Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_72bb32fa77b671d654ded3754616b700, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab90962d3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab90a457a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab90a4eb2' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab90b83ea' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab90d1fa4' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab9129d31' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab9131534' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab913786a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab9150ec7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab916dabf' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5dcbab91a91be' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Usługi komunalne - infrastruktura publiczna | internet i telekomunikacja
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 16
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 3.06/6
 
Zabezpieczenie posiadanych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z ich najważniejszych zadań. W zbiorze tego typu informacji mogą się znajdować zarówno dane osobowe, których naruszenie może się odbić na sytuacji osobistej poszkodowanych w ten sposób ludzi, jak też informacje niejawne – ich wyciek może z kolei, pociągnąć za sobą poważne skutki dla bezpieczeństwa państwa.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 129.00 PLN
114.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
 
Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego. Omówiono w niej:
- wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych w działalności przedsiębiorstw,
- historię rozwiązań informatycznych w sektorze lotniczym na przykładzie ewolucji systemów rezerwacyjnych,
- historię zastosowań rozwiązań informatycznych w sektorze hotelarskim oraz touroperatorów,
- rewolucję internetową z połowy lat 90. XX wieku, która miała wpływ na rozwój sektora turystycznego,
- problemy związane z implementacją rozwiązań informatycznych w sektorze publicznym (e-partnership, budowa systemów informacji turystycznej)
- przyszłość zastosowań technik informatycznych w sektorze turystycznym (technologie mobilne, wirtualna rzeczywistość).
W książce zamieszczono studia przypadków, które są przykładami badań naukowych w zakresie e-turystyki prowadzonych na całym świecie.
wydawca: PWN
stara cena 29.90 PLN
25.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.23/6
 
Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są kapitałochłonne, obarczone wysokim ryzykiem i wymagają zastosowania kompleksowej metodyki oceny ekonomiczno-społecznej.
W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi, do których zaliczyć można: 
- charakterystykę poszczególnych rodzajów gminnej infrastruktury technicznej,
- charakterystykę źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych,
- planowanie inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ekonomiczno-społecznej inwestycji infrastrukturalnych,
- metody oceny ryzyka przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
wydawca: Difin
stara cena 40.00 PLN
34.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.54/6
 
Niniejsza książka ma nas przybliżyć do odpowiedzi na pytania, czy i w jakim zakresie oficjalne lokalne strony internetowe przyczyniają się do zmiany wzorów komunikacji w gminie w kierunku wyznaczonym przez model demokracji deliberatywnej. Po pierwsze, należy poddać ocenie, czy witryny samorządowe w stosunku do innych mediów zwiększają dostępność informacji, która może stać się podstawą opinii na temat działań samorządu wobec wspólnoty lokalnej.
stara cena 39.90 PLN
34.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.78/6
Niniejsza praca stanowi analizę efektywności rozwiązań regulacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Europie. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace nad nowym porządkiem regulacyjnym. Autor analizuje efektywność regulacji prawnych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i postępu technologicznego. Jest to przede wszystkim praca z zakresu polityki regulacyjnej, bowiem dogmatyczno-normatywna analiza przepisów jest obecna w ograniczonym zakresie. Konkluzją pracy jest wskazanie potrzeby ewolucji polityki regulacyjnej w sektorze komunikacji elektronicznej poprzez zastępowanie regulacji sektorowej ogólnym prawem konkurencji.
wydawca: C.H. BECK
61.95
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.13/6
 
W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed wystąpieniem skutków wynikających w rozbieżności celów partycypujących stron. Praca adresowana jest specjalistów-praktyków i pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami finansów publicznych i efektywności inwestycji.
wydawca: CeDeWu
stara cena 45.05 PLN
38.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.36/6
Dla samorządów specjalna cena 48,00 pln.
7. Program Ramowy UE na lata 2007-2013 jest trzecim co do wielkości funduszem unijnym z budżetem w wysokości 54 mld euro, który powinien być wykorzystany przede wszystkim na rozwój badań, nowych technologii, podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Odpowiada na potrzeby społeczeństw krajów członkowskich w dziedzinach zdrowia, biotechnologii, zaawansowanych materiałów, technologii informatycznych, energii, ochrony środowiska, transportu i zagadnień społeczno-ekonomicznych.
wydawca: Twigger
84.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.87/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.41/6
W książce omówiono teorię i sposoby podejścia do zagadnienia jakości oraz problematykę wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością. Przedstawiono metody pomiaru jakości, akcentując rolę i znaczenie czynników organizacyjnych oraz społecznych w jej doskonaleniu.
 
wydawca: Difin
57.65
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.15/6
   
W publikacji podjęto próbę: ustalenia, jakie są elementy, stan i tendencje rozwojowe infrastruktury technologii informacyjnych identyfikacji czynników geograficznych wpływających na rozwój infrastruktury technologi informacyjnych oraz stwierdzenia podobieństwa mechanizmów rozwoju geograficznego funkcjonalnie zróżnicowanych sieci infrastruktury technologii informacyjnych w Polsce.
stara cena 42.00 PLN
30.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
   
Książka składa się z czterech rozdziałów traktujących w sposób kompleksowy problem zarządzania inwestycjami w gminie - od poziomu zarządzania strategicznego, po poziom operacyjny na którym realizowane są poszczególne projekty inwestycyjne.
 
wydawca: BRANTA
stara cena 52.40 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.37/6
Problematyka spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest uregulowana w kilku aktach prawnych, co przyczynia się w praktyce do konieczności ustalenia hierarchii ich stosowania. W książce omówiono zagadnienia dotyczące rodzajów spółek, jakie mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa samorządowe. Przedstawiono funkcjonowanie spółek komunalnych, kompetencje organów spółek oraz nadzór nad spółkami komunalnymi sprawowany przez publiczne instytucje kontroli. Publikacja zawiera wzory pism, uchwał i umów.
 
wydawca: LexisNexis
51.45
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.75/6
   
Prezentowana monografia jest poświęcona teoretycznej oraz dogmatycznej analizie więzi o charakterze kontrolnym i nadzorczym istniejących w sferze samorządu terytorialnego – w świetle wartości związanych z tym samorządem. 
wydawca: C.H. BECK
stara cena 39.00 PLN
28.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
Fragment wstępu
Stan infrastruktury jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny aktualnego poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego, rozpatrywanego w skali kraju oraz w skali lokalnej. Planowany rozwój infrastruktury, sformalizowany w wieloletnich zamierzeniach inwestycyjnych, świadczy o ambicjach i zaangażowaniu władz centralnych i lokalnych.
Sprawne funkcjonowanie naszego państwa w ramach struktur unijnych i harmonijny rozwój współpracy międzynarodowej nie będzie możliwy bez szeroko rozumianej infrastruktury technicznej. Braki w lokalnej infrastrukturze techniczej tworzą bariery dla budownictwa mieszkaniowego (brak uzbrojonych terenów), pogłębiają dewastację środowiska naturalnego (brak zakładów utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, obwodnic drogowych), pogarszają stan zdrowotny mieszkańców (brak ujęć wody pitnej i wodociągów).
 
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.44/6
Pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki gospodarowania mieniem komunalnym. Obejmuje ono zarówno kwestie struktur, którym można przypisać atrybut gospodarowania mieniem komunalnym, jak i form prawnych, w jakich podmioty te mogą działać, oraz kwestie samego mienia komunalnego w rozumieniu cywilistycznym, także z uwzględnieniem konotacji administracyjnoprawnych.
 
wydawca: LexisNexis
40.95
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_72bb32fa77b671d654ded3754616b700, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_72bb32fa77b671d654ded3754616b700, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0