Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_7e8b37c03bea970c3f813ca05a83f5bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68157062d9' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6815766b00' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681579bc93' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68157c7451' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681581166c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | gospodarka odpadami
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 46
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.79/6
 
W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje nowej ustawy o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Autorka analizuje obowiązki posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zagospodarowanie odpadów. Szczególny nacisk kładzie na kwestie niewystępujące w poprzednim stanie prawnym, związane m.in. z rozszerzoną hierarchią sposobów postępowania z odpadami czy nowym systemem zezwoleń na ich wytwarzanie i zagospodarowanie.
wydawca: Presscom
stara cena 148.00 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
W książce przedstawiano:

Podstawy ekonomiczne systemu
Przegląd rozstrzygnięć nadzorczych
Organizację przetargu
Najczęściej popełniane błędy
Konsekwencje dla budżetu gminy
Kontrolę zarządczą w systemie
wydawca: C.H. BECK
stara cena 149.00 PLN
129.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Celem niniejszej publikacji jest zebranie i przedstawienie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w Polsce w świetle nowelizacji przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz.2008). Stan prawny na 13 lutego 2013 roku.
stara cena 44.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
Problematyka gospodarki odpadami w świetle zmieniających się realiów środowiskowych wysuwa się na plan pierwszy w całym sektorze komunalnym. W Dyrektywie ramowej nałożono na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i nakazano ustanowić do 2015 r. systemy selektywnej zbiórki obowiązującej przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.92/6
 
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jak i szereg innych niezbędnych dokumentów.
Książkę stanowi 67 list kontrolnych badających wykonanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Każda lista poprzedzona jest szczegółowym komentarzem co do podstawy prawnej podejmowanego badania.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
169.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.74/6
 
Nowe wydanie popularnego opracowania, w którym w zrozumiały sposób omówione zostały nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi i organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku surowców wtórnych z odpadów oraz najważniejsze technologie stosowane w tych procesach; zapoznaje czytelników z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów wg najnowszych wymogów prawa.

Książka w obecnym wydaniu została wzbogacona o zupełnie nowe treści dotyczące:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
paliw alternatywnych,
metod wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych,
odpadów wydobywczych,
UPS (ubocznych produktów spalania).
Ponadto zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 31 grudnia 2009 roku).
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
Książka została podzielona na 2 główne części obejmujące:
I. Prawne aspekty gospodarki odpadami
- nowe regulacje w ustawodawstwie o ochronie środowiska w 2012r
- analiza rozporządzeń wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
- nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami
- termiczne przekształcenie odpadów w świetle nowych i projektowanych przepisów
- aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami
- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle nowo obowiązujących przepisów

II. Techniczne aspekty gospodarowania odpadami
- partnerstwo publiczno-prywatne w działaniach inwestycyjnych gmin w zakresie zagospodarowania odpadów
- sztuczne bariery mineralne o bardzo niskiej przepuszczalności
- monitoring gazów składowiskowych w aspekcie analizy ryzyka
- analiza ryzyka w badaniach środowiskowych
- badania środowiskowe powietrza, wody i gleby z wykorzystaniem techniki " Elektronicznego Nosa"
wydawca: PZITS Poznań
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.
 
 
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.10/6
 
Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z:
- procedurami wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację;
- mechanizmem, zgodnie z którym gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- zadaniami gmin z zakresu czystości i porządku w gminach.
stara cena 59.00 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
 
W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.
Omówiono:
- ścieki i ich charakterystykę,
- metody biologicznego oczyszczania ścieków,
- przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,
- dwa podstawowe procesy
- oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),
- podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,
- systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,
- obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.90/6
Skuteczne zarządzanie gminą, aktywność jej mieszkańców oraz priorytetów rozwojowych gminy, pozwoli w dłuższym czasie wyrównać dysproporcje rozwojowe, poprawić jakość życia, zachowując jednak to, co dla wszystkich jest najcenniejsze – środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Dr Dorota Burzyńska
46.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
Książka podzielona jest na 2 obszary tematyczne:
I. Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania gospodarką odpadami
- prawne zasady postępowania z odpadami komunalnymi
- zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminach
- budowa systemu gospodarowania odpadami
- system gospodarki odpadami
- władztwo uchwałodawcze rad gmin w zakresie budowy systemu gospodarki odpadami w gminie
- zmiany materialne i formalne w prawie ochrony środowiska od 2012 r.
- partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami
- organizacja/przedsiębiorstwo - obszary potencjalnych usprawnień
II. Techniczne aspekty zarządzania gospodarką odpadami
- implikacje technologiczne zmian przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami
- selektywne zbieranie odpadów komunalnych w kontekście efektywnego gospodarowania
- regionalna instalacja do przetwarzania odpadów (RIPOK)
- instalacje regionalne zagadnienia technologiczne
- instalacja od odzysku jako element systemu gospodarki odpadami
- odzysk zużytych opon samochodowych elementem systemu gospodarki odpadami w gminie
- potencjał energetyczny odpadów komunalnych w regionalnych systemach gospodarki odpadami
- pomiar związków siloksanowych w instalacjach biogazu jako element monitoringu VOC
- urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów ze szczególnym uwzględnieniem systemu do analizy składu biogazu firmy ALTER
wydawca: PZITS Poznań
42.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
1. Zarządzanie i finansowanie gospodarki odpadami
2. Społeczno-prawne aspekty gospodarki odpadami
3. Technologie unieszkodliwiania odpadów
wydawca: PZITS Poznań
80.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
 
Komentarz wyjaśnia liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy, której skomplikowane przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów antymonopolowych. Uwzględnia rewolucyjną zmianę dokonaną ustawą z l lipca 2011 r., oznaczającą przejście do nowego modelu postępowania z odpadami komunalnymi, którego najistotniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne.
stara cena 139.00 PLN
116.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.96/6
 
1. Wprowadzenie
2. Gospodarka ściekowa jako element ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
3. Sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej
4. Ekonomika infrastruktury ściekowej na terenach niezurbanizowanych - studia przypadków
5. Model ekonomiczny systemów unieszkodliwiania ścieków na terenach niezurbanizowanych
6. Wnioski końcowe
stara cena 25.00 PLN
22.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 
Idea wydania podręcznika dotyczącego problematyki zarządzania gospodarką komunalną wzięła się z zapotrzebowania kadry menedżerskiej kierującej przedsiębiorstwami komunalnymi. Bezpośrednia inspiracja do napisania niniejszej książki powstała dzięki studentom Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzonego w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zwłaszcza dzięki panu Edwinowi Górnickiemu - absolwentowi drugiej edycji tego studium.
stara cena 55.00 PLN
48.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
   
W książce zawarte są informacje : • o wariantach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi możliwych do wdrożenia w gminach • jakie dokumenty (uchwały, decyzje) mają obowiązek stworzyć organy gmin, aby nowy system funkcjonował • jak sprawować nadzór i kontrolę nad wykonywaniem obowiązków przez przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości Publikacja zawiera opatrzone szczegółowym komentarzem i objaśnieniami treści ponad 20 wzorów uchwał (m.in. nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami) oraz ponad 10 wzorów innych dokumentów (umów na odbiór odpadów, decyzji). Wszystkie wzory znajdują się również na dołączonym do książki CD-ROM-ie.
wydawca: Municipium
stara cena 145.00 PLN
122.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Niniejszy podręcznik stanowi próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej możliwości recyklingu materiałów odpadowych w przyrodzie, a szczególnie w rolnictwie. W ostatnich latach problematyka ta jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań wskazujących zarówno na korzyści dla gospodarki, jakie można osiągnąć w wyniku uzdatniania i stosowania odpadów w przyrodzie, jak również na związane z tym ryzyko zagrożeń dla środowiska. W tym kontekście kwestią zasadniczą, na którą autorzy zwracają szczególną uwagę, jest zapewnienie bezpieczeństwa stosowania tych odpadów. Omawiając możliwości przyrodniczego wykorzystania różnych odpadów, podają w szczególności optymalne metody bezpiecznego ich stosowania do nawożenia i poprawy właściwości fizykochemicznych gleb uprawnych. Powyższe zagadnienia przedstawiają z uwzględnieniem w znacznym stopniu kontekstu prawnego na tle przepisów krajowych oraz unijnych.
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Autorzy dokonali analizy poglądów wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym.
stara cena 139.00 PLN
113.90
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7e8b37c03bea970c3f813ca05a83f5bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7e8b37c03bea970c3f813ca05a83f5bd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0