Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_b3d97af41f06dd29e39cea74afc65942, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68209bb04b' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6820a15064' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6820a3fd94' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6820a6a58c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6820abb7ea' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | polityka proinwestycyjna
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 73
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
 
Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych miast i regionów, a także regionów wiedzy, które konkurują o dostęp do deficytowych czynników wzrostu. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości i innowacyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych.

Czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
genezy i warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
czynników i źródeł konkurencyjności regionalnej,
miejsca uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki,
koncepcji kształtowania się innowacyjnych miast i regionów, z udziałem instytucji badawczo rozwojowych,
roli przedsiębiorstwa w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej,
istoty Gospodarki Opartej na Wiedzy i systemów innowacji, jako mechanizmu wdrażania wiedzy do gospodarki,
regionów wiedzy jako strategii rozwoju regionalnego,
miasta innowacyjnego, jako strategii rozwoju regionalnego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
1. Istota i uwarunkowania rozwoju obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
2. Rozwój obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania SSE w Polsce
4. Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE w Polsce
5. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
6. Efektywność funkcjonowania SSE w Polsce
7. Wykorzystanie potencjału specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz diagnoza ich skupień
8. Pomoc publiczna w opinii zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce oraz przedsiębiorców funkcjonujących na ich terenie
9. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
14.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
 
Polityka energetyczna jest jednym z filarów współczesnej gospodarki. Implikuje konieczność wypracowania swoistej doktryny tej polityki, która wykazywałaby związek rynku energetycznego z innymi strategicznymi segmentami rozwoju kraju. Szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne państwa nakazuje wykształcenie odpowiednich mechanizmów konkurencji, zasad nadzoru właścicielskiego państwa nad infrastrukturą przesyłową, reguł współpracy administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji polityki energetycznej oraz działań prognostycznych i planistycznych.
Ze Słowa wstępnego Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni
stara cena 49.00 PLN
41.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 

Współczesne uwarunkowania procesów inwestowania w regionach Polski stają się coraz bardziej złożone, przede wszystkim w związku z integracją z UE, procesami globalizacyjnymi, a obecnie również skutkami kryzysu światowego. Powoduje to coraz większe trudności w pozyskiwaniu inwestorów, a także w powstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. W konsekwencji odbija się to na poziomie rozwoju regionów, a przez to na poziomie i warunkach życia ich mieszkańców. Dlatego podejmowanie badań wyjaśniających te procesy jest ze wszech miar potrzebne i celowe. Praca zespołu pod kierunkiem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej jak najbardziej do tego nurtu badań należy. Jednocześnie, oprócz pierwiastków poznawczych, odznacza się także walorami, które powinny zostać wykorzystane w zarządzaniu regionalnym. Oryginalność pracy polega na kontynuacji badań opartych na własnej oryginalnej metodzie badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [...] W tegorocznej edycji wprowadzono liczne zmiany w doborze zmiennych diagnostycznych [...], po raz pierwszy zaproponowano wskaźniki nowej generacji, tzw. PAI3, pilotażowo zastosowane na poziomie powiatów. Nowością jest także, wykonane po raz pierwszy w Polsce, badanie roli poszczególnych zmiennych wyjściowych w kształtowaniu potencjalnej atrakcyjności gmin, a w konsekwencji oddziaływania na zamożność JST [...]. Jest to bardzo wartościowe opracowanie, niezwykle pracochłonne, co należy podkreślić, gdyż nie tylko zmierzono i określono związki w wielu obszarach atrakcyjności inwestycyjnej regionów i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, lecz także dokonano z tego punktu widzenia klasyfikacji obszarów oraz wskazano bieguny wzrostu.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego

stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
   
Publikacja dotyczy struktur klastrowych, które stały się od niedawna fenomenem globalnym, motorem rozwoju gospodarek - występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże zjawisko klastra nie jest dotąd dostatecznie rozpoznane. Nieliczne są bowiem monografie konfrontujące dorobek teoretyczny z praktyką funkcjonowania tych struktur, zidentyfikowanych w procedurze badań bezpośrednich. Istnieje poważna luka w fundamentach teoretyczno-metodycznych pozwalających na formułowanie kryteriów oceny polityki klastrowej oraz programów wspierania rozwoju klastrów.
stara cena 56.70 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
 
Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu e książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.
wydawca: Difin
stara cena 63.00 PLN
53.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
 
Monografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym, jego działach, jak i samych przedsiębiorstwach, a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki, akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS, NBP oraz badania ankietowego zrealizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego.
stara cena 42.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.81/6
 
W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia.
Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie rozwoju społecznego oraz mierniki tego rozwoju, zmiany poziomu rozwoju społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, zależności pomiędzy rozwojem społecznym a handlem międzynarodowych, zależności między rozwojem społecznym a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
wydawca: PWE
stara cena 54.90 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
 
Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii.
wydawca: CeDeWu
stara cena 59.00 PLN
49.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Istnieje potrzeba zbadania wszystkich aspektów wpływu ekspansji zagranicznej korporacji transnarodowych na internacjonalizację klastrów gospodarczych. W szczególności chodzi o ustalenie wpływu bezpośrednich form zaangażowania korporacji - inwestycji zagranicznych i kooperacji. Istota tego wpływu jest trudna do ustalenia i dlatego stała się przedmiotem wnikliwej analizy w niniejszej książce. W analizie uwzględniono nowe podejście do biznesu międzynarodowego, związane z tworzeniem i transferem wiedzy przez korporacje. Treść książki obejmuje tematykę związaną z biznesem międzynarodowym oraz międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi, wnosząc nowe ujęcie globalnej działalności korporacji transnarodowych w zakresie ich wpływu na umiędzynarodowienia klastrów gospodarczych w krajach goszczących. W publikacji zostały zaprezentowane przypadki funkcjonujących klastrów polskich i zagranicznych, ze szczegółową analizą indyjskiego klastra informatycznego Bangalore.
wydawca: CeDeWu
stara cena 51.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.06/6
Publikacja zawiera wiedzę na temat efektywnej kontroli projektu (zakres, harmonogram, koszty), kierownictwa i współpracy przy tworzeniu projektu. Opisano w niej programy GPEM i MD/M2. Publikacja dwujęzyczna (angielsko-polska). 
21.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
   
Niniejsza książka to kompleksowy poradnik prowadzenia gminnej polityki proinwestycyjnej. Zawiera opis mechanizmów i instrumentów możliwych do zastosowania w polskich warunkach wraz z praktycznymi przykładami. Każde zagadnienie jest syntetycznie podsumowane, dzięki czemu czytelnik łatwo odnajdzie metody najbardziej pasujące do prowadzonej przez jego gminę polityki rozwoju gospodarczego. Szczególnie przydatne mogą być fragmenty opisujące narzędzia promocji proinwestycyjnej, mechanizmy przygotowywania ofert czy założenia polityki poinwestycyjnej (after care policy).
stara cena 49.00 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.34/6
   
W książce w sposób systematyczny przedstawiono problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Autor kompleksowo omawia specyfikę marketingu jednostki osadniczej i marketingowa podejście w zarządzaniu miastami i regionami, a także główne problemy funkcjonowania współczesnych miast konkurujących z innymi o dostęp do deficytowych czynników rozwojowych. Dużo uwagi poświęca również zasadom i procedurom budowy marketingowych strategii pozyskiwania i utrzymywania rynków wewnętrznych i zewnętrznych.
stara cena 79.00 PLN
62.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
The proposal for this research project has been submitted to the decision-making institutions at Warsaw School of Economics and the Ministry of Education respec?tively in May 2009. The approval was announced in February 2010 indicating a dead?line of October 20, 2010. This was nearly exactly the date when the consultative draft of the 12th Five-Year Plan 2010-2015 was discussed at the 17th Central Committee of the CCP. The prevailing opinion in China is that this plan will change the current economic development model.
27.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
This book focuses on understanding innovation as: value for the customer, evolution in the approach to defining innovation, determinants of innovation in the modern business management and how innovations influence the growth of customer value, which builds company value
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
okładka
 • aktualna ocena: 1.97/6
 
Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla rozwoju teorii międzynarodowej współpracy ekonomicznej, ale także dla polityki i praktyki gospodarczej. Monografia składa się z ośmiu autorskich opracowań zawierających wyniki analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się konkurencyjności eksportu kraju goszczącego, na przykładzie Polski.
wydawca: CeDeWu
stara cena 44.95 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
   
W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat inwestycji w mieście - zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i samorządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.: - rodzajów inwestycji możliwych do zrealizowania w mieście, - prawnych uwarunkowań inwestycji, - środowiskowych i przestrzennych uwarunkowań inwestycji w mieście, - roli władz samorządowych w zakresie zachęcania przedsiębiorców do inwestycji na terenie miasta i gminy, - inwestycji komunalnych oraz ich specyfiki, - polityki informacyjnej wobec inwestorów decydujących się na prowadzenie działalności w danym mieście, - teoretycznych zagadnień dotyczących miast i prowadzonej w nich działalności gospodarczej. W książce, poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę inwestycyjną.
wydawca: CeDeWu
stara cena 58.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.92/6
W książce szczegółowo opisano i przeanalizowano przyczyny i mechanizmy, które pozwoliły Niepołomicom - niewielkiej gminie miejsko-wiejskiej na przyciągnięcie od 1990 r. ponad 60 nowych firm (przygotowywanie ofert, promocja proinwestycyjna, polityka podatkowa i in.). Nowe przedsiębiorstwa zainwestowały w Niepołomicach w sumie 470 mln USD i stworzyły 4,6 tys. miejsc pracy.  Publikacja pokazuje także wpływ rozwoju lokalnej strefy inwestycyjnej na środowisko przyrodnicze, rynek pracy, przeanalizowano skalę efektów mnożnikowych oraz opinie mieszkańców o nowych inwestycjach. Na podstawie wyników tych badań sformułowano szereg wniosków praktycznych, które mogą zostać szerzej wykorzystane przez osoby zajmujące się polityką proinwestycyjną w polskich gminach, miastach i regionach.
36.75
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.24/6
W książce przedstawiono wybrane aspekty przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych, zachodzących w małych miastach po 1990 r. Jest to okres, w którym nastąpiły znaczące zmiany w ich funkcjonowaniu, wynikające głównie ze specyfiki danego ośrodka. Dlatego też tak istotne staje się rozpoznanie uwarunkowań, możliwości i tendencji rozwojowych w konkretnych małych miastach, dzięki któremu można będzie dokonywać analiz o bardziej syntetycznym charakterze.
23.10
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b3d97af41f06dd29e39cea74afc65942, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b3d97af41f06dd29e39cea74afc65942, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0