Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_ab4a93967508cd48002cd39efc6969cc, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681d99cba7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681d9efa8a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681da20deb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681da473da' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681da86904' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Fundusze | procedury
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 20
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
 
W publikacji omówiono cele, rodzaje i przedmiot inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Przeanalizowano trzy metody inwentaryzacji bilansowej: spis z natury, potwierdzenie salda i inwentaryzację drogą weryfikacji. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób inwentaryzować nieruchomości użytkowane przez jsfp, kto odpowiada za przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej i na czym polega kontrola dokumentów poinwentaryzacyjnych. Podejmuje zagadnienia zawinionych i niezawinionych różnic powstałych w wyniku rozliczenia inwentaryzacji oraz odpowiedzialności pracowników jednostki za powierzony majątek. Czytelnik dowie się, jak przeprowadzać inwentaryzację m.in. w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkolnych i Ochotniczych Strażach Pożarnych.
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
111.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
 
Jak obniżyć koszty pracy by wykonać daną usługę ? Można zatrudnić pracowników, można podjąć współpracę z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a w końcu można zawierać umowy cywilnoprawne. A z każdą z tych form wiążą się różne zasady obciążenia składkami na ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jakie są różnice między tymi obciążeniami? Czy w każdej sytuacji można zawierać dowolną z tych umów? Jakie są różnice między umowami?
wydawca: ODDK
stara cena 115.50 PLN
99.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.19/6
 
Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podróży służbowych. Znacznie zmieniono m.in. zasady rozliczania diet oraz kosztów noclegów, wprowadzono nowe stawki świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Sprawdź jak poprawnie rozliczyć podróż służbową pracownika i zleceniodawcy, jak rozliczyć czas pracy przedstawiciela handlowego czy kierowcy w podróży służbowej, jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku w trakcie podróży służbowej pracownika.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
119.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.84/6
 
Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem kontroli finansowej w jednostkach jest instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów.
Książka zawiera zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów zarówno finansowo-księgowych, jak też merytorycznych oraz ich archiwizacji. Nie jest to sformalizowany dokument sporządzany według ustalonego wzoru, ale akt wewnętrzny, opracowywany przez kierownika każdej jednostki i dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy. Służy dokładnemu określeniu, co każda struktura, dział czy określony pracownik jednostki powinien zrobić w celu prawidłowego udokumentowania wszystkich operacji mających związek z realizacją zadań wynikających z zawartych umów.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
119.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
 
Książka przybliża istotę budżetu zadaniowego, korzyści płynące z jego wdrożenia oraz możliwość wykorzystania go jako narzędzia zarządzania finansami w jednostce. Autor wyjaśnił jak dostosować system rachunkowości i zbudować model rozliczeniowy, który umożliwi prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań. Przedstawił również standardy definiowania celów w budżecie i dobierania mierników ich realizacji.
wydawca: Presscom
stara cena 128.00 PLN
29.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 
Książka przedstawia finansowo-księgowe aspekty inwestycji na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia oraz szczegółowe zasady dotyczące środków trwałych w budowie, klasyfikacji i rozliczania nakładów inwestycyjnych, w tym projektów unijnych. Autorka uwzględniła też zagadnienia z zakresu inwentaryzacji, kontroli i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
wydawca: Presscom
stara cena 119.00 PLN
29.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych.
stara cena 79.00 PLN
67.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 
Uwaga -duże i ważne zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania nowej wersji Wytycznych. Tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z Wytycznymi (np. przeprowadzanie procedury rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi, zawieranie nowych umów w ramach zatrudniania personelu, brak możliwości kwalifikowania nagród jubileuszowych).
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
169.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
 
Celem publikacji jest przedstawienie wymagań prawnych w tym zakresie oraz praktycznych aspektów tworzenia procedur w ramach kontroli zarządczej. Czytelnicy znajdą w książce odpowiedzi na pytania: które przepisy określają obowiązki i uprawnienia związane z tworzeniem wewnętrznych procedur kontroli zarządczej? jakie są funkcje procedur? jak tworzyć procedury zarządzania ryzykiem?
wydawca: Presscom
stara cena 122.00 PLN
42.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Dzisiejszy kształt Unii Europejskiej dowodzi coraz śmielszego rozwoju idei zjednoczonej Europy, którą przed ponad 60 laty snuli Ojcowie Założyciele. Nie byłoby dziś tak imponującego rozwoju gospodarki, handlu, rynku pracy, nauki, nie udałoby się również w takim tempie poprawiać warunków życia Europejczyków i wyrównywać ogromnych różnic pomiędzy krajami, gdyby nie konsekwentnie wdrażana strategia integracji Wspólnoty.
wydawca: CeDeWu
stara cena 46.20 PLN
39.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za klasyfikowanie wydatków strukturalnych, jak i u pracowników księgowości oraz samych kontrolujących prawidłowość ujęcia wydatków w klasyfikacji. Można powiedzieć, że "interpretacja goni interpretację". Celem tej książki jest wskazanie zasad prawidłowego klasyfikowania, prowadzenia ewidencji oraz sporządzenia sprawozdania Rb-WS. W książce tej wyjaśnimy kiedy planowany wydatek stanie się wydatkiem strukturalnym oraz jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie, planie finansowym i polityce rachunkowości, aby można było prawidłowo sporządzić sprawozdanie Rb-WS.
wydawca: C.H. BECK
103.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Zmiany jakościowe a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie społeczne, Marketing i logistyka w teorii i praktyce, Kształtowanie lojalności klientów, a także autorką książki Biznesplan kluczem pozyskiwania funduszy unijnych.
wydawca: Atla 2
35.39
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
 
Rozliczasz projekty unijne? Starasz się o dotacje? Dowiedz się, jak dobrze udokumentować i zaplanować wydatki, na co zwrócić uwagę, by nie popełnić kosztownego błędu. Kwalifikowalność wydatków dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej jest tematem nastręczającym wielu problemów podmiotom korzystającym z dotacji. Właściwe ujęcie w budżecie kosztów projektu oraz zgodność projektu z dokumentami programowymi są najważniejszą przesłanką do pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego o dotację. W trakcie realizacji projektu prawidłowość ponoszenia kosztów jest podstawowym warunkiem zatwierdzenia wniosków o płatność. Jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad dokumentacją aplikacyjną konieczne jest zatem dokładne zapoznanie się z ogólnymi zasadami rządzącymi kosztami kwalifikowanymi w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz ze szczegółowymi wytycznymi w ramach konkretnych programów operacyjnych realizowanych przez Polskę.
wydawca: ODDK
stara cena 147.00 PLN
133.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.87/6
   
"Monografia poświęcona jest jednemu z najistotniejszych problemów materialnego i proceduralnego prawa finansów publicznych tj. szeroko ujmowanym środkom finansowym z UE. (...) Wybór tematu należy uznać za trafny z uwagi na potrzeby rozwoju naukowego w dziedzinie prawa finansów publicznych, a także z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia ustawodawstwa obowiązującego w tym zakresie oraz potrzeb praktyki (pracowników samorządowych, radnych, członków organów wykonawczych j.s.t.) i działalności orzeczniczej (sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych).
stara cena 61.95 PLN
46.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
 
Informacje i praktyczne wskazówki zawarte w opracowaniu mają służyć zespołom realizującym projekty, kierownikom, koordynatorom, menadżerom projektów oraz kadrze zarządzającej w jednostkach, które wdrażają przedsięwzięcia projektowe współfinansowane z funduszy unijnych. Zadaniem, jakie ma spełniać poradnik jest wskazanie koordynatorowi i kadrze projektowej, na czym polega ich praca przy wdrażaniu projektu z praktycznego punktu widzenia. Ma wyposażyć ich w użyteczne narzędzie monitoringowe oraz wskazówki jak uruchomić projekt i następnie skutecznie i efektywnie zarządzać całym przedsięwzięciem.
wydawca: ODDK
stara cena 210.00 PLN
183.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
Po kilku latach przynależności do UE wielu z nas dostrzega już konkretne efekty wynikające z absorpcji środków unijnych. W latach 2007-2013 przewidziano znacznie więcej środków niż w okresie poprzednim. Czas więc wykorzystać nadarzającą się szansę i uzyskać dofinansowanie swoich projektów.
Ta publikacja przedstawia podstawowe pojęcia związane z procesem oceny projektów europejskich oraz zachęca do wykorzystania tej wiedzy przy aktywnym udziale w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską. Uwzględniono w niej najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej, a zwłaszcza zasady implementacji matrycy logicznej, stanowiącej narzędzie wspomagające proces planowania projektów europejskich i ich oceny.
wydawca: Placet
54.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.65/6
 
To kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu funduszy strukturalnych. Zawiera charakterystykę poszczególnych programów operacyjnych realizowanych, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.
wydawca: CeDeWu
stara cena 61.42 PLN
52.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.79/6
Książka jest komentarzem do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Perspektywa finansowa 2007-2013.
wydawca: Placet
61.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres przedmiotowy leksykonu wybiega jednak znacznie poza same fundusze unijne, poruszając takie zagadnienia jak projektowanie, ewaluacja czy pomoc publiczna. Do tego należy dodać hasła z zakresu praktyki funduszowej, tj. przygotowania, selekcji i realizacji projektów w okresie programowania 2007-2013.
wydawca: C.H. BECK
63.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
Autorzy przedstawianej monografii podjęli się analizy funkcjonowania, nie tylko mniej lub bardziej znanych funduszy strukturalnych, ale wszystkich instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Dzięki nim w latach 2007-2013 napłynie do Polski wsparcie na łączną kwotę 67,3 mld euro (czyli około 255,74 mld zł). Jest to kwota przekraczająca roczny budżet Polski. Nie powinna ona jednak budzić przedwczesnych nadziei.
Celem funduszy europejskich nie jest bowiem rozdawnictwo środków finansowych, ale stosownie do zapisu art. 158 Traktatu Wspólnot Europejskich wspieranie działań służących wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty. Oznacza to konieczność podjęcia wysiłków w celu przygotowania odpowiednich projektów ze strony zainteresowanych podmiotów na poziomie narodowym, a co ma istotne znaczenie, jeżeli uwzględnić niski stopień absorpcji funduszy unijnych przez Polskę. Recenzowane opracowanie zamyka więc dotkliwą lukę informacyjną na naszym rynku wydawniczym, ponieważ zawiera nie tylko kompletne informacje na temat danego funduszu, ale i ukazuje jego cele, środki oraz ramy prawne.
51.45
PLN
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_ab4a93967508cd48002cd39efc6969cc, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_ab4a93967508cd48002cd39efc6969cc, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0