Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_aa2be09327dbd9b72090e508484a07c4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68137d1f8d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681382203a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6813850855' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6813875379' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68138ad0a6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi społeczne | opieka społeczna
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 42
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
 
Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z rodzicielstwem pracowników – szczegółowe komentarze ekspertów z dużą ilością przykładów i kompletną dokumentacją.

Szczególną uwagę autorzy poświęcają nowym regulacjom obowiązującym od 17 czerwca 2013 r. (w tym m.in. urlopom rodzicielskim, zmienionym zasadom udzielania urlopów macierzyńskich i wypłacania zasiłków macierzyńskich) oraz zmianom w urlopach wychowawczych obowiązującym od 1 października 2013 r.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
134.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, dotyczy problematyki ważnej, choć niezbyt często w Polsce podejmowanej, a przy tym podejmowanej w sposób wyrywkowy i fragmentaryczny: jej przedmiotem jest to, co znana brytyjska badaczka Ruth Lister określiła mianem niematerialnych "relacyjno-symbolicznych aspektów biedy".
Fragment Wprowadzenia
wydawca: IFiS PAN
stara cena 42.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie „dzieci” jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez pracowników dzisiejszej KSSiPS były przemiany w strukturze społecznej po restytucji kapitalizmu w Polsce w roku 1989. Chcieliśmy ustalić i zrozumieć, co dzieje się z lawinowo zwiększającą się liczbą bezrobotnych, którzy z członków „przodującej klasy robotniczej” stawali się z dnia na dzień „ludźmi zbędnymi”. Interesowali nas dorośli, którzy tracili dotychczasowy status społeczno-ekonomiczny, a nie ich dzieci, których nie uwzględnia się przecież w badaniach struktury społecznej. Dzieci, podobnie jak inni niepracujący członkowie rodziny, mają status społeczny zależny od głowy rodziny.
stara cena 46.20 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
Publikacja składa się z 17 uporządkowanych tematycznie rozdziałów, dotyczących: organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za politykę społeczną w gminie i powiecie, instytucji partycypacji obywatelskiej i programów polityki społecznej, instytucji opieki nad małym dzieckiem, instytucji oświatowych, instytucji kultury i sportu, placówek całodobowego pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, placówek dziennego pobytu, instytucji świadczących usługi opiekuńcze w mieszkaniu osoby potrzebującej, instytucji wspierających rodziny przezwyciężających trudności wychowawcze, instytucji pieczy zastępczej, instytucji i procedur wspierających jednostki i rodziny w krytycznych sytuacjach życiowych, instytucji i procedur aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, instytucji i programów wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach, form aktywności zawodowej, finansowania zadań lokalnej polityki społecznej oraz marketingu w lokalnej polityce społecznej.
wydawca: Elipsa
33.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglomeracji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
 
Publikacja przybliża samorządowym jednostkom budżetowym zasady opracowania zarówno projektów planów finansowych jak i samych planów finansowych, a także pokazuje, jak wprowadzać do nich zmiany. Autorka zwraca również uwagę na problemy, które nurtują jednostki przy sporządzaniu sprawozdań zarówno budżetowych jak i operacji finansowej.
Komentarz do poszczególnych zagadnień poparto wieloma przykładami i wskazówkami z praktyki przedstawiając zasady opracowywania planów finansowych oraz wprowadzania do nich zmian odrębnie dla:
Zespołu Szkół Publicznych
Przedszkola
Szkoły Podstawowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowego Zarządu Dróg.
wydawca: ODDK
stara cena 168.00 PLN
144.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
   
W publikacji znaleźć można:
- znaczenie, modele, podmioty oraz instrumenty polityki społecznej,
- problematykę zabezpieczenia społecznego oraz jego poszczególnych działów,
- zagadnienia ubóstwa, edukacji, rynku pracy oraz stanowiące przedmiot polityki ludnościowej,
- analizę paradygmatów oraz uwarunkowań współczesnej polityki społecznej.
stara cena 29.90 PLN
22.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
REWOLUCJA! Piecza zastępcza - nowa ustawa, nowe zadania - aktualne wzory decyzji administracyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować organizację i standardy świadczonych w nich usług do wymagań określonych na podstawie nowej ustawy. Stan prawny: styczeń 2012 r.
Kompletny zbiór dokumentacji w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej od wszczęcia postępowania, przez pisma i rozstrzygnięcia wykorzystywane w toku postępowania, po komplet wzorów decyzji. Autor omawia nowe instytucje i zasady oraz procedury wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wspierania rodziny i pracy z rodziną.
wydawca: ODDK
stara cena 199.50 PLN
179.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
 
Książka zawiera kompleksową prezentację regulacji prawnych dotyczących działalności tej komisji. W pracy wskazano zakres obowiązywania przepisów normujących jej działalność, komentując odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także na przepisy aktów wykonawczych: rozporządzeń oraz zarządzeń organów centralnych. Nie pominięto problematyki regulacji wewnętrznego kierownictwa wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
wydawca: LexisNexis
stara cena 99.00 PLN
85.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
 
Książka ta jest poświęcona zmianie idei pracy społecznikowskiej w Polsce, jaka dokonała się pod koniec XX wieku. Pokazuje, jaką drogę przeszli działacze fundacji i stowarzyszeń od początku idei trzeciego sektora do takiej jego postaci, jaką obserwujemy po dwudziestu latach, które mijają od czasu transformacji w postaci utrwalonej i przez to - pozornie oczywistej. Przedmiotem tej książki jest rekonstrukcja pewnej idei, a co się z tym wiąże w sposób konieczny - rekonstrukcja postaw ludzkich.
stara cena 40.95 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
 
Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie dostosowanych do potrzeb konkretnych rozwiązań.
wydawca: Difin
stara cena 68.25 PLN
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
Książka prezentuje porównawczą analizę rozmiarów, struktury i instytucjonalnych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach, jest także próbą oceny ich ekonomicznych i społecznych skutków. Autor śledzi kierunki zmian zachodzących w systemach zabezpieczenia społecznego w odpowiedzi na wymienione wyżej wyzwania. Istotą tych zmian wydaje się próba określenia na nowo granicy między zobowiązaniami państwa i odpowiedzialnością jednostki w zakresie ochrony socjalnej. Proces ten trwa w wielu krajach już trzecią dekadę. Reformy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej są jego ważnym elementem.
36.65
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
W książce wskazuje się na te formy wsparcia, które umożliwiają osobom długotrwale bezrobotnym i podlegającym społecznemu i ekonomicznemu wykluczeniu zdobycie umiejętności ułatwiających „trwałe ulokowanie się na rynku pracy”. W publikacji zaprezentowano nowe regulacje wprowadzone do prawa polskiego w 2003r. mające na celu aktywizację klientów pomocy społecznej i urzędów pracy.
PUBLIKACJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
22.68
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
System pomocy rodzinom i opieki nad dziećmi ulega w naszym kraju istotnym przeobrażeniom. W procesie decentralizacji polityki społecznej i rodzinnej następuje upodmiotowienie społeczności lokalnych. Oznacza to ograniczanie instytucjonalnych form wsparcia na rzecz szeroko rozumianej pomocy środowiskowej. Dąży się między innymi do upowszechniania rodzinnych form opieki nad dziećmi, w tym rodzicielstwa zastępczego.
PUBLIKACJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
30.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Stan prawny: 15 listopada 2009 roku Książka analizuje problematykę administracyjnoprawnej opieki, którą państwo roztacza nad rodzinami. Przedstawia praktyczne aspekty procedury przyznawania świadczeń rodzinnych. Wśród załączników znajdują się niezbędne akty prawne, ustawowe wzory wniosków oraz indeks rzeczowy pomagający sprawnie poruszać się po książce.
wydawca: Gaskor
103.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
 
Książka przedstawia dyskusję, jaka toczy się w Unii Europejskiej na temat przyszłości europejskich modeli ekonomiczno-społecznych i ich konkurencyjności w warunkach globalizującej się gospodarki oraz rozszerzenia Unii o nowych członków. Zawiera eseje najwyższej klasy ekspertów gospodarczych, którzy prezentując doświadczenia poszczególnych "nowych i starych" krajów członkowskich Wspólnoty, omawiają główne zagrożenia dla funkcjonujących w nich modeli społeczno-ekonomicznych.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.89/6
Przez kilka lat nie powstawały nowe wydania podręczników i komentarzy do prawa rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ ukończone w 2006 r. prace nad projektem dużej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapowiadały rychłe zmiany przepisów i uzasadniały twórcze wyczekiwanie wielu autorów oraz wydawnictw. Nowelizacja uchwalona została 6.11.2008 r., a weszła w życie 13.6.2009 r. Aktualizację przygotował zespół problemowy prawa rodzinnego Komisji Kodykacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
wydawca: C.H. BECK
36.65
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
"Inspiracją do powstania niniejszej publikacji był cykl szkoleń na temat rewitalizacji obszarów problemowych w miastach (Polityka Miejska) prowadzonych od czerwca 2003 do czerwca 2004 roku i podjętych wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Region Nord-Pas de Calais i Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy. Celem powyższych szkoleń było przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia lokalnych programów rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych oraz programów "humanizacji" osiedli mieszkaniowych, tzw. "blokowisk", w kontekście włączania osób i grup podlegających marginalizacji. Programy te potraktowano jako element rozwoju lokalnego i regionalnego, które mogą służyć jako jedna z aktywnych metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dając możliwość wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych. "
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Warunki życia gospodarstw domowych; Indywidualna jakość życia; Stan społeczeństwa obywatelskiego; Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; Wykluczenie społeczne
80.32
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
Omówione zagadnienia: Warunki życia gospodarstw domowych; Indywidualna jakość życia; Stan społeczeństwa obywatelskiego; Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje; Wykluczenie społeczne; Podsumowanie. Komu się w Polsce wiedzie, a komu nie?
80.32
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_aa2be09327dbd9b72090e508484a07c4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_aa2be09327dbd9b72090e508484a07c4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0