Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_4678d7deb01f2d28923ade48f4726ff2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df685f7c20e3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df685f814184' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df685f83e45d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df685f863e35' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df685f89d070' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Periodyki | Studia Regionalne i Lokalne
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 24
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6

Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, kontynuując dobrą tradycję tego czasopisma, już od ponad 40 lat stara się przekazać swoim czytelnikom możliwie pełną i aktualną wiedzę o przemianach dokonujących się w rolnictwie i na polskiej wsi, zarówno w ujęciu lokalnym, krajowym, europejskim, jak i w perspektywie globalnej. Publikuje też materiały poświęcone problematyce wsi i jej mieszkańcom oraz obszarom wiejskim w innych krajach – sąsiadujących z Polską, trochę dalszych i bardzo odległych; zwykle są to teksty w języku angielskim.

Wieś i Rolnictwo jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym zagadnieniom ekonomicznym, socjologicznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym, które obejmują szerokie spektrum wiedzy związanej z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w gospodarce żywnościowej, polityce regionalnej i ochronie środowiska. Interdyscyplinarność jest w kwartalniku regułą, a nie tylko hasłem.

15.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego
Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu
Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej - przykład polski
Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza
Stan planistyczny gmin województwa podlaskiego z obszarami cennymi przyrodniczo
Konwergencja nominalna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
 
Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji
Studia miejskie - między historią a teorią
Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim - analiza porównawcza
Lokalne gouvernance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego
Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim
Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności UE na poziomie regionalnym w Polsce
Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych.
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.57/6
 
Przeprowadzki stolic
Wyzwania i szanse gospodarki w sieci cyfrowej. Dystrykt federalny w Meksyku w kontekście metropolitalnym i megalopolitalnym
Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych
Koncepcje stymulowania rozwoju regionu pogórniczego - zagłębie Ruhry w Niemczech
Struktura sektora przedsiębiorstw w województwach jako czytnik wpływający na tworzenie i upadek firm
Programowanie rozwoju w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego
 
 
wydawca: Scholar
stara cena 19.85 PLN
17.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
 
Prezentowany numer specjalny jest w całości poświęcony Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten został opracowany w zlikwidowanym już Rządowym Centrum Studiów Zagranicznych i przyjęty przez rząd RP na posiedzeniu 6 września 2005 r. Przedstawiony materiał - jak twierdzą jego twórcy - nie jest oczywiście doskonały. Już obecnie  - po roku od jego powstania - rysują się kierunki pewnych modyfikacji (niedostateczne są np. pogłębione analizy przestrzennych skutków globalnego ocieplenia).
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
 
Teoria "Centrum - Peryferie" w epoce globalizacji
Nowe interpretacje teoretyczne polityki wielkomiejskiej Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych.
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
 
ARTYKUŁY
Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Anna Sekuła: Miejskie szlaki pamięci [Memory Traces of the City ], s. 5-20;
Mikołaj Herbst: Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce [Creation and Absorption of Human Capital by the Academic Cities in Poland], s. 21-38;
Maciej Smętkowski, Piotr Wójcik: Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej [Regional Development in Central and Eastern European Countries ], s. 39-66;
Maciej Nowak, Ewa Łaźniewska: Decyzje o podziałach nieruchomości gminnych jako czynnik wspierający konkurencyjność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego [Resolutions about Divisions of Estates as Factor Supporting the Competitiveness of Szczecin Metropolitan Area], s. 67-85;
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
 
Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska: Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce [Cross-sectoral Partnerships as Organisational Networks. The Analysis of Relations in Three Local Action Groups in Poland], s. 5-25;
Grzegorz Masik: Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta [The Infl uence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life: A Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration], s. 26-47;
Marek W. Kozak: Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? [Sport Mega-Events: Benefit or Loss?], s. 48-68;
Anna Tobolska: Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych [Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors}, s. 69-88;
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Przemysław Śleszyński: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Janusz Heller: Liberalizm i etatyzm w praktyce gospodarczej krajów Unii Europejskiej
Bohdan Jałowiecki: Architektura jako ideologia
Jerzy Janecki: Zróżnicowanie sytuacji biologicznej populacji regionalnych Polski badane w oparciu o analizę zbiorów wyników medycznych badań laboratoryjnych
Paulina Rychlewska: Podstawy prawne i zmiany ustrojowe dotyczące funkcjonowania stolicy
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś: Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym
Dorota Czyżewska: Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE

wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.95/6
 
W numerze:
Marta Goetz: Od Republiki Federalnej do Regierungsbezirke – niemiecki krajobraz wiedzy na różnych poziomach analizy [From Federal Republic to Regierungsbezirke – the Multilevel Landscape of Knowledge in Germany], s. 5–31;
Martin Pudlik, Cyryl Garus: Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska? [Like a Phoenix from the Ashes. Can the Ruhr Area Provide Blueprints for the Regional Development in Upper Silesia?], s. 32–51;
Maciej Smętkowski, Bohdan Jałowiecki, Grzegorz Gorzelak: Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje [Metropolitan Areas of Poland: Assessment and Recommendations], s. 52–73;
Katarzyna A. Kuć-Czajkowska: Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu [Metropolitan Functions of Warsaw, Prague and Budapest], s. 74–93;
Maciej Kowalewski: „Mieszkam w TBS-ach”. Społeczne identyfikacje mieszkańców budownictwa społecznego [„I Live in Social Housing Associations”. Social identifications of social housing tenants], s. 95–109;
Jakub Gałuszka: Przestrzeń manifestacji, czyli jak napisy na murach transformują przestrzeń miejską [Space of Manifestation: How Graffiti Transforms Urban Space], s. 110–126.
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.63/6
 
Tomasz Kościelski, Krzysztof Malaga: Nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej
Marika Pirveli: Tbilisi – etapy urbanistycznego rozwoju miasta
Januusz Heller: Poziom rozwoju gospodarczego województw a dochody samorządów terytorialnych w Polsce
Tomasz Grzegorz Grosse: Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych
Lucyna Rajca: Przywództwo polityczne w zachodnioeuropejskim samorządzie lokalnym
Iwona Markowicz, Beata Stolorz: Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na rynku lokalnym – na przykładzie Szczecina
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
 
Janusz T. Hryniewicz: Regiony ideologiczne w Polsce i Niemczech. Zarys procesów długiego trwania
Elżbieta Anna Sekuła: Przestrzeń szeroko zamknięta
Małgorzata Dymnicka: Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji
Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006)
Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło: Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny
Marcin Flieger: Ocena atrakcyjności działań na rzecz zwiększania zatrudnienia dofinansowywanych z funduszy UE (na przykładzie wybranych gmin województwa wielkopolskiego)
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.74/6
 
Ewa Rewers: Segregacja obcych ciał: porządek i wykluczenie
Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej
Piotr Wójcik: Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów
Mikołaj Herbst: Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku
Adrian Burdziak, Anna Myślińska: Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto w gospodarce polskiej w latach 2000–2005
Marek W. Kozak: Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?
Janusz Heller, Alicja Joanna Szczepaniak: Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.20/6
 
Douglas Yuill, Martin Ferry, Tobias Gross: Przegląd, zmiany, reformy – zmiany polityki regionalnej w UE i w Norwegii
Marek W. Kozak: Koncepcje rozwoju turystyki
Elżbieta Michałowska: Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym
Barbara Szymoniuk: Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny
Marcin Kula: Pamięć o Janie Pawle II jako fragment tradycji lokalnej
Paulina Piotrowska: Ochrona środowiska kontra rozwój gospodarczy. Teorie środowiskowe i ich wykorzystanie w polityce gospodarcze
Jacek Gądecki: Centrum Sztuki Współczesnej, czyli jak kulturalnie sprywatyzować przestrzeń publiczną
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 
Kwartalnik mieści się między klasycznymi periodykami naukowymi, a pismami poświęconymi głównie zagadnieniom praktycznym. Profil kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują w nim: socjologowie, ekonomiści, geografowie, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Periodyk wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) oraz Sekcję Polską Regional Studies Association.
wydawca: Scholar
stara cena 16.80 PLN
15.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
 
Kwartalnik mieści się między klasycznymi periodykami naukowymi, a pismami poświęconymi głównie zagadnieniom praktycznym. Profil kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują w nim: socjologowie, ekonomiści, geografowie, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Periodyk wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) oraz Sekcję Polską Regional Studies Association.
wydawca: Scholar
stara cena 16.80 PLN
15.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.29/6
 
Kwartalnik mieści się między klasycznymi periodykami naukowymi, a pismami poświęconymi głównie zagadnieniom praktycznym. Profil kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują w nim: socjologowie, ekonomiści, geografowie, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Periodyk wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) oraz Sekcję Polską Regional Studies Association.
wydawca: Scholar
stara cena 16.80 PLN
15.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Kwartalnik mieści się między klasycznymi periodykami naukowymi, a pismami poświęconymi głównie zagadnieniom praktycznym. Profil kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują w nim: socjologowie, ekonomiści, geografowie, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Periodyk wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) oraz Sekcję Polską Regional Studies Association.
wydawca: Scholar
stara cena 16.80 PLN
15.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.76/6
 
Kwartalnik mieści się między klasycznymi periodykami naukowymi, a pismami poświęconymi głównie zagadnieniom praktycznym. Profil kwartalnika odnosi się do szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii, które to zagadnienia są ujmowane w szerokiej perspektywie międzynarodowej. Publikują w nim: socjologowie, ekonomiści, geografowie, ale także pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Periodyk wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) oraz Sekcję Polską Regional Studies Association.
wydawca: Scholar
stara cena 16.80 PLN
15.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_4678d7deb01f2d28923ade48f4726ff2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_4678d7deb01f2d28923ade48f4726ff2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0