Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_56ec8fdc90228fb56800e64e7915d8ea, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb547101ae' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb5471dcea' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb5471e717' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb54737566' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb5475419c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb5479d2bb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb547a3eb4' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb547aa323' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb547c867f' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb547e5f00' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb548321d6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | energetyka
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 42
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
 • książki
 • usługi komunalne - infrastruktura publiczna
 • energetyka
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
   
Niniejsza publikacja przedstawia wyzwania związane z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej - MIFID II i EMIR - oraz ich wpływem na hurtowy rynek energii elektrycznej i przedsiębiorstwa. Czytelnik znajdzie tu liczne klasyfikacje i systematyki oraz wyjaśnienia podstawowych terminów, instrumentów i narzędzi, procesów związanych z rynkiem energii, co niewątpliwie przyczynia się do głębszego poznania go, a przedsiębiorstwom daje narzędzie do codziennej walki o minimalizacje ryzyka i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Rozważania ekonomiczne uzupełnione zostały o interpretację prawną.
Powyższe świadczy o walorach edukacyjnych i dydaktycznych książki oraz jej przydatności dla praktyków sektora energetycznego. Jest ona adresowana do menedżerów, pracowników administracji publicznej i naukowych oraz do studentów.
 
stara cena 50.00 PLN
45.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
 
Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznegoustalenia. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy regulacyjne, jak również przedstawiciele praktyki. Książka konfrontuje dorobek doktrynalny z praktyką stosowania przepisów. Koncentruje się na problemie wpływu tzw. instrumentów regulacyjnych na działania innowacyjne w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Monografia dotyczy zagadnień takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacja i regulacja rynku energii, energetyka niekonwencjonalna i efektywność energetyczna, ochrona konsumenta i rozwój tzw. nowych technologii, w ramach których omówione zostały różne aspekty wpływu polityki regulacyjnej na innowacyjność w sektorze.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 159.00 PLN
139.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
 
Polityka energetyczna jest jednym z filarów współczesnej gospodarki. Implikuje konieczność wypracowania swoistej doktryny tej polityki, która wykazywałaby związek rynku energetycznego z innymi strategicznymi segmentami rozwoju kraju. Szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne państwa nakazuje wykształcenie odpowiednich mechanizmów konkurencji, zasad nadzoru właścicielskiego państwa nad infrastrukturą przesyłową, reguł współpracy administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji polityki energetycznej oraz działań prognostycznych i planistycznych.
Ze Słowa wstępnego Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni
stara cena 49.00 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.60/6
 
Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne to podręcznik, w którym omówiono bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Autorzy - doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie - przedstawiają aktualny stan wiedzy z zakresu przedmiotowych zagadnień, wzbogacony wynikami badań własnych.
stara cena 78.00 PLN
71.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
 
Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako paliwa. Omówiono także surowce do produkcji biogazu, zasady ich magazynowania i przygotowania do fermentacji. Przedstawiono sposoby szacowania wartości biogazowej surowców na podstawie ich składu chemicznego oraz zasady wykorzystania substancji pofermentacyjnej. Mniej wnikliwie przedstawiono problematykę związaną z budową i wyposażeniem biogazowni rolniczej, wychodząc z założenia, że projektant i wykonawca biogazowni rolniczej dysponuje aktualnymi danymi w zakresie omawianych zagadnień.
stara cena 56.00 PLN
48.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii.
wydawca: CeDeWu
stara cena 59.00 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Głównym celem opracowania jest wskazanie ograniczeń i zagrożeń o charakterze kryzysowym, jakie może przynieść tradycyjne podejście do rozwoju rolnictwa i energetyki. Pierwsza część poświęcona jest problemowi równoważenia rozwoju rolnictwa w warunkach kryzysu oraz zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania rolnictwa w warunkach kryzysu. Druga część opracowania przedstawia problemy produkcji i wykorzystania energii w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć podejmowanych w praktyce oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie szanse dla wychodzenia z kryzysu stwarza zrównoważony rozwój i jakie powinny być narzędzia i instrumenty jego wdrażania.
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.93/6
Książka podzielona jest na IV obszary tematyczne:
- Technologie pozyskiwania i przetwarzania biomasy. Algi perspektywicznym źródłem biopaliw o różnej charakterystyce i właściwościach. Metody hodowli, ekonomika procesu.
- Technologie URE, infrastruktura. Pompy ciepła właściwe wymiarowanie instalacji z pompami ciepła.
- Zagadnienia społeczne, ekonomika, oddziaływanie na środowisko, regulacje. Współdziałanie jako podstawa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- Planowanie energetyczne w gminach wiejskich z wykorzystaniem lokalnego potencjału rolnictwa energetycznego.Od projektów gminnych do działań międzynarodowych.
 
43.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.
 
 
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.82/6
Wątkami poruszanymi w publikacji są:
-istotne dla branży energetycznej kwestie jak zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego drogą rozwoju źródeł energii odnawialnej. -możliwość kształtowania bezpieczeństwa energetycznego przez samorządy drogą pozostawienia im przez ustawodawcę możliwości wpływania na kierunki działania przedsiębiorstw energetycznych oraz wpływ na możliwość ich kształtowania przez Regulatora
-bariery prawne ograniczające możliwość szybkiego realizowania inwestycji energetycznych, zwłaszcza inwestycji o charakterze liniowym
-narzędzia pozwalające na pokonywanie istniejących barier.
15.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.69/6
 
Zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną i jej produkcja to współcześnie jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką każdego kraju, decydujących o jego bezpieczeństwie i rozwoju. Wytwarzanie energii elektrycznej jest skomplikowanym procesem technologicznym wymagającym nie tylko olbrzymich nakładów finansowych, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy specjalistycznej, nieustannie uzupełnianej i pogłębianej o nowe metody i źródła pozyskiwania energii.
W siódmym wydaniu podręcznika Elektrownie autorzy kompleksowo omówili zagadnienia związane z przemysłowym wytwarzaniem energii elektrycznej:
- obiegi i układy cieplne,
- podstawowe oraz pomocnicze urządzenia cieplno-mechaniczne i elektryczne elektrowni parowych,
- problematykę gospodarki paliwowej i wodnej,
- odnawialne źródła energii,
- budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowych i wodnych,
- budowę elektrowni z turbinami gazowymi oraz silnikami spalinowymi tłokowymi.
wydawca: WNT
stara cena 80.00 PLN
69.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
Skuteczne zarządzanie gminą, aktywność jej mieszkańców oraz priorytetów rozwojowych gminy, pozwoli w dłuższym czasie wyrównać dysproporcje rozwojowe, poprawić jakość życia, zachowując jednak to, co dla wszystkich jest najcenniejsze – środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Dr Dorota Burzyńska
46.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 
Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Popularność odnawialnych źródeł energii wiąże się z możliwością redukcji emisji CO2, ograniczenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystania krajowego potencjału środowiskowego, a także rozwoju lokalnego. Ponadto pozwalają na przesunięcie granicy zasobowej, aktywizację regionów rolniczych, specjalizację produkcji rolnej, a także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska przyrodniczego (ograniczenie emisji CO2). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE przynosi nie tylko korzyści, często "zielona energia" postrzegana jest jako droższe źródło energii. Obawy budzi także wykorzystanie użytków rolnych na cele przemysłowe kosztem produkcji żywności. Niejednoznaczność w postrzeganiu "zielonej energii" wymaga zatem ciągłego stawiania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi.
wydawca: CeDeWu
stara cena 59.00 PLN
50.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
 
Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są kapitałochłonne, obarczone wysokim ryzykiem i wymagają zastosowania kompleksowej metodyki oceny ekonomiczno-społecznej.
W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi, do których zaliczyć można: 
- charakterystykę poszczególnych rodzajów gminnej infrastruktury technicznej,
- charakterystykę źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych,
- planowanie inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ekonomiczno-społecznej inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ryzyka przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
W niniejszej książce opisano fizyczne i techniczne podstawy wytwarzania energii elektrycznej w siłowniach jądrowych wyposażonych w najnowocześniejsze reaktory trzeciej generacji. Wiele miejsca poświęcono problemom bezpieczeństwa, a zwłaszcza awaryjnym układom bezpieczeństwa biernego. Bardzo dokładnie przedstawiono konstrukcje reaktorów produkowanych przez trzy przodujące w tej dziedzinie firmy, wraz z opisem działania, szczegółowymi schematami i stosowanymi materiałami.
wydawca: WNT
stara cena 84.00 PLN
72.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
Książka adresowana jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 
Warunki i zasady realizacji funduszy europejskich w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomocy Planowanie jako podstawa dotacji z funduszy europejskich Biznesplan jako kluczowy element uzyskania funduszy europejskich Biznesplan w praktyce - przykładowe wnioski o dofinansowanie realizacji projektu rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii OZE - z funduszy europejskich
wydawca: Atla 2
stara cena 33.60 PLN
29.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
 
Nowa seria książek ma uświadomić Czytelnikom, jak istotne są te źródła dla środowiska i społeczeństwa. Jako pierwsza w serii ukazuje się książka Technologie Energii Odnawialnej - Biogazownie rolnicze, przedstawiająca informacje na temat: możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych uwarunkowań formalno - prawnych w zakresie produkcji biogazu metody oceny ekonomiczno - technicznej projektowanych i budowanych instalacji.
wydawca: MULTICO
stara cena 29.00 PLN
24.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.44/6
 
Celem publikacji jest ukazanie charakterystycznych cech polskiego rynku energii i uwarunkowań go kształtujących. Autorka mając świadomość obszerności tematu, z rozmysłem wybrała, jej zdaniem, najważniejsze problemy, których znajomość pozwoli czytelnikom zrozumieć specyfikę polskiego rynku energii i rynku energii w ogóle. Opisowi i analizie poddała trzy najważniejsze jej zdaniem rynki: rynek energii elektrycznej, rynek ciepła i rynek paliw.
wydawca: Difin
stara cena 42.00 PLN
36.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Książka zawiera wykład na temat wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawiono w niej zasoby i ogólną charakterystykę głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego i jego interakcje ze środowiskiem naturalnym. Omówiono sposoby konwersji energii paliw w elektryczność i ciepło, rodzaje obiegów oraz bilanse substancji i energii. Następnie przedstawiono poszczególne rodzaje technologii energetycznych. Obszernie wyłożono zagadnienia dotyczące siłowni kondensacyjnych, będących podstawą polskiego podsystemu energetycznego. Omówiono zespół turbiny gazowej, hierarchiczne układy energetyczne, skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności oraz energetykę jądrową. Ostatnie rozdziały poświęcono zagadnieniom energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opisano elektrownie wiatrowe, energetykę słoneczną, wodną, geotermalną, ogniwa paliwowe, a także technologie energetycznego wykorzystania biomasy.
wydawca: WNT
stara cena 60.90 PLN
49.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_56ec8fdc90228fb56800e64e7915d8ea, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_56ec8fdc90228fb56800e64e7915d8ea, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0