Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_289859f9464360715d2fc777e2730463, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb841a394d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb841b5ba5' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb841b6537' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb841cfb27' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb841ecb92' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb84242372' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb8424bd28' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb8425224a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb8426d36b' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb8428acb8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbb842c635e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi społeczne | porządek publiczny, bezpieczeństwo, ratownictwo
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 33
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 1.53/6
 
Rzetelne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków to podstawa profilaktyki wypadkowej, a prawidłowe zakwalifikowanie wypadku do kategorii wypadków przy pracy ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób poszkodowanych (ze względu na postępowanie odszkodowawcze, tj. przysługujące świadczenia pieniężne).

W poradniku autorka szczegółowo omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy.
Podaje liczne przykłady wypadków i praktyczne wskazówki dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i wykładnię.
Dodatkową pomocą służy przykładowo wypełniona pełna dokumentacja powypadkowa.
wydawca: ODDK
stara cena 89.25 PLN
76.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
Niniejsze opracowanie wpisuje się w zakres przedmiotowy konferencji o tym samym tytule i zawiera opinię ekspertów reprezentujących administrację rządową i samorządową, przedsiębiorców, a także środowisk naukowych na temat przygotowania administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych. Niezwykle cennym elementem publikacji jest zaprezentowanie olbrzymiego zakresu węzłowych problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty odpowiadające za realizację wspomnianych zadań.
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
 
Do głównych celów publikacji zaliczyć można: ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp. Cel drugi to zaprezentowanie korelacji występujących na linii stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Natomiast cel trzeci bazuje na wykorzystaniu rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa w praktyce, choćby w oparciu o omówiony w pracy pentagonalny model bezpieczeństwa.
wydawca: Difin
stara cena 80.00 PLN
69.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
 
W prezentowanej monografii przedstawiono wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnej architektury i urbanistyki.

Autor opisuje zmiany, jakie zachodzą w sposobach funkcjonowania i kształtowania organizmów miejskich na skutek zagrożeń terrorystycznych, szczegółowo omawia metody antyterrorystycznej prewencji sytuacyjnej oraz sposoby zabezpieczania budynków i konstrukcji budowlanych przed atakiem bombowym. W książce poruszone zostały ważkie problemy, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa zagrożone aktami terroru:
- Jakie skutki dla miast i ich mieszkańców niosą powszechnie implementowane zabezpieczenia antyterrorystyczne?
- Jak we właściwy sposób należy chronić miasta, ich przestrzeń publiczną i budynki przed atakami terrorystycznymi?
- Jak postępować, aby zwalczając terroryzm, zachować stan równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem?
stara cena 119.00 PLN
99.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.43/6
   
Prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk - Uniwersytet Warszawski: Przez wiele lat w badaniach naukowych i literaturze przedmiotu pokutował sposób postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych państwa. Umykała zaś dość istotna kwestia społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego.
wydawca: Difin
stara cena 52.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.05/6
Publikacja poświęcona jest problematyce współczesnego bezpieczeństwa. Ma wiele zalet, dających możliwość uznania jej za wartościową pozycję na naszym rynku wydawniczym. Mogą z niej korzystać zarówno osoby zajmujące się bezpieczeństwem w sposób zawodowy, jak i studenci oraz wykładowcy na kierunkach takich jak bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, politologia, europeistyka, prawo czy stosunki międzynarodowe.
wydawca: ARTE
23.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.28/6
Dla zrozumienia zjawisk, które są przedmiotem badań i analiz polityków społecznych, a więc dla zrozumienia genezy, uwarunkowań problemów społecznych, niezbędne jest postrzeganie ich w kontekście przestrzennym, także lokalnym. Takie pogłębienie rozpoznania pozwala na formułowanie bardziej adekwatnych rozwiązań, na tworzenie i realizację skutecznej polityki społecznej. Taką próbę podjęto w niniejszej książce. Składa się ona z czterech części.
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.83/6
 
Problematyka urbanistyki bezpieczeństwa pozostaje w Polsce niemal nieznana, tak więc niniejsza publikacja wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Widackiego
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
Niniejsza książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów monitoringu wizyjnego. Zostały one zaprezentowane na tle innych środków prewencji kryminalnej. W opracowaniu zawarto analizę prawnoporównawczą wykorzystania systemów CCTV oraz wybór orzecznictwa sądów w tym zakresie i wnioski de lege ferenda.
stara cena 73.00 PLN
64.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.69/6
 
Publikacja systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Rozdziały są poświęcone: - Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, - Stany nadzwyczajne, - Plany reagowania kryzysowego,- Fazy zarządzania kryzysowego, - Zarządzanie progresywne i konserwatywne, - Poziomy reagowania, - Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, - Domeny bezpieczeństwa, - Planowanie cywilne, - Obrona cywilna, - Definicje kryzysu, - Społeczne postrzeganie zagrożeń, - Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, - Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy,- Współpraca cywilno-wojskowa, - Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa, - Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
wydawca: Difin
stara cena 55.00 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.39/6
 
Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kierunki postępowania w trakcie procesu budowy projektowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie przestępczości, integrację sił i środków obecnych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego, ale również na opracowanie dostosowanych do potrzeb konkretnych rozwiązań.
wydawca: Difin
stara cena 68.25 PLN
55.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
 
Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia. Wydaje się bowiem oczywiste, iż zakończenie zimnej wojny, postępujące procesy globalizacyjne, powstanie społeczeństwa informacyjnego i - równolegle - społeczeństwa sieciowego, a także przemiany roli suwerennego państwa narodowego na arenie międzynarodowej, odegrały i odgrywają kluczową rolę w zmianach otoczenia bezpieczeństwa i wykazują znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej.
wydawca: Difin
stara cena 42.00 PLN
37.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
 
Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników tego wypoczynku. Uwzględniając obowiązujące zasady i przepisy (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) oraz na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia -organizatora i kierownika wypoczynku - autor wskazuje, jak dobrze przygotować oraz jak właściwie pokierować zorganizowaną formą wypoczynku dzieci i młodzieży.
wydawca: ODDK
stara cena 189.00 PLN
171.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.29/6
Książka wydana w serii Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki Z merytorycznego i metodycznego punktu widzenia całość pracy oceniam pozytywnie, gdyż spełnia wymogi stawiane podręcznikom akademickim [...]. Jestem przekonany, że zostanie przyjęta z dużym zainteresowaniem i akceptacją nie tylko przez środowisko studentów, ale i praktyków zatrudnionych w instytucjach wchodzących w skład systemów szeroko rozumianego społeczeństwa. Prof. dr hab. Stanisław Dworecki, kierownik Katedry Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - z recenzji
wydawca: Łośgraf
47.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.68/6
 
Nowe XIII wydanie najpopularniejszego wśród pracowników służb bhp poradnika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystają z niego również pracodawcy, społeczni inspektorzy pracy, projektanci, rzeczoznawcy bhp, wykładowcy, a także osoby uczące się. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2010r. W tym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w innych przepisach dotyczące, między innymi: rzeczoznawców ds. bhp, zmian w sprawozdaniu o warunkach pracy Z-10, wypadków przy pracy, postępowania powypadkowego, chorób zawodowych niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, z uwzględnieniem zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH, zmian w przepisach klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu GHS, zmian w przepisach budowlanych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, ochrony odgromowej, zmian w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, uaktualnienia przepisów dot. transportu materiałów niebezpiecznych, uaktualnienia przepisów dot. transportu ręcznego. Uwzględniono także uwagi Czytelników.
wydawca: ODDK
stara cena 190.00 PLN
169.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
BHP 2010 to kolejne już, trzecie wydanie podręcznego zbioru przepisów z regulacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od poprzedniego wydania książki zaszło wiele zmian w prawie, z których najważniejsze to nowe rozporządzenia dotyczące: "ect; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, "ect; wykazu chorób zawodowych, "ect; zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, "ect; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, "ect; zasad wykonywania ręcznych prac transportowych. W obecnym wydaniu uwzględniono też ubiegłoroczne nowelizacje Kodeksu pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy zostały pogrupowane w 16 działach tematycznych, dzięki czemu odnalezienie poszukiwanego jest bardzo łatwe. Częścią publikacji jest płyta CD, na której zamieszczono pełen zbiór przepisów z zakresu BHP, obowiązujących 1 lutego 2010 r. Na płycie CD znajdują się również załączniki do rozporządzeń oraz wzory formularzy, w tym m.in.: - protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, - wzór statystycznej karty wypadków przy pracy.
wydawca: C.H. BECK
nieokreślona
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
Książka omawia mechanizmy i praktykę funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), nowego rozwijanego dopiero od 1999 r., przyszłościowego komponentu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W przystępny sposób przedstawiono w kolejnych rozdziałach genezę EPBiO, zasady i cele tej polityki, jej strukturę instytucjonalną, instrumenty realizacji, tryby podejmowania decyzji oraz finansowania EPBiO. Zaprezentowano także misje zarządzania kryzysowego podejmowane przez UE od 2003 r. w ramach EPBiO. Oddzielenie zbadano również szczegółowo, w jakim stopniu konstytucje państw członkowskich UE są przystosowane do współpracy przy realizacji EPBiO oraz jakie są metody koordynacji tej polityki w poszczególnych krajach UE.
wydawca: BRANTA
53.86
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.16/6
Ksiązka będzie przydatna tak dla pracowników urzędów publicznych, jak i studentów i wykładowców wyższych uczelni na takich kierunkach, jak bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, europeistyka, prawo czy stosunki międzynarodowe.
wydawca: WAiP
36.85
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.65/6
Niniejsza praca otwiera nowe obszary penetracji naukowej związane z bezpieczeństwem lokalnym oraz przedstawia wiedzę o tym, co z teorii bezpieczeństwa jest już stosowane w sferze bezpieczeństwa lokalnego.
wydawca: ARTE
23.10
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_289859f9464360715d2fc777e2730463, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_289859f9464360715d2fc777e2730463, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0