TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 11
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Andrzej Rosner
okładka
 • aktualna ocena: 2.25/6
Opracowanie obejmującej problemy zróżnicowań przestrzennych i analiz regionalnych, nierównomierny rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, procesy demograficzne, związane z zatrudnieniem ludności na terenach wiejskich różnicowanie się zaludnienia tych obszarów, a także kształtowanie się wysoko zurbanizowanych stref podmiejskich. W stosunku do tych stref na drugim biegunie powstają słabo zaludnione, zdominowane przez funkcję rolniczą o tradycyjnej strukturze obszary o cechach peryferyjnych, określane czasem jako obszary depresji gospodarczej. Pewną szansę dla ich rozwoju stanowi funkcja rekreacyjna, nie zawsze doceniana przez władze lokalne. Ważną rolę w kształtowaniu nowych funkcji gospodarczych na tego rodzaju obszarach odegrać może doradztwo, skupione w systemie Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wymaga ono jednak pewnych zmian o charakterze organizacyjnym, w ich zdefiniowaniu pomocna może być analiza podobnych systemów działających w innych krajach europejskich i USA.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Książka przedstawia bardzo ciekawy obraz przemian zachodzących na obszarach wiejskich naszego kraju w drugiej fazie tzw. transformacji ustrojowej. Autorzy opracowania odpowiadają na pytania dotyczące cech konstytutywnych, opierających się zmianom, jakim ulega wieś. Omawiają też kwestie zapewniające wsi jej niezmienną tożsamość mimo zmieniającego się świata.
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 1.70/6
Rozdział 1. Przeludnienie agrarne a wieś wielofunkcyjna
Rozdział 2. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich i jego rozkładu przestrzennego
Rozdział 3. Typy obszarów wiejskich zmniejszających i zwiększających zaludnienie
Rozdział 4. Charakterystyka obszarów wyróżnionych przez typologię dotyczącą koncentracji i zmniejszania się zaludnienia
  4a. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
  4b. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a struktury i procesy demograficzne na wsi
  4c. Elementy charakterystyki różnic społeczno-gospodarczych między wyodrębnionymi typami obszarów wiejskich
Rozdział 5. Zróżnicowanie struktury składników poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego wyróżnionych typów obszarów wiejskich
Rozdział 6. Obszary wiejskie zmniejszające zaludnienie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych
Rozdział 7. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia w układach lokalnych
25.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.88/6
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
CONTENTS
From the Editor (Andrzej Rosner)
Introduction (Zhang Xiaoshan)
Disparities in Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period (Krystian Heffner and Andrzej Rosner)
New-Town Policy and New-Town Development in China (Tan Xuewen)
Agricultural Transition and Rural Development. Some Experiences of Hungary (Ivan Benet)
Changes in the Education System. Educational Behaviour of Young Rural People (Krystyna Szafraniec)
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.26/6
Zapóźnienia, dystanse i zaniedbania, jakie nawarstwiły się na obszarach wiejskich, osiągnęły poziom niepokojący, a nawet niebezpieczny, zagrażający dalszemu rozwojowi Polski i stabilizacji społecznej.
23.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.82/6
W latach 2005-2008 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN realizował program badawczy zatytułowany Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Wybrane wyniki badań prowadzonych w jego ramach zawiera obecna publikacja Instytutu.
Przystępując do opracowania koncepcji obecnego tomu, redaktorzy starali się, aby zebrane w nim teksty stanowiły podsumowanie analiz prowadzonych w poszczególnych obszarach tematycznych. Nie w każdym przypadku założenie to udało się zrealizować. Na przeszkodzie stanęły trzy czynniki. Po pierwsze, wyniki badań na bieżąco ukazywały się drukiem, dorobek programu badawczego stanowi kilkanaście książek, kilkadziesiąt artykułów, wiele referatów konferencyjnych, a także szereg ekspertyz.
36.75
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 3.11/6
Publikacja jest kontynuacja dociekań prowadzonych przez pracowników Instytutu Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN na temat zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce. Ich przedmiotem jest zróżnicowanie rozumiane szeroko, zarówno pod względem osiągniętego  poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, jak i przesłanek aktywnego włączenia się w proces przekształceń niezbędnych do rozwoju w ramach gospodarki rynkowej.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.33/6
W Polsce kwestia kobieca na wsi w porównaniu z państwami Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie zarówno ze względu na wysoki udział żeńskiej siły roboczej w produkcji rolnej, jak też na kluczową pozycję matek wiejskich w reprodukcji ludności kraju. Książka stanowi wynik wieloletnich studiów nad różnymi aspektami tej problematyki, a także badań empirycznych prowadzonych w wybranych regionach kraju. Zmiany systemowe związane z transformacją gospodarki polskiej nie mogły pozostać bez wpływu na pozycję społeczną kobiet wiejskich. Przedmiotem analiz byłą ich rola w społeczeństwie, miejsce w rodzinie i pracy zawodowej, a więc funkcje matki, pracownika i obywatela. Adaptacja kobiet na wsi do nowych warunków życia ma podwójny wymiar: dostosowanie się do reguł gospodarki rynkowej i zmiany postaw w związku z przemianami obyczajowymi i procesami integracji europejskiej.
21.00
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
Publikacja stanowi posumowanie kilkuletnich badań autorów prowadzonych w ramach projektu badawczego zatytułowanego "Wieś i rolnictwo na przełomie wieków - dynamika napięć, struktur i funkcji".
26.25
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
Publikacja zawiera wybór najważniejszych prac powstałych w ramach programu badawczego: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiesjkich. Ma ona charakter wielodyscyplinarny, problemy wsi i rolnictwa prezentowane są z perspektywy ekonomii, socjologii, demografii, psychologii społecznej, geografii gospodarczej itp.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.80/6
Polsko-angielska publikacja poświęcona problematyce zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na terenach wiejskich.
36.75
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!