Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_71803c6bb2068ff58ca4ca88a0fbfea0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6840478c09' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68404c9966' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df68405013d3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6840527022' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6840572178' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Społeczeństwo - obywatel | demografia, migracje
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 59
strona:   / 3
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.63/6
 
Książka została napisana na podstawie wyników badań i materiałów zebranych przez Autorkę podczas wielu naukowo-badawczych wyjazdów terenowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przedstawiono i wyjaśniono w niej następujące zagadnienia:

- powstanie i rozwój geografii osadnictwa,
- uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze i historyczno-kulturowe wpływające na osadnictwo i kształtujące je,
- wieś i osadnictwo wiejskie – osadnictwo pierwotne, geneza, typy oraz formy osiedli rolnictwa ustabilizowanego, układy przestrzenne wsi i rozłogi wiejskie,
- koncepcje rozwoju obszarów wiejskich,
- miasto i osadnictwo miejskie – powstanie, rozwój i położenie miast, ich charakterystyka oraz funkcje; formy, struktury i rozwój wielkich skupisk miejskich,
- osadnictwo w globalizującym się świecie.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
43.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
1. Wstęp     
2. Liczba i rozmieszczenie ludności 
3. Dynamika ludności 
4. Struktura demograficzna i społeczna
5. Prognozowanie liczby ludności
6. Ogólna charakterystyka ludności jednostek badanych
29.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.21/6
Książka Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin to interdyscyplinarne studium przyczyn i skutków migracji zarobkowych kobiet. Poza uwarunkowaniami ekonomicznymi i otoczeniem prawnym migrantek, studium dotyka zagadnień przemiany rodziny pod wpływem nieobecności matki i jej pracy za granicą. Zatrudnienie na peryferiach rynku pracy stanowi źródło zagrożeń dla migrujących kobiet, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne wielu rodzin w Polsce. Praca ukazuje różne odcienie doświadczenia migracji i jego skutków dla rodzin pozostałych w kraju.
38.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.87/6
 
Książka w przystępny i oryginalny sposób przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jego części. Wyłania się z niej obraz demografii jako fascynującej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, której zagadki intelektualne nieodmiennie przyciągają wybitne umysły matematyków, reprezentantów nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych i społecznych. Autorzy zarysowują główne zjawiska, z jakimi mierzy się dziś demografia: wzrost zaludnienia Ziemi, wydłużanie się życia ludzkiego, słabnięcie rozrodczości, starzenie się populacji, nasilanie się mobilności terytorialnej oraz liczne, przebiegające różnorako przestrzenne lub kulturowe zróżnicowania tych zjawisk.
wydawca: Scholar
stara cena 46.20 PLN
40.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
Celem opracowania jest analiza struktury oraz dynamiki ludności w aglomeracji poznańskiej. Tłem rozważań są zmiany demograficzne zachodzące w województwie wielkopolskim oraz w innych aglomeracjach w Polsce. Dokonano także porównania sytuacji ludnościowej wewnątrz aglomeracji w zróżnicowaniu na miasta i obszary wiejskie. Zmiany zaludnienia pro- wadzą z jednej strony do upodobnienia się procesów demograficznych w skali całej aglomeracji, a z drugiej strony do występowania coraz większych dysproporcji pomiędzy miastem centralnym a jego strefą podmiejską.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.66/6
   
Interdyscyplinarny podręcznik geografii urbanistycznej, w którym Autorzy omawiają problematykę miejską z różnego punktu widzenia. Opracowanie obejmuje zarówno tematykę badawczą geografii miast, klimatologii, geografii społecznej, geodemografii, historii urbanistyki, jak i wiedzą praktyczną dotyczącą fizjografii urbanistycznej, inwentaryzacji urbanistycznej czy waloryzacji i wyceny nieruchomości miejskich. Przedstawiono także zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w geografii urbanistycznej. Każdy rozdział kończy repetytorium w formie pytań oraz wykaz literatury podstawowej. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi wykresami, rysunkami i mapami.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
Rozdział 1. Przeludnienie agrarne a wieś wielofunkcyjna
Rozdział 2. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich i jego rozkładu przestrzennego
Rozdział 3. Typy obszarów wiejskich zmniejszających i zwiększających zaludnienie
Rozdział 4. Charakterystyka obszarów wyróżnionych przez typologię dotyczącą koncentracji i zmniejszania się zaludnienia
  4a. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
  4b. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a struktury i procesy demograficzne na wsi
  4c. Elementy charakterystyki różnic społeczno-gospodarczych między wyodrębnionymi typami obszarów wiejskich
Rozdział 5. Zróżnicowanie struktury składników poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego wyróżnionych typów obszarów wiejskich
Rozdział 6. Obszary wiejskie zmniejszające zaludnienie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych
Rozdział 7. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia w układach lokalnych
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
Tegoroczna edycja raportu ma - podobnie jak poprzednie - wymiar interdyscyplinarny, dzięki czemu ukazuje złożony obraz obszarów wiejskich w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Redaktorzy naukowi raportu, Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych specjalistów konsekwentnie realizują to założenie metodologiczne, co pozwala Czytelnikom na porównanie i samodzielną ocenę zmian dokonujących się na polskiej wsi w ciągu ostatnich dwunastu lat. Raport Polska wieś 2012 prezentuje zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, przedstawia otoczenie instytucjonalne polityki prowadzonej wobec obszarów wiejskich, a także przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tych terenów.
wydawca: Scholar
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
 
Spośród wielu metafor organizujących myślenie socjologiczne coraz większą popularność zyskuje metafora zakorzenienia/wykorzenienia. Nie powinno nas to dziwić, żyjemy wszak w dobie gwałtownych przemian norm i relacji społecznych, ról i tożsamości, instytucji i organizacji - a więc wszystkiego tego, co tworzy glebę społecznego życia i pozwala jednostkom odnajdywać swe własne w nim miejsce. A ściślej, co pozwalało, gdyż to właśnie doświadczane współcześnie przemiany, pozbawiając nas możliwości jednoznacznego określenia naszego miejsca w kulturze i społeczeństwie, rodzą w nas poczucie wykorzenienia, braku przynależności, obcości wreszcie. To poczucie wykorzenienia wydaje się dziś nieodłącznym korelatem procesów indywidualizacji.
stara cena 40.95 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.34/6
Celem opracowania było postawienie diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województw i gmin oraz identyfikacja głównych czynników przyczyniających się do przyspieszenia lub spowolnienia rozwoju (stymulanty i determinanty). 
1. Zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST)
2. Analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
3. Analiza pozyskanych środków z Unii Europejskiej
4. Analiza i ocena dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i gmin, a zagrożenie marginalizacją rozwojową
 
32.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
The prosperous cities are high-productivity sen/ice platforms capable of retaining and attracting human Capital and firms. However, it is reasonable to assume that rapidly developing cities in Western Europę can have a negative influence on the sustainability—economic, environmental and social - of the new EU member states cities and their settlement pattern.
wydawca: Bogucki
33.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

 

12.60
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
 
Celem niniejszej pozycji nie jest nauczenie demografii, lecz pokazanie możliwości wykorzystania przyswojonej podstawowej wiedzy demograficznej do podejmowania decyzji oraz prowadzenia polityki społecznej, rodzinnej, ekonomicznej, przestrzennej, ekologicznej i politycznej.
stara cena 48.00 PLN
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.31/6
 
Krystian Heffher - Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
Andrzej Rosner - Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju
Zbigniew Zioło - Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji
Izabella Bukraba-Rylska - Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia.
Jerzy Bański - Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju    
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.11/6
 
Oto trzecia, po Ślązakach w Warszawie i Księdze Ślązaków, część "trylogii śląskiej" Jana Cofałki. W tym tomie zawarty jest zapis przenikających się i jak fale świetlne interferujących rodowodów i doświadczeń Ślązaków oraz Kresowiaków, którzy po okrucieństwach wojennych, po masowych przesiedleniach, wysiedleniach, eksmisjach i wypędzeniach zostali na siebie skazani. Jan Cofałka, świetny biografista, który umie plastycznie i wszechstronnie pokazać osobowości ludzi, nie szuka w historii okropieństw, dobrze wiedząc, że jest ich tam bez liku. Szuka w niej urody życia, jego barwy, powabu, aromatu, i czyni to na rozległym, epickim tle wielkiej wędrówki ludów, która w połowie XX w. wyrzuciła mieszkańców Kresów z ich domów i kazała zamieszkać w innych miastach, wsiach, w innej scenerii i w świecie często innej kultury materialnej oraz obyczajowej. Pisze o uczestnikach powstań śląskich i ich potomkach, o byłych powstańcach warszawskich i synach Orląt Lwowskich, o członkach Hitlerjugend, Komsomołu i ZMP, którzy siedząc często w tej samej ławce szkolnej, nie pozabijali się, nie wyniszczali się, nie licytowali się, kto z nich większych krzywd doznał, ale stworzyli niezwykłą społeczność. Takiego spojrzenia na historię powojennego Śląska w biografistyce polskiej dotychczas nie było. Jan Cofałka napisał książkę o wyższości tolerancji nad ksenofobią, o dobrodziejstwach płynących z postawy, gdy ludzie stronią od nienawiści, a pamięci nie zastępują pamiętliwością. prof. Stanisław Nicieja
wydawca: Scholar
stara cena 45.15 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
 
Tworzenie się i rozpad małżeństw, rozrodczość, umieralność oraz migracje - dla demografów to procesy masowe. Badają ich przebieg w ujęciu ilościowym, mając na względzie aspekt jakościowy. Celem podejmowanych badań jest poznanie prawidłowości rządzących rozwojem populacji.
49.90
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]     następne »  
strona:   / 3
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_71803c6bb2068ff58ca4ca88a0fbfea0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_71803c6bb2068ff58ca4ca88a0fbfea0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0