Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_fe90c66af346c2a94e2321b79b84df1c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e57d85318' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e57d8af36' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df4e57d8c366' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Społeczeństwo - obywatel | partycypacja społeczna
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 80
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.72/6
 
Jak wygrać wybory samorządowe? Do tej pory nikt nie pokusił się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku wyborów samorządowych jest to o tyle trudne, iż każdy region ma inne potrzeby, problemy, "rządzi się swoimi prawami". Elektoratu regionalnego nie można oceniać poprzez pryzmat kampanii parlamentarnych.
Bohaterowie książki "Jak wygrać wybory samorządowe?" próbują wspólnie z autorem zaprezentować pewne obszary strategii wyborczych, które są niezbędne w drodze do sukcesu. Poruszane są aspekty kreowania wizerunku politycznego, metody wykorzystania mediów w działaniach wyborczych czy zagadnienia budowania marki politycznej. Przedstawiono również przykłady udanych manewrów przedwyborczych.
stara cena 39.90 PLN
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
 
Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno:
1. Partycypacja obywatelska w miastach
2. Marketing terytorialny w miastach
3. Zróżnicowanie społeczne miast
Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania się z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast.
wydawca: UMCS
stara cena 37.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
 
Okres kampanii wyborczych jest szczególnym momentem dla każdego systemu politycznego, a tym bardziej dla podmiotów politycznych w nich uczestniczących. Aktorzy polityczni - politycy oraz partie polityczne podczas kampanii wyborczych - wykorzystują niemalże wszystkie narzędzia marketingu politycznego i public relations, aby osiągnąć sukces wyborczy. Każda kampania ma swoją specyfikę, która rzutuje na przebieg rywalizacji. W zależności od uwarunkowań prawnych, politycznych, ekonomicznych czy społecznych organizacja kampanii wyborczych z upływem lat zmienia swój charakter. Za wzór do naśladowania wskazuje się często Stany Zjednoczone, gdzie wykorzystuje się nowe elementy i narzędzia marketingu wyborczego. Strategie i techniki marketingu wyborczego stosuje każdy kandydat i każda partia - mniej lub bardziej świadomie i z różnym efektem. Ale każda kampania wyborcza posiada własną logikę i dynamikę rozwoju, która warta jest jej zbadania.
wydawca: UMCS
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Wybitnie praktyczna książka, której celem jest dokładne pokazanie zasad funkcjonowania i opodatkowania fundacji i stowarzyszeń.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
159.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Autorka chyba najwięcej uwagi poświęca obojętności, jaka cechuje nowych mieszkańców podmiejskich wsi, obojętności wobec siebie i wobec zasiedziałych mieszkańców wiosek, oraz towarzyszącej temu zjawisku wzajemnej niechęci mieszkańców i lokalnych liderów. Ewidentnie nie ma mechanizmów, które mogłyby zachęcać do tworzenia nowych wspólnot. Wielką zaletą pracy jest, że sporo miejsca poświęca się w niej dzieciom, których potrzeby są uwzględniane jedynie w niewielkim stopniu przez dorosłych przenoszących się na wieś. Trzeba o tym pisać i dobrze, ze ten wątek pojawia się w książce. Z recenzji prof. dra hab. Zdzisława Macha
wydawca: NOMOS
stara cena 43.00 PLN
40.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
 
Wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie, które odbyły się 6 maja 2010 r., stanowiły koniec trzynastoletnich rządów Partii Pracy i przyniosły powstanie pierwszego od 80 lat rządu koalicyjnego okresu pokoju. Przedmiotem podjętych analiz jest przebieg kampanii wyborczej i jej bezpośredni wpływ na dystrybucję głosów i mandatów oraz sposób formowania koalicji politycznych. Ważnym pytaniem związanym z takim sposobem definiowania problematyki wyborczej są również kwestie modelu przywództwa politycznego. Z szerszej perspektywy przeanalizowano również znaczenie ww. wyborów dla brytyjskiej polityki zagranicznej, postępującego procesu decentralizacji, a także ideologii i kultury.
wydawca: ASPRA
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Teoretyczna i empiryczna eksploracja warunków porozumiewania się jest niezwykle użyteczna dla osiągania ponadjednostkowego rozumienia się, a tym samym osiągania wysokiej jakości życia społecznego. Z jednej strony opis ram, w których przebiega komunikacja, próba sprecyzowania modelu i wzorca komunikacji określają ich znaczenie, możliwości i konsekwencje dla procesu kształtowania się relacji międzyludzkich oraz ich ostatecznego charakteru, z drugiej zaś możliwe wydaje się ukazanie, jak określony sposób komunikowania się kształtuje jakość relacji, a ostatecznie - jak jednostkowe kompetencje komunikacyjne wpływają na nasze życie w jego osobistym i społecznym wymiarze. Ze Wstępu
stara cena 44.80 PLN
38.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
Od 1990 roku jest realizowana w Polsce modernizacja gospodarki oparta na zewnętrznym transferze technologii, europocentrycznym sposobie kreowania i uzasadniania wiedzy, rządzenia i zarządzania. W XXI wieku nie powinno być krajów biednych, rządzonych bez odpowiedniej wiedzy i rozsądku. Modernizacja Polski i jej regionów będzie ostatecznie zależeć od tego, czy społeczeństwo obywatelskie potrafi zmobilizować elity polityczne do reform na rzecz racjonalnego państwa.
wydawca: PWN
stara cena 54.90 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Podstawowe dwie tezy, jakie prezentuje książka, to: słabość socjologicznej teorii instytucji dialogu obywatelskiego oraz niedojrzałość polskiej demokracji uczestniczącej. Część artykułów (zwłaszcza w części pierwszej) koncentruje się na interesującej i kompetentnej dyskusji wokół tej pierwszej tezy (toczonej także w perspektywie europejskiej); zdecydowana większość artykułów empirycznych (odnoszących się do konkretnych badań instytucji partycypacyjnych w Polsce) dowodzi słabości badanych instytucji polskiego dialogu obywatelskiego. Motyw barier, ograniczeń, pozorowania, obciążeń kulturowych, sztuczności czy fasadowości dialogu dominuje, ale - co jest istotną cechą tej publikacji i wyróżnia ją na tle wielu prac dotyczących pokrewnej problematyki - nie przeradza się w czarnowidztwo ani obezwładniające malkontenctwo; stanowi raczej punkt wyjścia do analiz konstruktywnych, poszukujących dróg wyjścia z kryzysu demokracji, możliwych kierunków reform, przełamania barier i niekorzystnych uwarunkowań i  naprawy instytucji obywatelskiego dialogu i komunikacji. Tego rodzaju interesujących poszukiwań teoretyczno-poznawczych i propozycji reform instytucji DO w poszczególnych artykułach tomu i w podsumowaniach znajdujemy bardzo wiele.
stara cena 27.00 PLN
25.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.76/6
 
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze Unii Europejskiej. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w Unii Europejskiej integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu. Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. prof. dr hab. Adam Kurzynowski
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.51/6
 
Rozdział I WPROWADZENIE DO ROZWOJU, PROGRAMOWANIA I ZARZĄDZANIA LOKALNEGO
Rozdział II METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI    
Rozdział III MODEL ORGANIZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Rozdział IV PROCEDURY WDRAŻANIA LOKALNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
Dla zrozumienia zjawisk, które są przedmiotem badań i analiz polityków społecznych, a więc dla zrozumienia genezy, uwarunkowań problemów społecznych, niezbędne jest postrzeganie ich w kontekście przestrzennym, także lokalnym. Takie pogłębienie rozpoznania pozwala na formułowanie bardziej adekwatnych rozwiązań, na tworzenie i realizację skutecznej polityki społecznej. Taką próbę podjęto w niniejszej książce. Składa się ona z czterech części.
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Jacek Wódz, Kazimiera Wódz
Uwagi wprowadzające: polityka lokalna - dialog lokalny
Andrzej Niesporek
Społeczeństwo obywatelskie: kontekst teoretyczny i polskie doświadczenia
Witold Mandrysz
Dialog społeczny i dialog obywatelski w procesie kształtowania polityki regionalnej Województwa Śląskiego
Jolanta Klimczak-Ziółek
Rekonstrukcje medialnych obrazów dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym
46.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.03/6
   
Socjologia w służbie polityki społecznej i polityka społeczna uzależniona od socjologii
Spójność w polityce społecznej - od polityki spójności ku spójnej polityce aktywizacji
Strategie w biznesie - strategie w polityce społecznej
Strategie wojewódzkie, powiatowe i gminne - podstawy spójnej polityki aktywizacji w Polsce
stara cena 60.00 PLN
52.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
Istota społeczeństwa obywatelskiego realizuje się głównie w procesie twórczego współdziałania i negocjacji - w procesie, w którym uczestniczą podmioty wolne od uprzedzeń kulturowych, religijnych i światopoglądowych. Znawcy przedmiotu podkreślają, że chodzi tutaj także o otwartość wobec tzw. różnic mentalnych[1]. Odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym wymaga przede wszystkim odwagi obywatelskiej i krytycznego myślenia. Doświadczenia wielu pokoleń i literatura przedmiotu pokazują, że głównych cech, które powinien posiadać właściwie pojmowany obywatel, czyli obywatel - osoba, nie da się rozwijać ani wspierać odgórnie.
wydawca: IMPULS
34.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
"Cewebryci" to książka opisująca relację między internetem a sławą. Wychodząc z założenia, że tak jak kino i teatr stworzyły gwiazdę, radio i telewizja - celebrytę, a prasa tabloidowa - celetoida, można powiedzieć, że i sieć powołuje do życia własny rodzaj bytu: cewebrytę. W części pierwszej tekst nakreśla historię sławy, prezentuje koncepcje na temat tego, skąd bierze się jej żądza oraz zainteresowanie osobami nią obdarzonymi, i zastanawia się, jaką rolę sława odgrywa we współczesnym społeczeństwie.
wydawca: IMPULS
28.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
   
Książka zawiera opracowania powstałe w ramach badań nad funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Przedstawia ogólną refleksję nad trafnością rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych podejmowanych w związku z programem Leader, a także przebieg badania i jego najważniejsze wyniki.
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
16.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
 
Książka ta jest poświęcona zmianie idei pracy społecznikowskiej w Polsce, jaka dokonała się pod koniec XX wieku. Pokazuje, jaką drogę przeszli działacze fundacji i stowarzyszeń od początku idei trzeciego sektora do takiej jego postaci, jaką obserwujemy po dwudziestu latach, które mijają od czasu transformacji w postaci utrwalonej i przez to - pozornie oczywistej. Przedmiotem tej książki jest rekonstrukcja pewnej idei, a co się z tym wiąże w sposób konieczny - rekonstrukcja postaw ludzkich.
stara cena 40.95 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
 
Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Procedura krok po kroku i z przykładami wyjaśnia m.in.:

    *  jak przeprowadzić otwarty konkurs (etap przygotowawczy, weryfikacja ofert i wybór oferenta, realizacja zadania publicznego – w tym sprawozdanie)
    * jak przygotować właściwą dokumentację,
    * jak przeprowadzić  tryb małych zleceń (małych dotacji),
    * jak zrealizować zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej i innych formach współpracy,
    * jakie są obowiązki organów jednostki samorządu terytorialnego przy zlecaniu zadań publicznych,
    * działania kontrolno-nadzorcze.
 
wydawca: ODDK
stara cena 168.00 PLN
144.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_fe90c66af346c2a94e2321b79b84df1c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_fe90c66af346c2a94e2321b79b84df1c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0