Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_730f8ea68010f3ce2f0449877c794f4e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6811b39ec5' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6811b90a2f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6811bbe8a7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6811be3dba' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6811c2da8d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi społeczne | opieka zdrowotna
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 28
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.96/6
 
Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta.
wydawca: ODDK
stara cena 157.50 PLN
134.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
Publikacja składa się z 17 uporządkowanych tematycznie rozdziałów, dotyczących: organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za politykę społeczną w gminie i powiecie, instytucji partycypacji obywatelskiej i programów polityki społecznej, instytucji opieki nad małym dzieckiem, instytucji oświatowych, instytucji kultury i sportu, placówek całodobowego pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, placówek dziennego pobytu, instytucji świadczących usługi opiekuńcze w mieszkaniu osoby potrzebującej, instytucji wspierających rodziny przezwyciężających trudności wychowawcze, instytucji pieczy zastępczej, instytucji i procedur wspierających jednostki i rodziny w krytycznych sytuacjach życiowych, instytucji i procedur aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, instytucji i programów wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach, form aktywności zawodowej, finansowania zadań lokalnej polityki społecznej oraz marketingu w lokalnej polityce społecznej.
wydawca: Elipsa
33.60
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
Przedmiotem opracowania jest organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług zdrowotnych i socjalnych w aglomeracji poznańskiej. Ich jakość i dostępność są jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom i warunki życia mieszkańców.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, "na miejscu" należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym potrzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia "unijne", w istotny sposób wspiera działania służb medycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.
wydawca: CeDeWu
stara cena 31.50 PLN
28.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
 
Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych, rozumie ich misję i uznaje postulat ich ogólnej dostępności. Nawet najrzetelniej przeprowadzone badania i zaprezentowane publicznie opinie konsumentów usług nie zastąpią ich rzeczywistej obecności w grze społecznej, jaką jest gra o przyszłość usług publicznych w Polsce. Nawet zagwarantowanie praw indywidualnego konsumenta i ich egzekucja nie utworzy masy krytycznej, decydującej o modelu świadczenia usług i uznania pewnych usług za publiczne. Konieczna jest ewolucja mechanizmów zmiany w kierunku tworzenia oddziaływania zbiorowych interesów konsumentów
stara cena 30.45 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.60/6
Niniejsza publikacja to zbiór opracowań dotyczących profesjonalnego zarządzania kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Na obecnym rynku pracy, zwłaszcza w służbie zdrowia, kompetencje pracowników są najcenniejszym kapitałem, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Zadanie procesów personalnych polega zatem nie tylko na pozyskiwaniu pracownika, ale również na inwestowaniu w rozwoju potencjału pracowniczego. Jest to szczególnie ważne w zakładach ochrony zdrowia, gdzie od osób zajmujących się ochroną zdrowia oczekuje się ciągłej edukacji, wzbogacania wiedzy oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, tak aby mogły one skutecznie pomagać pacjentom i realizować zadania związane z leczeniem i ratowaniem życia.
51.45
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
 
Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji charakterystycznych dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce oraz zaprezentowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu polskich szpitali.
stara cena 51.45 PLN
41.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
Zespół Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna" powstał w roku 2009 w odpowiedzi na zapotrzebowanie na innowacje organizacyjne. Zespół funkcjonuje przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a jego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski, wykładowca Uniwersytetu Paryż 13 i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grupę inicjatywną Zespołu "Avicenna" tworzą absolwenci francusko-polskich studiów MASTER zarządzania instytucjami opieki medycznej i społecznej, pracownicy naukowi różnych uczelni, lekarze oraz menedżerowie zdrowia, związani na co dzień z zarządzaniem w zakładach opieki zdrowotnej różnego typu.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 
Niniejsza publikacja w całości poświęcona została tematyce zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Autorzy swoją uwagę skupiają zarówno na twardych, jak i miękkich obszarach zarządzania zakładami ochrony zdrowia. Obszary twarde, kwantyfikowalne, dające się wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych, stanowią fundament działań zarządczych. Obszary miękkie dotyczą kompetencji psychologicznych w zarządzaniu, w tym związanych z zarządzaniem zespołem, budowaniem optymalnej kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, budowania celów zawodowych kadry menedżerskiej.
stara cena 54.50 PLN
44.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie całościowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Autor wyznaczył sobie trudne zadanie zaproponowania kolejnej pozycji literatury, która ma wyjaśnić możliwości i trudności rozwoju sektora prywatnego w opiece zdrowotnej wobec aktualnego stanu prawnego, organizacyjnego i finansowego oraz subiektywnych odczuć pacjentów.
Z recenzji prof.zw.dr.hab. Leszka Wdowiaka
wydawca: CeDeWu
stara cena 40.85 PLN
35.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Warunki życia gospodarstw domowych; Indywidualna jakość życia; Stan społeczeństwa obywatelskiego; Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; Wykluczenie społeczne
80.32
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
Omówione zagadnienia: Warunki życia gospodarstw domowych; Indywidualna jakość życia; Stan społeczeństwa obywatelskiego; Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje; Wykluczenie społeczne; Podsumowanie. Komu się w Polsce wiedzie, a komu nie?
80.32
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.86/6
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej!
Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej - wzrost zaangażowania źródeł prywatnych, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004), marketing usług medycznych, planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej, omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ.
wydawca: PWN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
 
Pierwsze wydanie monografii ukazało się w 2007 roku jako wynik wieloletnich badań nad modelem funkcjonowania publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych. Kwantyfikacja informacji zawartych w publikacjach o zamówieniach publicznych (dostawy), które na rynek emitowały podmioty sektora ochrony zdrowia (publiczne) pozwoliła na opracowanie wielostronnych analiz tych zamówień oraz przedstawienie występujących zależności przyczynowo-skutkowych. W wydaniu drugim, analogicznie jak w wydaniu z 2007 roku, funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych przedstawione zostało w porządku chronologicznym, który podporządkowany został zmianom (reformom) zachodzącym w sektorze ochrony zdrowia.
wydawca: Difin
stara cena 47.25 PLN
40.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.84/6
System ochrony zdrowia oferuje dobra publiczne o wysokim koszcie krańcowym. Wymusza on poszukiwanie sposobu "wyłączenia" pacjentów poprzez: odpłatność, reglamentacje czy "kolejki". Wykluczony jest podział "po równo".
31.39
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.48/6
„Reforma systemu ochrony zdrowia ma priorytetowe znaczenie dla programu naprawy państwa. Stosowanie doraźnych rozwiązań czy częściowe zaspokajanie potrzeb płacowych poszczególnych grup zawodowych nie może zagwarantować ani podstawowych praw pacjenta, ani doprowadzić do stabilizacji zawodowej i ekonomicznej pracowników służby zdrowia”1. 10 października 2008 roku odbyła się ogólnopolska konferencja o charakterze interdyscyplinarnym poświęcona polskiemu systemowi ochrony zdrowia (SOZ) zatytułowana: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. W konferencji udział wzięli specjaliści z różnych nauk, których łączy profesjonalne zainteresowanie funkcjonowaniem – bieżącym i przyszłym – polskiego systemu ochrony zdrowia. Na aktualnych problemach i możliwościach ich wyeliminowania w przyszłości skoncentrowali się ekonomiści, ekonometrycy i lekarze, specjaliści od rachunkowości i metod taksonomicznych, zdrowia publicznego i zarządzania, a także urzędnicy służby cywilnej. Publikowane prace mają charakter zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny.
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
Książka jest efektem długoletnich badań nad zachowaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych. Przedstawia decyzje podejmowane przez podmioty sektora ochrony zdrowia w powiązaniu ze zmianami, jakie zachodziły w organizacji sektora. W pracy można znaleźć opis uwarunkowań mających wpływ na wydatkowanie finansowych środków publicznych oraz działań jakie towarzyszyły wyborowi oferty optymalnej.
wydawca: Difin
42.52
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
Budżetowanie, czyli zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego wykonania zadań – jest ważną metodą wspomagającą zarządzanie. Typowe procedury budżetowe, tworzone dla przedsiębiorstw produkcyjnych, nie mogą być jednak wprost przeniesione na obszar funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.
wydawca: ODDK
94.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
 
Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i środowiska człowieka ze względu na intensywną eksploatację zasobów naturalnych (zwłaszcza energii i wody), nieprzyjazne środowisku technologie produkcji o wysokiej emisyjności zanieczyszczeń oraz rosnącą systematycznie konsumpcję dóbr. Podstawowe problemy ekologiczne wymagają ustawicznego rozwiązywania przez właściwe zarządzanie na różnych szczeblach odpowiedzialności.
Książka jest wynikiem pracy zespołu pracowników Katedry Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych działającej przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Publikację tworzą artykuły, z których każdy stanowi odrębną całość i jest oparty na samodzielnych przemyśleniach danego autora.
stara cena 21.00 PLN
19.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
 
Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu” należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym potrzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia „unijne”, w istotny sposób wspiera działania służb medycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności.
wydawca: CeDeWu
stara cena 33.60 PLN
29.00
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_730f8ea68010f3ce2f0449877c794f4e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_730f8ea68010f3ce2f0449877c794f4e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0