Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_69944b974cd12535867942b7f5135e31, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6816d12a0a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6816d5f0b3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6816d87a4d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6816da3011' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5df6816ddcc46' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | transport i komunikacja
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 62
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (102.80 GBP)
The British railway system was nationalised in 1948, the same year that the modern planning system came into operation. In theory, this should have encouraged the development of an integrated approach between planning policy and railway management. In practice, the two sectors operated largely in isolation from each other, but with periods of a more consciously integrated approach between 1968-76 and 1988-94.
580.79
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.76/6
CENA W PLN ZALEŻY OD AKTUALNEGO KURSU FUNTA BRYTYJSKIEGO (67.19 GBP)
Developing Countries Have Different Transportation Issues and Requirements Than Developed Countries An efficient transportation system is critical for a country's development. Yet cities in developing countries are typically characterized by high-density urban areas and poor public transport, as well as lack of proper roads, parking facilities, road user discipline, and control of land use, resulting in pollution, congestion, accidents, and a host of other transportation problems. Public Transport Planning and Management in Developing Countries examines the status of urban transport in India and other developing countries.
379.62
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.95/6
 
I. Założenia badawcze
II. Kolejowe przewozy pasażerskie
III. Organizacja przestrzenna i aktualny stan kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce
IV. Polityka transportowa Unii Europejskiej
wydawca: Bogucki
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.09/6
Publikacja stanowi podsumowanie badań dotyczących logistyki transportu w kontekście przemian zachodzących we współczesnej gospodarce. Autorka prześledziła tendencje panujące w sektorze kolejowym, skupiając się w szczególności na otoczeniu rynkowym kolejowych usług przewozowych, stanowiących istotny element systemu logistycznego Polski oraz rozwiązaniach logistycznych usprawniających działalność towarowych przewoźników kolejowych.
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
I. Wprowadzenie
II. Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce
III. Możliwości opracowania mapy użytkownika ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5
IV. Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym
wydawca: KPZK
44.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.50/6
 
Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.:
Analizę i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu

Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
– ryzyko związane z transportem towarów - INCOTERMS 2010,
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie.
wydawca: ODDK
stara cena 147.00 PLN
129.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.47/6
 
Książka Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej - mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 roku ukazuje nieznane dotąd problemy administracyjne, zjawiska społeczne oraz architektoniczno-inżynieryjne wpływające na funkcjonowanie kolei w okresie jej najintensywniejszego rozwoju, przypadającego na XIX wiek.
stara cena 99.90 PLN
87.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
 
Monografia jest pierwszym w literaturze polskiej, zebranym w jednym wydawnictwie, kompendium wiedzy o rozbudowanym i złożonym systemie logistycznym. Zaprezentowane zostały w niej najnowsze wyniki badań i światowych osiągnięć w zakresie wdrożeń w dziedzinie kształtowania nowoczesnych systemów logistycznych, sprzyjających komodalności transportu. Autorzy podejmują trud uporządkowania nazewnictwa i związanych z nim definicji, opisują i hierarchizują elementy systemu, określając poziom, na którym należy prowadzić analizę danej problematyki (od nadawcy do odbiorcy).
stara cena 68.00 PLN
64.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
 
Jest to drugie wydanie podręcznika – pełniejsza wersja książki. Autorka opisuje współczesne trendy i różne aspekty rozwoju sektora usług logistycznych i należących do niego przedsiębiorstw. Celem jest zaprezentowanie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania czytelników omawianą problematyką w kontekście zróżnicowanych podejść teoretycznych i w odniesieniu do spopularyzowanej w literaturze logistycznej koncepcji łańcucha dostaw.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
 
Przedmiotem pracy jest analiza podstawowych problemów administracyjnoprawnych kolejnictwa w Polsce, w tym zakres zadań administracji publicznej w tej sferze, organizacja transportu kolejowego, funkcje realizowane przez administrację, wykorzystywane przez nią instrumenty prawne oraz zakres odpowiedzialności administracji za funkcjonowanie sektora.

Całość zadań wykonywanych przez administrację służyć ma jednostce i gospodarce. Transport funkcjonuje nie po to by funkcjonował, lecz po to, by zaspokajał podstawowe potrzeby jednostki, w tym głównie w zakresie przewozów osobowych o charakterze publicznym. W pracy autor określa zadania i instrumenty ich realizacji, które winny być podjęte w celu zaspokojenia potrzeb jednostki na odpowiednio wysokim poziomie (jakość usług), po dostępniej cenie oraz w sposób bezpieczny.

Wskazuje również z jakiego poziomu państwo winno administrować infrastrukturą kolejową.
wydawca: Difin
stara cena 65.00 PLN
55.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.18/6
Publikacja przedstawia rozwój Kolei Dużych Prędkości w Europie oraz w kilku krajach pozaeuropejskich. Omówiono wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością techniczną kolei, oddziaływania na konstrukcję nawierzchni i obiekty inżynieryjne, jak również na otoczenie linii kolejowej w warunkach prowadzenia ruchu z dużymi prędkościami.
27.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
Zbiorowy transport publiczny jest podstawowym elementem funkcjonowania aglomeracji poznańskiej i warunkiem jej zrównoważonego rozwoju, jest także gwarantem mobilności mieszkańców aglomeracji, zwłaszcza obecnie, kiedy poruszanie się własnym samochodem jest niezwykle utrudnione ze względu na wysoki poziom kongestii transportowej sieci drogowej.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej to seria wydawnicza poświęcona problemom rozwoju obszarów silnie zurbanizowanych w Polsce i za granicą. Autorzy serii przybliżają mechanizmy funkcjonowania aglomeracji miejskich oraz koncepcje i metody stosowane w ich badaniach.
wydawca: Bogucki
22.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.63/6
 

O opłacalności projektów kolei dużych prędkości.

Kolej dużych prędkości (KDP) jest elementem systemu transportowego w wielu krajach na świecie (np. w Japonii, w Hiszpanii czy we Francji). Są też przykłady państw, gdzie budowa kolei dużych prędkości jest w fazie projektów lub na etapie dyskusji politycznych. W Polsce rozważana jest budowa linii KDP pomiędzy Warszawą a Poznaniem i Wrocławiem. Planowane jest także uruchomienie szybkich połączeń kolejowych pomiędzy największymi miastami przy wykorzystaniu pociągów typu Pendolino, poruszających się z prędkością ponad 200 km/h.

Z ekonomicznego punktu widzenia podstawowe pytanie dotyczy opłacalności projektów KDP. Czy korzyści wynikające z oszczędności czasu podróży oraz inne korzyści gospodarcze uzasadniają ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych? Jaki wpływ na rynek transportowy ma uruchomienie KDP? Odpowiedzi na te pytania różnią się w zależności od uwarunkowań rynkowych właściwych dla danego regionu, przede wszystkim od prognozowanego popytu, wartości czasu, oczekiwanej oszczędności czasu oraz szerszych korzyści ekonomicznych.

stara cena 40.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
 
Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są kapitałochłonne, obarczone wysokim ryzykiem i wymagają zastosowania kompleksowej metodyki oceny ekonomiczno-społecznej.
W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi, do których zaliczyć można: 
- charakterystykę poszczególnych rodzajów gminnej infrastruktury technicznej,
- charakterystykę źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych,
- planowanie inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ekonomiczno-społecznej inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ryzyka przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.88/6
 
Opracowanie zawiera komentarz do zmienionych regulacji oraz szczegółowe omówienie zagadnień takich jak: systemy czasu pracy, dni wolne, normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców, zasady rozliczania czasu pracy, ewidencja czasu pracy.
wydawca: ODDK
stara cena 136.50 PLN
119.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.32/6
W monografii przedstawiono zagadnienia związane z doborem i eksploatacją środków transportowych, stosowanych przy przewozach ładunków w transporcie dalekim i przemysłowym. Opracowując poszczególne rozdziały starano się zwrócić szczególną uwagę na charakterystykę i wzajemne powiązanie różnych środków transportu w celu optymalnej realizacji zadań transportowych. 

 

59.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.00/6
 
Album nie tylko dla fascynatów kolejnictwa: historia kolei w Polsce, zadziwiające projekty i dworce, kolejki wąskotorowe oraz parowozy. Opowieść o tym, jak kolej zdobywała Polskę.
Autorzy opisują ponad 200 lat lokalnego kolejnictwa, od pierwszych projektów i konstrukcji, do współczesnych technologii, przedstawianych na tle pełnej niespodzianek historii. Album pokazuje również najsłynniejsze "kolejowe" zabytki oraz miejsca często mało znane nawet miłośnikom historii. Niezwykłe zdjęcia i opisy wąskotorówek, parowozowni, zabytkowych dworców oraz unikalnych kolejarskich eksponatów zachęcają do zwiedzania oraz do poznawania kolejarskich tradycji.
wydawca: CARTA BLANCA
stara cena 44.90 PLN
39.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
 
Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych, rozumie ich misję i uznaje postulat ich ogólnej dostępności. Nawet najrzetelniej przeprowadzone badania i zaprezentowane publicznie opinie konsumentów usług nie zastąpią ich rzeczywistej obecności w grze społecznej, jaką jest gra o przyszłość usług publicznych w Polsce. Nawet zagwarantowanie praw indywidualnego konsumenta i ich egzekucja nie utworzy masy krytycznej, decydującej o modelu świadczenia usług i uznania pewnych usług za publiczne. Konieczna jest ewolucja mechanizmów zmiany w kierunku tworzenia oddziaływania zbiorowych interesów konsumentów
stara cena 30.45 PLN
27.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.94/6
Autorka zaprezentowała nowy wymiar logistyki jako kreatora i realizatora zrównoważonego rozwoju. Prezentowane w książce propozycje mogą być w sposób natychmiastowy i bezpośredni wykorzystane w pracy organów rządowych i samorządowych, wszędzie tam, gdzie kreowana jest polityka gospodarcza i społeczna, zgodnie z duchem koncepcji zrównoważonego rozwoju. ( z recenzji prof. zw. dr hab. Mirosława Chaberka)
33.60
PLN
szczegóły więcej     
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_69944b974cd12535867942b7f5135e31, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_69944b974cd12535867942b7f5135e31, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0