Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_036e7d8f893991ff6252936c575abbb9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /modul.php:5) in /modul.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d8239200034e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d8239200ca3e' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d8239200d19d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d8239205b3e2' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82392074df6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823920cd41c' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823920d3e4d' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823920d9b12' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823921050a2' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d82392132853' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d823921731e8' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
autor: Grzegorz Gorzelak
    TWOJE KONTO    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER

regiobooks.pl - księgarnia samorządowa
dodaj do ulubionych formularz kontaktowy
WYSZUKIWARKA
szukana fraza:
występująca w:
tematyka:
autor:
wydawca:
znajdujesz się w:

WYDAWCY

AUTORZY

liczba znalezionych pozycji: 36
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
wyświetlanie:
 • prosta lista
 • lista szczegółowa
 • szczegółowa lista z obrazkami
sortuj po:
autor:
 • Grzegorz Gorzelak
okładka
 • aktualna ocena: 2.17/6
Janusz T. Hryniewicz: Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10–15 lat [Economic sources of the United States’ role as a global leader and the position of Eastern Europe over the next 10−15 years], s. 5–28;
Maciej Smętkowski: Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec [The Eastern problem areas and their growth trajectories – the example of Poland and Germany], s. 29–53;
Joanna Dominiak, Paweł Churski: Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce [The role of innovation in the formation of regions of development and those of economic stagnation in Poland], s. 54–77;
Krzysztof Nyklewicz: Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech [Regional disproportion in the development of atypical forms of employment in Germany], s. 78–95;
Wojciech Jarecki: Indywidualne koszty studiowania na przykładzie kierunków ekonomicznych w uczelniach szczecińskich [Individual costs of higher education on the example of economics departments at the universities in Szczecin], s. 96–110;
Maciej J. Nowak: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach jako instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem w skali lokalnej w Polsce [Decisions regarding environmental conditions as a management tool for a balanced development at the local scale in Poland], s. 111–125.
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.69/6
Małgorzata Suchacka: O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego [On the transformation of human capital and the chances for a creative class on the example of an industrial region], s. 5–21;
Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz: Wielkomiejska elita polityczna: skład i kariery zawodowe [The big-city political elite: its composition and professional careers], s. 22–49;
Rafał Wiśniewski: Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku [Daily commuting to work – methodological aspects of a size and structure study of commuting on the example of the city of Białystok], s. 50–64;
Tymon Słoczyński: Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce [Explaining regional variation in gender wage gaps in Poland], s. 65–84;
Wiktor Adamus, Paweł Ptaszek: Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego [Development models of local communities in the multi-criteria decision-making process] , s. 85–106;
Arkadiusz Ptak: Wybory sołtysów i rad sołeckich. W poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce [Village head and village council elections. In search of the rules of rivalry in elections to the auxiliary bodies of rural communes in Poland ], s. 121–122.
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.58/6
Dominika Wojtowicz, Kinga Paciorek: Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Quality management systems and effective use of EU funds], s. 5–18;
Andrzej Młodak: Statystyka metropolii polskich – problemy i perspektywy [Statistics relating to Polish metropolises – problems and perspectives], s. 20–37;
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Funkcje metropolitalne w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym [Metropolitan functions of the Upper-Silesian Metropolitan Area], s. 39–61;
Artur Bajerski: Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania [Pupil movement between school catchment areas and differences in examination results of primary and secondary schools. The case of Poznań], s. 62–76;
wydawca: Scholar
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 1.75/6
KSIĄŻKA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Regions and cities are the natural loci where knowledge is created, and where it can be easily turned into a commercial product. Regions are territories where, under certain socio-economic conditions, a strong sense of belonging and mutual trust develops the ability to transform information and inventions into innovation and productivity increases, through cooperative or market interaction. Especially in contexts characterised by a plurality of agents — such as cities or industrial districts — knowledge is the result of cooperative learning processes, nourished by spatial proximity, network relations, interaction, creativity and recombination capability.
wydawca: Routledge
645.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.72/6
   
We współczesnej gospodarce najistotniejszym czynnikiem rozwoju stają się wiedza i informacja, czemu towarzyszy dynamiczny rozwój sieci globalnych metropolii. Procesy metropolizacji prowadzą do zmian w strukturze wewnętrznej miast oraz do przekształcenia ich relacji z otaczającymi je regionami. W szczególności osłabiają się związki społeczno-gospodarcze metropolii z otaczającym je regionem, a rozwijają powiązania w ramach globalnych lub kontynentalnych sieci miast.
Autorzy wyjaśniają mechanizmy tych zjawisk, odpowiadając na następujące pytania:
Jak powiązania między metropolią i regionem wpływają na konkurencyjność tych układów terytorialnych?
Jakie czynniki oddziałują na relacje między metropolią i regionem?
Jakie są i od czego zależą: zasięg rozprzestrzeniania rozwoju metropolii, stopień wymywania zasobów rozwojowych z regionu i ich przepływ do metropolii?
wydawca: Scholar
stara cena 39.90 PLN
33.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.55/6
 
Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych [Size and ownership structure of enterprises versus development of innovations in the regional industrial systems], s. 5–23;
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym – praktyka wobec teorii i ustawodawstwa [Spatial planning in the Lublin voivodeship in the post-Second World War period – practice versus theory and legislation], s. 24–42;
Roman Kosmalski: Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998–2008 [The causes of technological ineffectiveness in Polish voivodeships in the years 1998–2008], s. 43–68;
wydawca: Scholar
stara cena 21.00 PLN
18.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
   
Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Karol Olejniczak: Wstęp [Introduction], s. 5–7;
Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj: Duże miasta Polski – wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004–2006 [Large Polish cities – development challenges in the context of public intervention of EU Cohesion Policy 2004−2006], s. 8–30;
Maciej Smętkowski: Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast [Interactions between EU Cohesion Policy and competitiveness of large Polish cities], s. 31–56;
Adam Płoszaj: Polityka spójności jako narzędzie stymulacji współpracy między miastami – przykład INTERREG i URBACT [Cohesion Policy as a tool to stimulate cooperation between cities – the example of INTERREG and URACT in Poland], s.57–66;
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.65/6
 
Agata Miazga, Iwona Sagan: Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej [European funds support and development policy in Eastern Poland], s. 5–29;
Krzysztof Janc: Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych [Geography of hyperlinks – spatial dimension of local government websites], s. 30–50;
Jacek Poniedziałek: Regionalizm na Warmii i Mazurach [Regionalism in Warmia and Mazuria], s. 51–67;
Monika Mularska-Kucharek, Agnieszka Świątek: Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów [The social activity of Lodz residents. The analysis of selected dimensions of the activity], s. 68–83;
Barbara Janik: Imigranci i przestrzeń miejska, determinanty segregacji rezydencjalnej obcokrajowców w Barcelonie [Immigrants and the city. Determinants of residential segregation of foreigners in Barcelona], s. 84–97;
Joanna Kurach: Zróżnicowanie zamożności polskich regionów w świetle badań zbieżności sigma [Differences of wealth of Polish regions in the light of the sigma convergence test], s. 98–119.
Recenzja
Maciej J. Nowak: T. Markowski, P. Żuber (red.), 2011, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, s. 120–123.
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.40
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.50/6
 
The recent crisis (some time ago we tended to write "of 2008-2009", but nowadays we should refrain from displaying the ending date!) has become the most serious challenge for the Central and Eastern European countries after they had completed the process of post-socialist transformation and became the EU members. The negative impacts of recession in their most important international partners multiplied their own tensions and imbalances which - in some cases - have led to dramatic decline of the GDP and serious cuts in public spending and personal incomes.
wydawca: Scholar
stara cena 51.80 PLN
44.90
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.00/6
 
Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego
Wieżowce w winnicach. Cykl życiowy nadmorskiej destynacji turystycznej na przykładzie Benidormu
Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej - przykład polski
Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza
Stan planistyczny gmin województwa podlaskiego z obszarami cennymi przyrodniczo
Konwergencja nominalna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.70/6
 
Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji
Studia miejskie - między historią a teorią
Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim - analiza porównawcza
Lokalne gouvernance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego
Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim
Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności UE na poziomie regionalnym w Polsce
Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych.
wydawca: Scholar
stara cena 18.90 PLN
17.20
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.12/6
 
Przemysław Śleszyński: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Janusz Heller: Liberalizm i etatyzm w praktyce gospodarczej krajów Unii Europejskiej
Bohdan Jałowiecki: Architektura jako ideologia
Jerzy Janecki: Zróżnicowanie sytuacji biologicznej populacji regionalnych Polski badane w oparciu o analizę zbiorów wyników medycznych badań laboratoryjnych
Paulina Rychlewska: Podstawy prawne i zmiany ustrojowe dotyczące funkcjonowania stolicy
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś: Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym
Dorota Czyżewska: Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE

wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.65/6
 
Grzegorz Gorzelak: The City as an Object of Economic Research: From City-Market to City-Element of a Global System, p.5–22;
Ewa Rewers: Segregation of Alien Bodies: Order and Exclusion, p. 23–36;
Maciej Smętkowski, Bohdan Jałowiecki, Grzegorz Gorzelak: Metropolitan Areas in Poland – Diagnosis and Recommendations, p.37–58;
Małgorzata Dymnicka: Fragmentation of Public Space – An Attempt at Recomposition, p. 59–77;
Anna Gąsior-Niemiec, Georg Glasze, Dorothea Lippok, Robert Pütz: Gating a City: The Case of Warsaw, p. 78–101;
Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Smells of the City. Fragmentation and Privatisation of City Space from an Osmosociological Perspective, p. 102–124.
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.46/6
okładka
 • aktualna ocena: 2.35/6
 
Procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne zachodzące obecnie w Polsce nie mają już tak radykalnego charakteru jak budowa ustroju demokracji wolnorynkowej i przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszym ich aspektem był dokonujący się w ostatnich latach stopniowy wzrost gospodarczy i związana z nim poprawa warunków bytu. Zbyt wcześnie jest jeszcze na stwierdzenie czy te dwa procesy uległy tylko spowolnieniu, czy wręcz zahamowaniu lub nawet odwróceniu w wyniku ostatniego światowego kryzysu finansowego.
wydawca: Scholar
stara cena 42.00 PLN
37.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.78/6
 
Autorzy tomu dedykowanego Profesorowi Bohdanowi Jałowieckiemu podejmują najważniejsze problemy funkcjonowania miasta, społeczności lokalnych i regionalnych. Czytelnik znajdzie zatem odwołania do refleksji i badań nad przestrzeniami miejskimi, sposobami zarządzania miastem i świadomością jego mieszkańców. Empiryczne układy odniesienia są w tomie zróżnicowane, pojawiają się w nim studia nawiązujące do przestrzeni europejskiej i globalnej, ale też śląskiej czy mazurskiej. W takim opracowaniu nie mogło zabraknąć również społeczeństw sieciowych i związanych z nimi miejskich metamorfoz. Autorzy pytają zatem, czy sieci unieważniają znaczenie terytoriów w budowaniu tożsamości społeczności lokalnych i regionalnych.
Zakres tematyczny tomu jest zgodny z szerokością i innowacyjnością zainteresowań Bohdana Jałowieckiego. W swoim życiu zawodowym zajmował się wieloma zagadnieniami: rejonami uprzemysławianymi, transformacją postsocjalistyczną, społecznościami lokalnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, metropoliami, zarządzaniem miastem, semiotyką miasta – wszystkich Jego zainteresowań nie sposób tu wymienić, które (acz pobieżnie) odzwierciedla bibliografia prac Jubilata.
wydawca: Scholar
stara cena 51.45 PLN
45.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 3.63/6
 
Tomasz Kościelski, Krzysztof Malaga: Nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej
Marika Pirveli: Tbilisi – etapy urbanistycznego rozwoju miasta
Januusz Heller: Poziom rozwoju gospodarczego województw a dochody samorządów terytorialnych w Polsce
Tomasz Grzegorz Grosse: Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych
Lucyna Rajca: Przywództwo polityczne w zachodnioeuropejskim samorządzie lokalnym
Iwona Markowicz, Beata Stolorz: Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na rynku lokalnym – na przykładzie Szczecina
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.71/6
 
Janusz T. Hryniewicz: Regiony ideologiczne w Polsce i Niemczech. Zarys procesów długiego trwania
Elżbieta Anna Sekuła: Przestrzeń szeroko zamknięta
Małgorzata Dymnicka: Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji
Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006)
Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło: Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny
Marcin Flieger: Ocena atrakcyjności działań na rzecz zwiększania zatrudnienia dofinansowywanych z funduszy UE (na przykładzie wybranych gmin województwa wielkopolskiego)
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
okładka
 • aktualna ocena: 2.74/6
 
Ewa Rewers: Segregacja obcych ciał: porządek i wykluczenie
Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir: Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej
Piotr Wójcik: Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów
Mikołaj Herbst: Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku
Adrian Burdziak, Anna Myślińska: Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto w gospodarce polskiej w latach 2000–2005
Marek W. Kozak: Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?
Janusz Heller, Alicja Joanna Szczepaniak: Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej
wydawca: Scholar
stara cena 17.85 PLN
16.00
PLN
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
  
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  wartość: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  wartość: 0,00 PLN

WYDRUK KATALOGÓW
Wydrukuj całą naszą ofertę w
jednym z poniższych formatów

        
ZOSTAŃ FANEM
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_036e7d8f893991ff6252936c575abbb9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_036e7d8f893991ff6252936c575abbb9, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0