Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_5b2a4db0106083634f43ebe6b46243c1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817410d32' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df681746b6ba' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6817497bbe' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68174b48fe' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68174ef090' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | przemysł
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 23
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
I. Wprowadzenie
II. Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce
III. Możliwości opracowania mapy użytkownika ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5
IV. Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym
wydawca: KPZK
44.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Chiny to państwo, które podlega szybkim zmianom. Szczególne szybkie tempo zmian dotyczy sfery gospodarki i trwa już od ponad trzech dekad. W tym czasie Chiny stały się drugą potęgą gospodarczą na świecie.

- Dlaczego tak się dzieje?
- Jakie są priorytety rozwoju tego państwa?
Na takie i inne pytania Czytelnik może znaleźć odpowiedzi w tej książce. Traktuje ona o ekonomicznych aspektach tego państwa z perspektywy kultury i instytucji, co stanowi pewną świeżość w literaturze polskiej. Te dwa elementy ulegają zmianie bardzo wolno i dlatego mogą stanowić o trwalszych fundamentach wzrostu gospodarczego.
wydawca: CeDeWu
stara cena 40.00 PLN
35.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.08/6
Celem badań, których wyniki przedstawiono w książce była diagnoza i ocena poziomu innowacyjności branży spożywczej w poszczególnych województwach w kraju. Realizacja poznawczego aspektu badań polegała na określeniu regionalnego zróżnicowania tego zjawiska oraz identyfikacji czynników, które wpłynęły na to zróżnicowanie. Zaproponowano metodyczny schemat oceny innowacyjności, odnosząc się do trzech wymiarów tego zjawiska: zdolności innowacyjnej, pozycji innowacyjnej oraz innowacyjności ogółem.Sporządzono też ranking województw według poziomu innowacyjności branży spożywczej.
26.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.18/6
Obszerna, rzeczowa i nader interesująca praca M. Kozaczki stanowi udaną próbę całościowego ujęcia bardzo złożonych procesów transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989-2009. W tym burzliwym okresie dokonało się unikalne w skali światowej przejście od scentralizowanej gospodarki socjalistycznej, z państwową własnością środków produkcji, do wolnej gospodarki rynkowej opartej na prywatnej działalności gospodarczej.
wydawca: Norbertinum
nieokreślona
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
 
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).
Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych w nich czynności. Natomiast zapisy na odpowiednich kartach, protokołach są potwierdzeniem wykonania danej czynności, czy pomiaru i stanowią dokument weryfikacji opracowanego systemu, którego celem jest dostarczenie konsumentowi żywności o niekwestionowanej jakości zdrowotnej.
wydawca: ODDK
stara cena 78.75 PLN
67.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
 
Książka wyrasta ponad literaturę nie tylko dla jej zakresu, wszechstronności ujęcia przedmiotu w całym jego wymiarze ekonomiczno-społecznym, wyczerpującej prezentacji różnych interpretacji procesu transformacji, a więc także dobitnego wydobycia złożoności tego procesu. Za wyróżniający się walor uważam zastosowaną przez autora metodologię: jest to holizm (i pochodne - arkana analizy systemowej oraz dość szerokie stosowanie narzędzi właściwych ekonomii instytucjonalnej). Prof. Aleksander Łukaszewicz
wydawca: PWN
stara cena 54.90 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
W niniejszej książce opisano fizyczne i techniczne podstawy wytwarzania energii elektrycznej w siłowniach jądrowych wyposażonych w najnowocześniejsze reaktory trzeciej generacji. Wiele miejsca poświęcono problemom bezpieczeństwa, a zwłaszcza awaryjnym układom bezpieczeństwa biernego. Bardzo dokładnie przedstawiono konstrukcje reaktorów produkowanych przez trzy przodujące w tej dziedzinie firmy, wraz z opisem działania, szczegółowymi schematami i stosowanymi materiałami.
wydawca: WNT
stara cena 84.00 PLN
72.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
 
Liczne korzyści płynące z członkowstwa w Unii Europejskiej sprawiają, że mimo przyjęcia do niej dziesięciu krajów w maju 2004 r. i dwóch kolejnych w styczniu 2007 r., ubiega się o nie kilka następnych. Autorzy skoncentrowali uwagę na potencjale społeczno-ekonomicznym Unii Europejskiej, w tym na porównaniach z potencjałem dwóch potęg gospodarczych świata - Stanów Zjednoczonych i Japonii, zwłaszcza zaś na różnicach w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i głównych działów gospodarki oraz ich rozmieszczeniu w krajach Unii, na ogół przodujących w danej dziedzinie.
wydawca: PWE
stara cena 68.15 PLN
57.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.58/6
 
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest adresowana przede wszystkim do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać dzięki temu systemowi coś więcej niż tylko certyfikat. Dlatego też zawarte w niej moduły mogą pełnić wielorakie funkcje: * stanowić kompleksowy system doradczy umożliwiający odpowiednie przygotowanie pracowników do samodzielnego zaprojektowania odpowiednich elementów SZJ, * przygotować odpowiednie mechanizmy umożliwiające obsługę, diagnozowanie i doskonalenie tych systemów: * umożliwiać szkolenie nowych pracowników oraz przygotować ich do pełnienia określonych ról w SZJ (np. audytorów wewnętrznych); * ułatwić kontakty z osobami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z SZJ oraz umożliwić podejmowanie skutecznych decyzji w tym zakresie.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
169.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Prezentowane opracowanie jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym kompleksową źródłową pracą poświęconą problematyce nacjonalizacji i reprywatyzacji. W książce wyróżniono 16 rozdziałów, poświęconych m.in. nacjonalizacji nieruchomości rolnych, przemysłu, nieruchomości kościelnych, ale również mieniu poniemieckiemu i zabużańskiemu oraz reprywatyzacji. W odniesieniu do każdego problemu zestawiono najważniejszą literaturę przedmiotu, akty prawne oraz orzecznictwo. Pozwala to szybko poznać stan prawny dla danej sprawy. Książkę uzupełnia płyta CD.
wydawca: C.H. BECK
54.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Instrukcja magazynowa jest dokumentem określającym przede wszystkim organizację i technologię gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, zakres działania magazynów oraz podstawowe zasady i tryb wykonywania czynności magazynowych. Powinna zawierać zasady postępowania w zakresie wszystkich problemów związanych z gospodarką magazynową, w szczególności z funkcjonowaniem poszczególnych jej elementów, a mianowicie: składowanych zapasów, budowli i wyposażenia, technologicznego procesu magazynowego, organizacji gospodarki magazynowej.
wydawca: ODDK
94.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.67/6
Rozdz. 1. Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie. Rozdz. 2. Uelastycznianie rynku pracy a popyt na pracę w Polsce. Rozdz. 3. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. Rozdz. 4. Transformacja społeczno-gospodarcza a nierówności społeczne. Rozdz. 5. Pauperyzacja polskiego społeczeństwa. Rozdz. 6. Skutki ograniczenia maksymalnego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych w Polsce
 
26.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.49/6
SPIS TREŚCI
Część I. Rewitalizacja jako wyzwanie rozwojowe
1. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy Franciszek Tomczak
2. Rewitalizacja progresywna (rekonfiguracja, sieciowość, modernizacja) Lech W. Zacher
3. Rewitalizacja w procesie rozwoju regionów przemysłowych Hanna Godlewska-Majkowska
4. Rewitalizacja regionów przemysłowych jako proces społeczno-gospodarczy Irena Fierla, Roman Sobiecki
5. Europejskie doświadczenia w rewitalizacji regionów przemysłowych Magdalena Typa
Cześć II. Edukacja jako czynnik rewitalizacji regionów przemysłowych
6. System edukacji w prawie polskim i niemieckim Jan Matłachowski, Hanna Godlewska-Majkowska
7. Analiza porównawcza infrastruktury ponadgimnazjalnej edukacji zawodowej w Polsce i w Niemczech Anna Kwiatkiewicz, Dorota Niedziółka
8. Przedsiębiorstwo wobec zmian na rynku pracy Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch
9. Metody badań nad edukacją w rewitalizowanych regionach przemysłowych Marta Juchnowicz, Hanna Godlewska-Majkowska
Cześć III. Kształtowanie kapitału intelektualnego
10. Relacje edukacja gospodarka. Podejście modelowe Jacek Brdulak
11. Kształtowanie kapitału ludzkiego a rewitalizacja regionów przemysłowych Hanna Godlewska-Majkowska
12. Regionalna odnowa w Polsce Martin Heidenreich Aneks
15.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
 
SPIS TREŚCI
Wstęp
Część I. Perspektywa historyczna
Część II. Perspektywa geograficzna i ekologiczna
Część III. Perspektywa społeczna
stara cena 39.90 PLN
35.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
SPIS TREŚCI
Wstęp
Leszek Gilejko Druga faza restrukturyzacji sektorów problemowych
Leszek Gilejko Strategie aktorów, charakterystyki ogólne
Juliusz Gardawski Wizje gospodarki dobrze urządzonej wśród pracowników, związkowców i menedżerów czterech branż
Jacenty Siewierski Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Rynkowa niespodzianka
Anna Kulpa-Ogdowska Nowe uwarunkowania przebiegu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w latach 2003–2005. Perspektywy rzeczywistej modernizacji
Jan Czarzasty Energetyka – przebieg restrukturyzacji. Dylemat perspektyw
Izabela Książkiewicz Uwarunkowania procesu restrukturyzacji PKP w latach 2003–2004
Rafał Towalski Programy restrukturyzacji. Realizacja i efekty. Wnioski końcowe
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
Autorka dokonuje charakterystyki wpływu górnictwa odkrywkowego na zakres i skalę przekształceń środowiska przyrodniczego oraz wskazuje skuteczne sposoby naprawy zaistniałych zniszczeń. Praca ta prezentuje wiedzę z podstaw ekologii, gleboznawstwa, rolnictwa i rekultywacji terenów zdegradowanych.
7.35
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.96/6
Analityka wielopłaszczyznowa przyszłości miast przemysłowych Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Nowej Huty i Wolfsburga jest interdyscyplinarną propozycją spojrzenia na epokę industrialną, jest też próbą zmierzenia się ze złożonym dziedzictwem modernizmu, propozycją raczej formułowania pewnych pytań i poszukiwania diagnoz niż wydawania autorytatywnych ocen.
Niniejsza książka stanowi zarazem katalog projektu artystycznego, który odbył się w Wolfsburgu i Nowej Hucie (w latach 2005 - 2006) oraz antologię tekstów. Zebrane w nim prace stanowią próbę przedstawienia historii, teraźniejszości i przyszłości miast przemysłowych.
40.95
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.64/6
 
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane.
wydawca: CeDeWu
stara cena 46.10 PLN
39.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_5b2a4db0106083634f43ebe6b46243c1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_5b2a4db0106083634f43ebe6b46243c1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0