TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 28
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Tadeusz Marszał
okładka
 • aktualna ocena: 1.61/6
 
Usługi są tym sektorem gospodarki, który od wielu dziesięcioleci pełni kluczową rolę we współczesnych procesach rozwoju ekonomicznego. W krajach postkomunistycznych szybki rozwój działalności usługowej nastąpił dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach w wyniku zachodzących przemian systemowych, umożliwiających nadrobienie wieloletnich zapóźnień w stosunku do gospodarek krajów wysoko rozwiniętych.
15.75
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.94/6
Joanna Ulańska, Marta Borowska-Stefańska - Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Agnieszka Ogrodowczyk - Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu
Bartosz Bartosiewicz - Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Bartosz Bartosiewicz, Iwona Pielesiak - Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Iwona Pielesiak - Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Bartosz Bartosiewicz - Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego-pomiar zjawiska
Iwona Pielesiak - Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.59/6
 
Mariusz Czepczyński - Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych Między hibernacją a animacją centrów małych miast
Elżbieta Litwińska - Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?   
Regina Maga-Jagielnicka - Standardy publicznych przestrzeni miejskich
Małgorzata Czomik, Piotr Gibas - Postulaty ponowoczesności jako impulsy zmian w miejskich przestrzeniach publicznych (przykład miast woj. śląskiego)     
Elżbieta Chądzyńska - Przestrzeń publiczna małego miasta jako integralny element struktury systemu miejskiego     
Dariusz Laguna - Przekształcenia przestrzeni publicznej w miastach położonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich     
Rafał Graczyk - Przestrzeń publiczna małych miast Wielkopolski oraz ich rola w rozwoju miasta (wybrane zagadnienia)   
Stanisław Kozłowski, Marta Borowska - Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy   

 
wydawca: KPZK
42.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.86/6
Leksykon sołectw gminy Zapolice jest kolejnym tego typu opracowaniem o charakterze monograficznym, prezentującym poszczególne wiejskie jednostki osadnicze, zarówno od strony ich historii, przyrodniczych uwarunkowań rozwoju, jak charakterystyki współczesnych struktur społeczno-ekonomicznych. Każde z dwudziestu jeden sołectw, wchodzących w skład gminy, zostało opisane w zwięzły sposób, zgodnie z zasadami obowiązującymi w wydawnictwach typu encyklopedycznego, według jednolitego schematu merytorycznego (położenie – warunki naturalne – rys historyczny – ludność – użytkowanie ziemi – zabudowa – infrastruktura techniczna – gospodarka).
21.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.38/6
W książce przedstawiono wybrane aspekty przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych, zachodzących w małych miastach po 1990 r. Jest to okres, w którym nastąpiły znaczące zmiany w ich funkcjonowaniu, wynikające głównie ze specyfiki danego ośrodka. Dlatego też tak istotne staje się rozpoznanie uwarunkowań, możliwości i tendencji rozwojowych w konkretnych małych miastach, dzięki któremu można będzie dokonywać analiz o bardziej syntetycznym charakterze.
23.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.14/6

Książka przedstawia wybrane aspekty zachodzących przemian gospodarczych w małych miastach w kilku regionach kraju. Wskazano główne kierunki rozwoju ośrodków lokalnych w latach 1989-2008, takie jak: przekształcenia tradycyjnych terenów przemysłowych, dynamiczny rozwój sektora usług (także turystycznych), rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego czy rolę stref ekonomicznych oraz centrów handlowych w kształtowaniu gospodarki lokalnej.

23.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.53/6
 

Publikacja jest analizą zmian społeczno-gospodarczych występujących w ostatnim 20-leciu w polskiej przestrzeni, z uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych. Autorzy poświęcili dużo uwagi przestrzeni małych miast. Książka w sposób ciekawy i unikatowy przedstawia przekształcenia struktury przestrzennej miast.

23.10
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.91/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.42/6
Badania podjęte przez autorów opracowań zawartych w niniejszej publikacji upoważniają do sformułowania wniosków dotyczących przemian struktury funkcjonalnej małych ośrodków miejskich, które w nowych warunkach społeczno-gospodarczych niejednokrotnie podejmują próbę przedefiniowania swojej roli i miejsca w strukturze przestrzennej regionu.
15.75
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.56/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.81/6
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!