Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_eb47c09397e5619467d411b203e0828a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817e41a65' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817e9fc2c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817ecaef1' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817ee8d28' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817f3bd62' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Urząd i Administracja | finanse publiczne
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 229
strona:   / 12
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 12 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (69.30 GBP)
Students of economic development, urban studies, non-profit management, public finance, and public administration.
391.55
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
 
Komplet informacji i pełna dokumentacja inwentaryzacji w jednostce budżetowej.
Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielkim zakresie regulują problematykę przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące inwentaryzacji, począwszy od jej rozpoczęcia, przez faktyczne przeprowadzenie, udokumentowanie, na rozliczeniu wyników skończywszy, powinny zostać zdefiniowane w dokumentacji wewnętrznej jednostki, opisującej obowiązującą metodologię – wszystkie te aspekty zawiera omawiana publikacja.
wydawca: ODDK
stara cena 178.00 PLN
154.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.58/6
 
Podatki i opłaty w gminie – jak właściwie zaewidencjonować cały proces wymiaru i poboru podatków i opłat w księgach rachunkowych – praktyczny poradnik dla skarbnika.
wydawca: ODDK
stara cena 180.00 PLN
159.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
 
Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze 2014 r.
wydawca: ODDK
stara cena 199.50 PLN
174.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.90/6
 
Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową.
 
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
172.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
 
Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej – nowe wydanie na 2014 rok!
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).
Publikacja składa się z dwóch części:
część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
część II (NOWOŚĆ) – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
wydawca: ODDK
stara cena 304.50 PLN
259.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
 
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
162.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
 
Niniejsza publikacja to ujednolicony tekst ustawy po nowelizacji, z wyróżnieniem zmian, a także obszerny komentarz dla praktyków autorstwa jednego z najbardziej cenionych specjalistów z zakresu Prawa zamówień publicznych.
wydawca: ODDK
stara cena 157.00 PLN
136.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
 
Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.
wydawca: ODDK
stara cena 47.25 PLN
42.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
 
Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyce. Szczegółowe reguły opracowywania i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Najnowszy stan prawny – na rok 2014.
Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także piśmiennictwo dotyczące omawianych zagadnień.
Przykłady obrazujące funkcjonowanie przepisów w ramach prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych oraz skutki obowiązujących regulacji.
wydawca: ODDK
stara cena 262.00 PLN
227.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).
wydawca: ODDK
stara cena 304.50 PLN
275.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Kompleksowe opracowanie omawiające wszystkie aspekty funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy. Autor szczegółowo omawia:
- zasady funkcjonowania kasy od jej utworzenia, poprzez prawa i obowiązki członków kasy oraz jej organów aż po likwidację kasy;
- zasady prowadzenia rachunkowości wraz z przykładowym zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości kasy;
- dokumenty organizacyjne związane z bytem prawnym PKZP czyli statutem oraz zasadami i trybem podejmowania uchwał związanych z działalnością kasy;
- zasady kontroli funkcjonowania PKZP przez uprawnione organy wraz z przykładowymi dokumentami w tym zakresie;
- zakres pomocy, do jakiej zobowiązany jest zakład pracy przy którym działa kasa zapomogowo-pożyczkowa.
wydawca: ODDK
stara cena 126.00 PLN
113.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Ceniony poradnik dla księgowych budżetu – zawiera wiele praktycznych informacji ułatwiających zaplanowanie oraz wykonanie prac związanych z prawidłowym sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
156.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.76/6
 
Cenna pomoc dla każdego księgowego – zbiór praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki sposób przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego, aby uniknąć napięć i stresów oraz w sposób harmonijny ułożyć relacje z biegłym rewidentem.
 
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
135.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
 
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym mogą też wybrać metodę amortyzacji zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prowadząc ewidencję, muszą również brać pod uwagę regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
wydawca: Presscom
stara cena 113.33 PLN
39.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Całościowe ujęcie problematyki gospodarki finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – niezbędna lektura dla każdego głównego księgowego i skarbnika.

Autor, doświadczony specjalista, porusza wiele problematycznych zagadnień wynikających z praktyki prowadzenia gospodarki finansowej i podaje szereg praktycznych rozwiązań z zakresu organizacji i techniki prowadzenia gospodarki finansowej. Szczególną uwagę zwrócono na definicje i znaczenie podstawowych kategorii gospodarki finansowej, gdyż dobra znajomość tych kategorii pozwoli Czytelnikom samodzielnie interpretować złożone regulacje prawne.
wydawca: ODDK
stara cena 178.50 PLN
154.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT, jego rozliczania i dokumentowania ze zmianami obowiązującymi zarówno w roku 2013 jak i w roku 2014. r. – INSTRUKTAŻ OPRACOWANY SPECJALNIE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Autorzy przedstawiają wszystkie grupy podmiotów należących do sektora finansów publicznych, wskazując na główne problemy w zakresie opodatkowania ich podatkiem od towarów i usług.
Ponadto w publikacji omówiono m.in.:

zagadnienia dotyczące istoty opodatkowania podatkiem VAT,
import usług (z uwagi na specyficzne unormowania dotyczące tej czynności),
ustalenie proporcji dla odliczania podatku naliczonego,
nowe zasady fakturowania i przechowywania faktur, wysyłanie faktur w formie elektronicznej.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
161.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Dowie się m.in., czy naliczać odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu renty planistycznej oraz jak naliczać odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
102.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
Strategiczne zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych a aktywizacja rynku pracy
Funkcje podatków samorządowych w kontekście reformy finansów publicznych
Opodatkowanie gruntów, budynków i budowli w posiadaniu przedsiębiorców - wybrane problemy
Wybrane problemy stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
Egzekucja świadczeń pieniężnych - kierunki zmian
Współdecydowanie organów gmin dotyczące ulg w spłacie podatków samorządowych
Karta podatkowa - wybrane zagadnienia
Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Hipoteka jako instrument ułatwiający egzekucję dochodzonych należności
O powiecie krasnostawskim i mieście Krasnystaw
wydawca: KUL
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
 
Wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem wraz z komentarzem, uwzględniająca najnowsze wymogi Ministra Finansów obowiązujące od grudnia 2012 r. !

Każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek wprowadzić system zarządzania ryzykiem w jednostce będący jednym z elementów kontroli zarządczej.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
134.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 12 ]     następne »  
strona:   / 12
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_eb47c09397e5619467d411b203e0828a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_eb47c09397e5619467d411b203e0828a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0