TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 9
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Przemysław Śleszyński
okładka
 • aktualna ocena: 1.91/6
   
Współczesna przestrzeń społeczno-ekonomiczna w coraz większym stopniu kształtowana jest przez powiązania i przepływy. Obecnie szybko rosną interakcje pomiędzy metropoliami, stanowiącymi najważniejsze ośrodki usług, innowacji, nauki i kultury. W książce przedstawiono siłę i strukturę wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy polskimi metropoliami. Analizą objęto poszczególne typy relacji, w tym powiązania ekonomiczne, migracyjne, turystyczne, naukowo-badawcze, polityczne, a także transportowe i telekomunikacyjne. Całość odniesiono do klasycznych koncepcji badawczych dotyczących tworzenia się systemów międzymetropolitalnych.
wydawca: Sedno
stara cena 47.25 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.30/6
I. Wprowadzenie
II. Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce
III. Możliwości opracowania mapy użytkownika ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5
IV. Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym
wydawca: KPZK
44.90
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
   
Publikacja prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). Monografia powstała na podstawie corocznego Raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykonanego dla Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej. Bazuje na najnowszych danych wg stanu na koniec 2010 roku.
wydawca: Sedno
stara cena 45.00 PLN
39.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.20/6
 
Nadrzędnym celem podjętych studiów było zatem zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania typowo geograficznych analiz w zastosowaniach praktycznych dotyczących optymalizacji sieci transportowej. Niektóre z zastosowanych rozwiązań metodycznych mieszczą się w klasycznym i dobrze znanym aparacie pomiarowym, ale pewna ich część, związana zwłaszcza z analizą popytową, musiała być wypracowana od nowa. Publikacja ta powinna być zatem pomocna wszystkim tym, którzy nie tylko na co dzień zajmują się planowaniem sieci transportowych oraz może służyć jako źródło wiedzy i inspiracji również dla przedstawicieli świata nauki i studentów, zwłaszcza geografów, urbanistów i ekonomistów.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.14/6
Przemiany społeczno-polityczne zapoczątkowane w 1989 r. spowodowały znaczne przekształcenia struktury przestrzennej miast w Polsce. Szczególnie duże zmiany zaszły w centrach i śródmieściach. Wyrażają się one w intensywnych przekształceniach poszczególnych funkcji miejskich. Obszary centralne miast upodabniają się w wymiarze funkcjonalnym i morfologicznym do centrów w krajach o dłuższych i bardziej ugruntowanych tradycjach gospodarki wolnorynkowej.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
okładka
 • aktualna ocena: 2.52/6
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła zmiana sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, a wraz z nią wysoka dynamika procesów społecznych i gospodarczych na obszarze pogranicza zachodniego. Sytuacja ta stworzyła nowe szanse i wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych. Dotyczy to zwłaszcza pojawienia się nowych szans na ukształtowanie warunków sprzyjających spójności i aktywizacji gospodarczej tego obszaru poprzez, między innymi, uruchomienie programów inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych oraz zmniejszenie barier w ruchu granicznym i przepływie osób, usług i towarów.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Publikacja jest efektem studiów prowadzonych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Budownictwa i Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury. Przedstawiono w niej wyniki badań na temat pokrycia gmin dokumentami planistycznymi na koniec 2005 roku. Analizie poddano materiały zawarte w ankiecie GUS pt. "Planowanie przestrzenne w gminach", dotyczącej wykonania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania we wszystkich gminach w Polsce. Badania prowadzono dla całego kraju oraz w wydzielonych pięciu kategoriach gmin reprezentujących obszary: metropolitalne, i inne ważniejsze zespoły miejskie, wzdłuż głównych korytarzy transportowych, o rozwiniętej funkcji turystycznej, wiejskie oraz objęte ochroną prawną przyrody.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.40/6
Prezentowana praca jest studium z geografii społeczno-ekonomicznej, nawiązującym również do ekonomii i nauk o zarządzaniu. Opracowanie podsumowuje kilkuletnie badania autora nad strukturą przestrzenną gospodarczych funkcji kontrolnych (czyli władzy gospodarczej) i ogólnie, nad geografią przedsiębiorstw w Polsce. Badania te były prowadzone w Zakładzie Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w 2004 roku.
31.50
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.03/6
Niniejsza publikacja stanowi pierwotną wersję Raportu… z 2005 roku, wzbogaconą o nowsze przemyślenia oraz uwzględniającą zebrane uwagi krytyczne. Oprócz diagnozy stanu istniejącego przestrzennego zagospodarowania Polski na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno--gospodarczych, przedstawiono również autorskie koncepcje dotyczące rozwoju regionalnego kraju, w oparciu o nowy system powiązań infrastruktury transportowej. Zamierzeniem autorów jest, aby publikacja stała się elementem dyskusji nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.
31.50
PLN
szczegóły więcej     
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!