Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_8c1e2f274d3245334097e10d6f28820b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fd5601a' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fd67669' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fd68178' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fd80f63' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fd9d2bb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fde95f7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fdf09e7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fe03678' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fe221a3' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5e2204fe79cdd' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
RegioBooks.pl | Książki | Gospodarka | przedsiębiorczość
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 69
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
tematyka:
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami regionalnymi. W pracy zaprezentowano główne problemy funkcjonowania innowacyjnych miast i regionów, a także regionów wiedzy, które konkurują o dostęp do deficytowych czynników wzrostu. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości i innowacyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych.

Czytelnik znajdzie omówienie zagadnień dotyczących:
genezy i warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
czynników i źródeł konkurencyjności regionalnej,
miejsca uniwersytetu w koncepcji innowacyjnej gospodarki,
koncepcji kształtowania się innowacyjnych miast i regionów, z udziałem instytucji badawczo rozwojowych,
roli przedsiębiorstwa w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej,
istoty Gospodarki Opartej na Wiedzy i systemów innowacji, jako mechanizmu wdrażania wiedzy do gospodarki,
regionów wiedzy jako strategii rozwoju regionalnego,
miasta innowacyjnego, jako strategii rozwoju regionalnego.
wydawca: C.H. BECK
stara cena 49.00 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
 
Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie stanowi ono rozbudowaną i kompletną dziedzinę wiedzy, charakteryzującą się m.in. sprawdzonymi w praktyce metodami oraz efektywnym systemem kształcenia. Bardzo istotna jest także rola menedżerów projektu (osób o szczególnych predyspozycjach osobowościowych), którzy muszą mieć na tyle wysokie kwalifikacje, aby sprawnie zarządzać takimi podstawowymi parametrami projektu, jak: zamierzony wynik, zakres, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko. Właśnie m.in. Tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza książka.
wydawca: PWE
stara cena 64.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 
We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.
wydawca: PWE
stara cena 64.90 PLN
54.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.19/6
 
Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej pomoże wprowadzić jednolite zasady prowadzenia inwestycji i remontów w przedsiębiorstwie oraz odpowiadające im procedury postępowania m.in. w takich obszarach jak: planowanie kosztów inwestycji, właściwe udokumentowanie zadania inwestycyjnego oraz prac remontowych, a także zasady obiegu i kontroli tej dokumentacji.

Dzięki suplementowi elektronicznemu (format MS Word) instrukcję można łatwo uzupełnić o własne dane, zmodyfikować, wdrukować.
Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego – seria instrukcji, których celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego poprzez stworzenie zasad i procedur wewnętrznych. Każda z instrukcji stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, w którym wskazano m.in.:
zakresy zadań komórek organizacyjnych mających wpływ na rozliczenia podatkowe
wykazy obowiązków poszczególnych pracowników
formalne wymogi dokumentacyjne
obieg dokumentów i informacji.
wydawca: ODDK
stara cena 115.50 PLN
109.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
1. Istota i uwarunkowania rozwoju obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
2. Rozwój obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie
3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania SSE w Polsce
4. Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE w Polsce
5. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
6. Efektywność funkcjonowania SSE w Polsce
7. Wykorzystanie potencjału specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz diagnoza ich skupień
8. Pomoc publiczna w opinii zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce oraz przedsiębiorców funkcjonujących na ich terenie
9. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
14.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
 

Współczesne uwarunkowania procesów inwestowania w regionach Polski stają się coraz bardziej złożone, przede wszystkim w związku z integracją z UE, procesami globalizacyjnymi, a obecnie również skutkami kryzysu światowego. Powoduje to coraz większe trudności w pozyskiwaniu inwestorów, a także w powstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. W konsekwencji odbija się to na poziomie rozwoju regionów, a przez to na poziomie i warunkach życia ich mieszkańców. Dlatego podejmowanie badań wyjaśniających te procesy jest ze wszech miar potrzebne i celowe. Praca zespołu pod kierunkiem prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej jak najbardziej do tego nurtu badań należy. Jednocześnie, oprócz pierwiastków poznawczych, odznacza się także walorami, które powinny zostać wykorzystane w zarządzaniu regionalnym. Oryginalność pracy polega na kontynuacji badań opartych na własnej oryginalnej metodzie badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [...] W tegorocznej edycji wprowadzono liczne zmiany w doborze zmiennych diagnostycznych [...], po raz pierwszy zaproponowano wskaźniki nowej generacji, tzw. PAI3, pilotażowo zastosowane na poziomie powiatów. Nowością jest także, wykonane po raz pierwszy w Polsce, badanie roli poszczególnych zmiennych wyjściowych w kształtowaniu potencjalnej atrakcyjności gmin, a w konsekwencji oddziaływania na zamożność JST [...]. Jest to bardzo wartościowe opracowanie, niezwykle pracochłonne, co należy podkreślić, gdyż nie tylko zmierzono i określono związki w wielu obszarach atrakcyjności inwestycyjnej regionów i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, lecz także dokonano z tego punktu widzenia klasyfikacji obszarów oraz wskazano bieguny wzrostu.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego

stara cena 42.00 PLN
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.04/6
 
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia, omawiając:
· podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych,
· rynek usług turystycznych i rekreacyjnych,
· zachowania klientów na tym rynku,
· elementy marketingu-mix (5P),
· marketing terytorialny w turystyce,
· markowy produkt turystyczny,
· nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej,
· marketing relacji w turystyce i rekreacji,
· badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.
wydawca: PWN
stara cena 49.90 PLN
42.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.71/6
 
Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania, co przejawia się w obiegowym stwierdzeniu "konkurują nie przedsiębiorstwa, ale ich sieci".
wydawca: PWE
stara cena 59.90 PLN
53.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.03/6
   
Publikacja dotyczy struktur klastrowych, które stały się od niedawna fenomenem globalnym, motorem rozwoju gospodarek - występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże zjawisko klastra nie jest dotąd dostatecznie rozpoznane. Nieliczne są bowiem monografie konfrontujące dorobek teoretyczny z praktyką funkcjonowania tych struktur, zidentyfikowanych w procedurze badań bezpośrednich. Istnieje poważna luka w fundamentach teoretyczno-metodycznych pozwalających na formułowanie kryteriów oceny polityki klastrowej oraz programów wspierania rozwoju klastrów.
stara cena 56.70 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
Dyfuzja innowacji jest procesem o fundamentalnym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Wdrożenie oryginalnego, innowacyjnego rozwiązania będzie miało niewielki wpływ na przebieg procesów gospodarczych, jeżeli nie zostanie ono upowszechnione w kolejnych podmiotach i krajach oraz nie znajdzie kolejnych zastosowań. Dynamika postępu technicznego, a w konsekwencji zmian produktywności oraz przeobrażeń strukturalnych jest wypadkową aktywności innowacyjnej pionierów oraz tempa asymilacji innowacji w gospodarce i społeczeństwie. W perspektywie międzynarodowej dyfuzja innowacji urasta do rangi jednego z najistotniejszych czynników konwergencji ekonomicznej, równoważących skutki olbrzymich dysproporcji, jakie istnieją pomiędzy krajami pod względem potencjału naukowo-badawczego.
wydawca: CeDeWu
stara cena 50.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.74/6
 
Monografia porządkuje główne podejścia do znaczenia innowacyjności w postaci transferu technologii,
ukazuje aspekt poznawczy - rolę, jaką pełni innowacyjność w zwiększaniu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,
oraz aspekt praktyczny - zawiera wskazówki dla ludzi biznesu w zakresie racjonalności zachowań i optymalności decyzji w sferze innowacyjności jako czynnika podnoszącego konkurencyjność.

Cel główny pracy to identyfikacja innowacji technologicznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego.
Hipoteza główna - innowacje technologiczne wpływają na utrzymanie lub podniesienie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego.
wydawca: Difin
stara cena 55.00 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.34/6
 
Monografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym, jego działach, jak i samych przedsiębiorstwach, a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki, akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS, NBP oraz badania ankietowego zrealizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego.
stara cena 42.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.81/6
 
W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia.
Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie rozwoju społecznego oraz mierniki tego rozwoju, zmiany poziomu rozwoju społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, zależności pomiędzy rozwojem społecznym a handlem międzynarodowych, zależności między rozwojem społecznym a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
wydawca: PWE
stara cena 54.90 PLN
47.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.27/6
 
Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach - a także w sytuacji polskiego rolnictwa - należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych. Jest to cenny punkt widzenia, gdyż pozwala unaocznić, że gospodarstwa rolne to małe przedsiębiorstwa i różnicowanie działalności jest pomysłem na zarabianie pieniędzy w każdym biznesie, także w rolnictwie.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej
wydawca: Difin
stara cena 52.00 PLN
45.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.22/6
Głównym celem badań jest stworzenie kompleksowej i uniwersalnej metodyki planowania negocjacji w przedsiębiorstwie, mającej zastosowanie w poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania (dla różnorodnych rodzajów negocjacji w firmie). Proponowana koncepcja stanowi zarówno narzędzie identyfikacji (charakterystyki) badanych negocjacji (model deskryptywny), jak i zbiór zasad, metod i technik ich skutecznego planowania (model normatywny).
52.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
Rozdział I WPROWADZENIE DO ROZWOJU, PROGRAMOWANIA I ZARZĄDZANIA LOKALNEGO
Rozdział II METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI    
Rozdział III MODEL ORGANIZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Rozdział IV PROCEDURY WDRAŻANIA LOKALNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.86/6
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO:
1. Adam Czudec - Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu
2. Grzegorz Ślusarz - Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej 
3. Artur Ostromęcki, Dariusz Zając - Ekonomiczne i społeczne bariery rozwoju rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce 
4. Ewa Baran - Rolnictwo elementem rozwoju zrównoważonego
5. Teresa Miś - Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa rozdrobnionego
6. Alina Walenia - Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające rolnictwo i obszary wiejskie Podkarpacia
7. Roman Chorób – Czynniki kształtujące terytorialne zróżnicowanie powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie Podkarpacia)
26.25
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
The proposal for this research project has been submitted to the decision-making institutions at Warsaw School of Economics and the Ministry of Education respec?tively in May 2009. The approval was announced in February 2010 indicating a dead?line of October 20, 2010. This was nearly exactly the date when the consultative draft of the 12th Five-Year Plan 2010-2015 was discussed at the 17th Central Committee of the CCP. The prevailing opinion in China is that this plan will change the current economic development model.
27.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.69/6
This book focuses on understanding innovation as: value for the customer, evolution in the approach to defining innovation, determinants of innovation in the modern business management and how innovations influence the growth of customer value, which builds company value
36.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.67/6
Prezentowane w publikacji ustalenia i wnioski są adresowane głównie do lokalnych decydentów sfery społeczno-gospodarczej jako zaproszenie do ich ściślejszej współpracy z przedstawicielami nauki na rzecz rozwoju w skali lokalnej.
38.85
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_8c1e2f274d3245334097e10d6f28820b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_8c1e2f274d3245334097e10d6f28820b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0