Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_91e3e94195c4f751f196e8da71893575, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6819a4a210' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6819ab01ab' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6819adb3b3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6819b04e24' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6819b3f43f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Urząd i Administracja | zarządzanie urzędem
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 302
strona:   / 16
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 16 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
 GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie.
wydawca: ODDK
stara cena 147.00 PLN
128.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.83/6
 
W publikacji:
omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,
komentarz do wytycznych MSR 8 dotyczący określania zasad (polityki) rachunkowości w firmie,
przykładowa dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości przygotowana w formie zarządzenia wewnętrznego odrębnie dla:
a) jednostki stosującej przepisy ustawy o rachunkowości,
b) jednostki stosującej uregulowania MSSF.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
153.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
 
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
wydawca: Presscom
stara cena 113.33 PLN
39.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i skarbnika.

Autor, doświadczony specjalista, porusza wiele problematycznych zagadnień wynikających z praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia gospodarki finansowej. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finansowej, gdyż dobra znajomość tych kategorii pozwoli Czytelnikom samodzielnie interpretować złożone regulacje prawne.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
154.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.80/6
 
Gotowy wzór instrukcji pomoże zorganizować całokształt spraw związanych z inwentaryzacją – od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów.
wydawca: ODDK
stara cena 115.50 PLN
105.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
W 2006 roku na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu utworzono unikatowy w skali kraju kierunek studiów archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Każdy nowy kierunek wymaga – prócz profesjonalnej kadry – szerokiej podstawy dydaktycznej w postaci podręczników akademickich. Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji ma zaspokoić przede wszystkim potrzeby dydaktyczne.

W niniejszej publikacji chcemy zmienić dotychczasową optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość spełnia inne bardzo ważne funkcje: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, roli marketingowej.
stara cena 24.00 PLN
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
 
Instrukcja pomoże wprowadzić zgodne z przepisami prawa zasady dotyczące przechowywania dokumentów podatkowych i płacowych – gotowy wzorzec zarządzenia wewnętrznego. W instrukcji m.in.: terminy przechowywania poszczególnych dowodów, zasady przetwarzania i zabezpieczanie danych osobowych, przechowywanie elektronicznych dokumentów płacowych i podatkowych, zasady organizacji i zakres działania archiwum zakładowego.

Dzięki suplementowi elektronicznemu (format MS Word) instrukcję można łatwo uzupełnić o własne dane, zmodyfikować, wdrukować.

Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego – seria instrukcji, których celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego poprzez stworzenie zasad i procedur wewnętrznych. Każda z instrukcji stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, w którym wskazano m.in.:

zakresy zadań komórek organizacyjnych mających wpływ na rozliczenia podatkowe
wykazy obowiązków poszczególnych pracowników
formalne wymogi dokumentacyjne
obieg dokumentów i informacji.
wydawca: ODDK
stara cena 115.50 PLN
109.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Z opracowania czytelnicy dowiedzą się między innymi, jak zbudowany jest wykaz akt, co należy wiedzieć, żeby sprawnie z niego korzystać, jak zorganizować skuteczny obieg pism w jednostce, jakie są praktyczne różnice między dziennikowym i bezdziennikowym systemem kancelaryjnym, a także czy warto wybrać Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
112.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
SPIS TREŚCI

Rozdział I
Kilka uwag na temat rozgraniczenia prawa publicznego i prywatnego na przykładzie dozoru technicznego (Maciej Rudnicki, Rafał Szczepaniak)

Rozdział II
Realizacja polityki oświatowej państwa przez kuratora oświaty (Magdalena Pyter)

Rozdział III
Wpływ art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na załatwianie spraw przedsiębiorców (Rafał Biskup)

Rozdział IV
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monika Chlipała)
wydawca: KUL
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.77/6
 
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest regulacją złożoną, z wieloma odesłaniami do innych przepisów prawnych. Ten unikatowy komentarz w bardzo przystępny sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia egzekucji administracyjnej, wątpliwości prawne dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego, kompetencji podmiotów biorących udział w egzekucji, prawidłowości tytułu wykonawczego, udzielania informacji organom egzekucyjnym, przesłanek przerwania toku postępowania, z uwzględnieniem poglądów nauki i najnowszej linii orzecznictwa sądowego.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
149.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.74/6
 
Schemat obiegu 145 dokumentów pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze, w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Pozwala również na archiwizowanie tych dokumentów w porządku wymaganym przez ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe.
wydawca: ODDK
stara cena 126.00 PLN
109.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
 
Instrukcja podatkowego rozliczania wynagrodzeń pomoże wprowadzić jednolite zasady podatkowego rozliczania wynagrodzeń w danej firmie oraz odpowiadające im procedury postępowania.
wydawca: ODDK
stara cena 121.28 PLN
102.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
 
Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.
wydawca: ODDK
stara cena 47.25 PLN
42.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
   
Ideą Projektu jest powiązanie sfery nauki i praktyki. Odbywa się to poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. Postanowiliśmy od nich, jako praktycznie stosujących prawo finansowe w przestrzeni finansów publicznych, uzyskać zestaw problematyki prawnofinansowej, która jest istotna w bieżącym działaniu JST w dziedzinie finansów publicznych. Uczestnicy Projektu dokonali wyboru interesujących ich problemów i analizy prawnofinansowej zgłoszonych przez JST oraz NGO'sy zagadnień, a efekty ich pracy zawarte w niniejszym tomie, zostały omówione na II Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, która stanowiła przestrzeń do wymiany poglądów świata nauki i praktyki oraz dyskusji, a także weryfikacji zasadności efektów pracy naukowej zespołów badawczych i uczestników Projektu.
wydawca: CeDeWu
stara cena 65.90 PLN
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
   
Głównym przesłaniem książki jest uświadomienie czytelnikowi, jak trudne i skomplikowane w praktyce jest zarządzanie sprawami publicznymi. Oznacza to, iż wymaga ono profesjonalizmu; stosowania odpowiednich metod i instrumentów, a także precyzowania standardów i wskaźników pomiaru efektywności oraz mechanizmów kontrolnych służących ewaluacji prowadzonej działalności.
wydawca: Placet
stara cena 47.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Książka obejmuje wiedzę dotyczącą samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie planowania budżetu, kształtowania dochodów, realizacji zadań publicznych oraz zadłużania się. Autor przedstawił teoretyczne podstawy samodzielności finansowej samorządu terytorialnego, zakres tej samodzielności na etapie tworzenia budżetu, źródła dochodów a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, realizację zadań publicznych w a samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie zaciągania długu publicznego.
wydawca: PWE
stara cena 54.90 PLN
49.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
 
Stan prawny: 2013 r.
Wzorcowy regulamin pracy dla jednostki samorządu terytorialnego zawiera rozwiązania prawne wprowadzone ustawą o pracownikach samorządowych. Podpowiada, jak ułożyć: prawa i obowiązki pracownika samorządowego, rozwiązania w czasie pracy, zasady korzystania z Internetu i poczty elektronicznej, telefonów służbowych, ubiór w pracy, bhp, kary porządkowe, kontrole wewnętrzne, itp.
wydawca: ODDK
stara cena 94.50 PLN
84.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.65/6
 
Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji. Autorka szczegółowo omawia: zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania) metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja) procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
123.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Publikacja pomocna w procesie wdrażania i opracowywania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych - adresowana zarówno do jednostek podsektora rządowego, jak i samorządowego.
Pracownicy zobowiązani do wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce znajdą tu szereg praktycznych informacji dotyczących m.in.:
- obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie budżetu zadaniowego,
- przygotowywania budżetu zadaniowego oraz rozwiązywania praktycznych trudności związanych z jego doskonaleniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe formułowanie celów i zadań wraz z doborem mierników realizacji tych zadań,
- ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdawczości zadaniowej oraz kontroli budżetu zadaniowego.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
161.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
 
Do stycznia 2010 r. w działach księgowości istniała tylko kontrola finansowa. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła, obecnie obowiązującą kontrolę zarządczą, która wchłonęła wcześniej działająca kontrolę finansową. Obecnie kierownik jednostki musi wziąć pod uwagę, określone przez Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Wszystkie przepisy wewnętrzne funkcjonujące w jednostce w obszarze finansów nadal obowiązują, pod warunkiem, że stanowią odpowiedź na zidentyfikowane, w procesie analizy ryzyka, istotne ryzyko (należy do ww. standardów). W związku z tym trzeba dokonać przeglądu weryfikacji i aktualizacji obecnie istniejących procedur i dokumentów, zarówno pod kątem zarządzania ryzykiem jak i nowych uregulowań w przepisach powszechnych a ta książka ma za zadanie w tym pomóc.

Do książki dołączono płytę CD, zawierającą wszystkie dokumenty (w wersji edytowalnej i gotowej do wydruku), które znajdują się w książce. Płyta jest bardzo przydatna dla księgowych, które bez problemu mogą dostosować wybrany dokument do swoich potrzeb.
Publikacja przygotowana dla głównych księgowych, skarbników, księgowych, koordynatorów ds. kontroli zarządczej oraz dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą w działach księgowości jednostek samorządowych.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 129.00 PLN
109.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 16 ]     następne »  
strona:   / 16
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_91e3e94195c4f751f196e8da71893575, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_91e3e94195c4f751f196e8da71893575, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0