm określonej dobrowolnej korekty zastosowanego przez ustawodawcę sposobu podziału zadań między takie jednostki i przyporządkowanych im środków na ich realizację.
wydawca: C.H. BECK
93.45
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
Książka jest znakomitym źródłem wiedzy z zakresu ustroju, budżetu i gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zagadnień etyki w samorządach. Koniecznej dla wszystkich nowowybranych w wyborach samorządowych 2006.
wydawca: Twigger
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_c5aa98652b2c450ca67d32e3fb9c85f2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_c5aa98652b2c450ca67d32e3fb9c85f2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0